Tuesday, December 22, 2015

လက္လြတ္စမၸယ္အဓိပၸာယ္မဲ႕ေျပာဆုိျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္သင္႕ေၾကာင္း တပ္ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ စစ္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိမ်ားအား ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ဘ(ၿငိမ္း) ေျပာၾကား


မိမိတို႔၏ႏုတ္ထြက္စကားသည္ မိမိ၏အတြင္းသေဘာကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္း ေၾကာင့္ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ေျပာဆုိျခင္း ေၾကာင့္ လက္လြတ္စမ္ၸယ္ အဓိပ္ၸာယ္မဲ့ ေျပာဆုိျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ဘ(ၿငိမ္း)က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ စစ္တကၠသုိလ္ဗုိလ္ေလာင္း သင္ တန္းအမွတ္စဥ္ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉ ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိ မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
စစ္တက္ၠသုိလ္တြင္ စာေပပညာ၊ စစ္ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့သည့္ စစ္ဘက္၊ နယ္ဘက္မ်ားမွ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီး မ်ားအား စစ္တကၠသုိလ္ ဗုိလ္ေလာင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉ ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိမ်ားမွ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၊တပ္မေတာ္ခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကန္ေတာ့ခံဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ား ကုိယ္စား ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ဘ (ၿငိမ္း)က ၾသ၀ါဒစကား ခ်ီးျမႇင့္ေျပာၾကား ရာတြင္ ယင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ဘ(ၿငိမ္း) က ၾသ၀ါဒစကားခ်ီးျမႇင့္ေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔တပည့္တို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ အသက္ အရြယ္အရလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၀န္းက်င္ကာလ က်င္လည္ျဖတ္သန္းခဲ့ရ သည့္ ဘ၀ခရီးၾကမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ေတြ႕ ၾကံဳရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းခဲ့ရေသာ တုိက္ပြဲ ေပါင္းမ်ားစြာ၊ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား စြာတုိ႔အရလည္းေကာင္း တန္ဖုိးမျဖတ္ ႏုိင္သည့္ ဘ၀သင္ခန္းစာမ်ား ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းဘ၀အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက ပင္ တပည့္တို႔၏အရည္အခ်င္းႏွင့္အရည္ အေသြးတို႔ကုိ ထက္ျမက္ေစ၍ အေတြး အေခၚ အေျမာ္အျမင္ကုိလည္း ရင့္က်က္ ေစၿပီး အမွားအမွန္အဆိုး အေကာင္းကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏုိင္ၾကၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ သတိမမူ မေမ့ေလ်ာ့ေနေစရန္ သာ သတိေပးမွာၾကားလိုေၾကာင္း၊ ျပည္သူတို႔၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္ျခင္း၊ မွ်တျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းျခင္း စသည္တို႔ကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ထိန္းခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္၏ေကာင္း ျမတ္ေသာ အစဥ္အလာ တို႔ကုိ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ဆက္လက္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ ထိန္းရန္၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အႏၲရာယ္မ်ား ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးကာ ကြယ္တြန္း လွန္ႏိုင္ေစရန္၊ တပ္မေတာ္ကုိ ႏုိင္ငံတကာတပ္မေတာ္မ်ား၏ အဆင့္ အတန္းႏွင့္အညီ ေခတ္မီတုိးတက္ ေတာင့္ တင္းခုိင္မာေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ တည္ ေဆာက္ရန္၊ ယင္းမွာလည္း က်ဴးေက်ာ္ တုိက္ခုိက္မႈအတြက္ စစ္ျပင္ဆင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ မိမိတိုင္းျပည္၊ မိမိလူမ်ဳိးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ ျခင္း၊ အဆုိးဆံုးအေျခအေနကုိ ေမွ်ာ္မွန္း ၿပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ ထားရန္ တိုက္တြန္းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားသို႔ စစ္တက္ၠ သုိလ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ စစ္ဘက္၊ နယ္ဘက္မ်ားမွ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီး ၁၀၉ ဦးတက္ေရာက္ကန္ ေတာ့ခံခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ဆဲႏွင့္ အၿငိမ္းစားေက်ာင္းဆင္းအရာရွိ ၂၅၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဒုတိယသမ္ၼတဦးၪဏ္ထြန္း၏ ကန္ေတာ့ပန္း ဆင္သ၀ဏ္လႊာႏွင့္တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လႈိင္၏ကန္ေတာ့ပန္းဆင္ သ၀ဏ္လႊာမ်ား ကုိဖတ္ၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဆရာ ႀကီး၊ဆရာမႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆင္း အရာရွိမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဂါရ၀ ျပဳႏႈတ္ဆက္ခဲ့ကာမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု မ်ား႐ုိက္ကူးၿပီးေန႔လယ္စာ အတူတကြ သံုးေဆာင္ခဲ့ ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

Hot News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List