Wednesday, December 23, 2015

အေျခခံပညာေရးဥပေဒၾကမ္း အစိုးရသစ္တက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အသစ္မွသာ ဆက္ေဆြးေႏြးရန္ အစီရင္ခံ


အေျခခံပညာအဆင့္ အတန္းမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းအမ်ဳိးအစားမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္၍ အေျခခံပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၌ အစီရင္ခံ ခဲ့သည္။
အစီအရင္ခံစာတြင္ အစုိးရအဖြဲ႔မွ ပညာေရးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ား ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒသည္ ပညာေရးက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ယင္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ အမ်ဳိးသားပညာေရး မူဝါဒေကာ္မရွင္၊ အမ်ဳိးသားသင္ရုိးညႊန္တမ္း ေကာ္မတီတို႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီးမွသာ အေျခခံပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥေပဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ အစီအရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ အေျခခံပညာေရးအဆင့္မ်ား၊ အတန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိလည္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္သည့္အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္ေအာင္ သတ္မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရိွရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္း အစီအရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ရပ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း ေရာက္ရွိေနၿပီး အေျခခံပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကုိ အေသးစိတ္စိစစ္ရန္ အခ်ိန္ မလံုေလာက္သျဖင့္ ယခုက်င္းပေနသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဘဲ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္သာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း အစီအရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစုိးရအဖြဲ႔မွေပးပုိ႔ထားသည့္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒၾကမ္းသည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဇူလုိင္လက တင္သြင္းခဲ့ၿပီး (၁.၁၂.၂၀၁၅)ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္
ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ ေပးပုိ႔ထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List