Wednesday, December 23, 2015

ေရြးေကာက္ပဲြ႐ႈံးေသာ္လည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ဆက္လက္အေရးပါေနဦးမည္


ကရင္ျပည္နယ္ ေရွ႕ တန္းစစ္ ေျမျပင္တြင္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္လံုး က်ည္ဆန္ထိသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့သူ စစ္အရာရွိေဟာင္း ဦးၫြန္႔ေဖသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ ဌာနမွဴးတစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္က သက္ျပည့္ ပင္စင္ယူၿပီး မိသားစုႏွင့္ အခ်ိန္ ကုန္ရန္အားခဲခဲ့သူျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ စစ္ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက သူ႔ကုိ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာ ၿပီး ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ဦးၫြန္႔ေဖက သူ၏မဲဆႏၵနယ္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တံ တားေဆာက္၊ လမ္းေဖာက္၊ ေရ တြင္းတူး စသည့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ ဦးၫြန္႔ေဖတစ္ ေယာက္ လက္ရွိေနရာအတြက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပန္ လည္အေရြးခံရာ သူ၏ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အ႐ႈံး ျဖင့္သာ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၁ ေနရာသာ ရရွိၿပီး အဓိကၿပိဳင္ဘက္ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က ေနရာေပါင္း ၃၉၀ ရရွိသြား သည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ေနရာအနည္းစု သာ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္လည္း အေျခ ခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ တြင္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေနရာရထား သည့္ စစ္တပ္၏ ေထာက္ခံမႈ ရရွိ ထားျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား တြင္ စစ္အရာရွိႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အမာခံအမ်ားအျပားပါရွိေနျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အားေကာင္းေသာ အင္အားစုအ ျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္မည့္ အေနအ ထားတြင္ရွိသည္။

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မွ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအမတ္ ဦးၫြန္႔တင္က ပါတီသည္ အေရးႀကီးသည့္အခန္း က႑တြင္ ရွိေနမည္ဟု ေျပာ သည္။

‘‘တုိ႔ပါတီက တပ္မေတာ္နဲ႔ က မဟာမိတ္ပဲ။ သူတို႔နဲ႔ပူးေပါင္း ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းတာ ဆက္လုပ္ႏုိင္ မွာပဲ။ ပါတီႀကီးတစ္ခုအျပတ္အ သတ္ႏုိင္သြားလို႔ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ ဆုိၿပီး လႊတ္ေပးထားလို႔ ဘယ္ရမ လဲ’’ဟု ၇၃ ႏွစ္အရြယ္ သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ဦးၫြန္႔တင္ကေျပာသည္။

‘‘တို႔က ကဖ်က္ယဖ်က္လုပ္ မွာလို႔ ဆုိလိုတာမဟုတ္ဘူး။တုိင္း ျပည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း ၀န္းၿပီး ႀကိဳးစားသြားဖို႔ပဲ’’

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးသည္ လႊတ္ ေတာ္အတြင္းဆက္ရွိေနသည္ သာမက အျခားေသာပါတီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ လူအင္အား၊ ေငြအင္ အားအလြန္ ေတာင့္တင္းသည့္ အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အခုိင္အမာဆက္လက္ရပ္တည္ ေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တြင္ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ် ေနေသာ Educational Initiatives အဖဲြ႕၏ ဒါ႐ိုက္တာ Igor Blazevic က ဆုိသည္။

NLD ဦးေဆာင္မည့္အစုိးရ အေပၚထားရွိသည့္ လူထု၏ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရသစ္က ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အ ေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳရၿပီး သမၼတဦး သိန္းစိန္အစုိးရသက္တမ္းကာလ ပိုေကာင္းသေယာင္ေယာင္ ရွိခဲ့ သည္ဟု ထင္ကာ လူတခ်ိဳ႕က စိတ္ေျပာင္းလာလွ်င္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီက အျမတ္ထြက္ႏုိင္သည္ဟု လည္း သူကဆုိသည္။

‘‘အင္အားခ်ည္းနဲ႔တဲ့ ဒီမုိက ေရစီစနစ္ကုိ ကူးေျပာင္းရာမွာ ယခင္ အာဏာရပါတီေတြဟာ ဆက္လက္အသက္ရွင္ႏုိင္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးမွာ အေရးပါတ့ဲအေျခအ ေနကို ဆက္လက္ထိန္းထားႏုိင္ တယ္ဆုိတာ ေတြ႕ရပါတယ္’’ဟု Igor Blazevic က ဆုိသည္။

အေရးပါေနဆဲ ယခင္အာ ဏာရပါတီမ်ားထဲတြင္ အင္ဒုိနီး ရွားရွိ ဂုိလ္ကာပါတီ၊ ဆလိုေဗးနီး ယားႏွင့္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတုိ႔ရွိ ဆုိ ရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီမ်ား ပါ၀င္ သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

အ႐ႈံးကိုသံုးသပ္ျခင္း

သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ဦးၫြန္႔တင္က ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအႀကီး အက်ယ္႐ႈံးသြားျခင္းမွာ ပါတီတြင္ တစ္စံုတစ္ရာခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိ၍ မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထုက ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ NLD ကုိစမ္းသပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေစခ်င္ သည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း သံုး သပ္သည္။

သံအမတ္ေဟာင္း ဦးၫြန္႔ တင္သည္ ၂၀၁၅ တြင္ ေရြး ေကာက္ပြဲထပ္မံ၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ ပါတီတြင္ အႀကံေပး အျဖစ္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္မည္ ဟု ဆုိသည္။

စစ္အရာရွိေဟာင္း ဦးၫြန္႔ ေဖကုိ ေရြးေကာက္ပဲြ႐ႈံးျခင္း၊ပါတီ ၏ အားနည္းခ်က္၊ မူ၀ါဒျပင္ဆင္ မႈအေၾကာင္း ေမးေသာအခါ ‘‘ဘာမွ အားမနည္းဘူး။ ဘာမွျပင္ စရာကို မလိုဘူး။ တို႔ မဆုိးဘူးဆုိ တာထက္ လူထုက ပိုေကာင္းတာ ကို လိုခ်င္လို႔ေပါ့ကြာ’’ဟုဆုိသည္။

သူက လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပန္ ေျပာင္းစဥ္းစားရင္း စိတ္လြတ္ လက္လြတ္ပံုစံျဖင့္ ကုလားထုိင္ တြင္ခါးကို ေလွ်ာ့ထိုင္လ်က္ ‘‘ငါး ႏွစ္လံုးလံုး လူမိုက္လုပ္ခဲ့ရတယ္’’ ဟု ေျပာသည္။ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ ဦးၫြန္႔ေဖက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး အတိုက္အခံအမတ္အခ်ိဳ႕၏ အဆုိတင္သြင္းမႈ အမ်ားအျပားကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ရသည္ဟုဆုိသည္။

‘‘ရန္ကုန္တိုင္းတစ္တိုင္းလံုး မွာရွိတဲ့ မူလတန္းကေလးမ်ား အားလံုး အာဟာရတိုက္ေကၽြးေရး အဆုိ တင္လာတယ္။ တင္တဲ့သူ ကေတာ့ ဟီး႐ိုးေပါ့။ ျဖစ္မွမျဖစ္ ႏုိင္တာ။ တြက္ၾကည့္လိုက္ရင္ပဲ တစ္ေန႔ကို သိန္း ၂,၀၀၀ ေလာက္ ကုန္မယ္။ ဒီေတာ့ ပယ္ခ်တာေပါ့’’ ဟု စာအုပ္အႀကီးအေသး၊ ဖိုင္တဲြ အႀကီးအေသး၊ သတင္းစာဂ်ာ နယ္စသည္မ်ားကို စစ္တန္းလ်ား တစ္ခုမွာကဲ့သို႔ ေသခ်ာသပ္ရပ္စြာ စီထားေသာ စားပဲြေနာက္မွဦးၫြန္႔ ေဖက ေျပာသည္။

‘‘(ေရႊတိဂံုဘုရားအနီး) ဒဂံု စီးတီးစီမံကိန္းဆုိတာလည္း တုိ႔ တုိင္းအဆင့္က ဘာလုပ္ႏုိင္မွာ လဲ။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ဆံုး ျဖတ္တဲ့ဟာဆုိေတာ့ ပယ္ခ်ရတာ ေပါ့’’

သူ၏ ေနာက္ဘက္နံရံတြင္ ေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဓာတ္ပံု၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ျခေသၤ့ပံုပါတီတံဆိပ္ ယွဥ္တဲြထားေသာ အစိမ္းေရာင္ ရင့္ရင့္ပိုစတာကို ခ်ိတ္ထားသည္။

ပါတီတြင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး

ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္ တြင္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားဦး ေဆာင္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္းကို လူမႈေရးအသင္းအျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနီးခ်ိန္ တြင္ အသင္းကို ထိုအမည္ျဖင့္ ပင္ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အသြင္ ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ မဲမသမာမႈ မ်ား အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ ထိုေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးက အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအျပတ္ အသတ္႐ႈံးနိမ့္သြားရျခင္းမွာ လူ ထုက ပါတီကိုမုန္းသည္ဆုိျခင္း ထက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအေျပာင္းအလဲ ကုိ လိုလားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟုလည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြ မတုိင္မီပင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ပိုင္း အကဲြအၿပဲမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ဟုလည္းေကာင္း ပါတီ တြင္း ေျပာဆုိသံုးသပ္မႈမ်ားရွိေန သည္။

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ပါတီတြင္ အေျပာင္းအလဲလုပ္မည္ဟု ပါတီ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ အၿပီးတစ္လအၾကာတြင္ အမာခံ မ်ားျဖင့္ ပါတီျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

‘‘ပါတီကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွာေရာ၊အျပင္မွာပါဆက္ လက္လႈပ္ရွားေနဦးမွာပဲ’’ဟု ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳး၏ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးသာ၀င္း က ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး တစ္လ အၾကာ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ပါတီအမာခံမ်ား၏ စာ ရင္းကို ျပန္လည္ျပဳစုေနၿပီး ထုိအ ခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ပါတီကုိ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းမည္ဟု သိရသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္ သို႔ မည္ပံု ျပဳလုပ္မည္ဟူေသာ အ ေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မ ထြက္ေပၚလာေသးေပ။

လက္ရွိ စိစစ္ေနေသာ ပါတီအမာခံမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္ႏုိင္ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသာ၀င္းက ဆုိ သည္။

ရန္ကုန္၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ဦးေမာင္ေမာင္သန္းက လည္း ပါတီတြင္ ရာထူးတာ၀န္ မ်ားယူထားၿပီး တာ၀န္အမွန္ တကယ္ မထမ္းေဆာင္သူမ်ားရိွ ေၾကာင္း၊ ထိုသူတုိ႔ေနရာတြင္ အ စားထိုးရန္ ေရြးကာက္ပဲြေအာင္ ႏုိင္ေရးကာလတြင္ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား စာရင္းကို ပါတီဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းရွင္းျပသည္။

‘‘ပါတီအတြက္ အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ႏုိင္တဲ့သူဆိုရင္လည္း အခ်ိန္ ျပည့္ေပါ့။ အခ်ိန္ပိုင္းလုပ္ႏုိင္သူ လည္း အခ်ိန္ပုိင္းေပါ့။ အမွန္တ ကယ္ ျပည္သူ႔အတြက္လုပ္ႏုိင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြလုိအပ္ေနတယ္။ အခုပါတီ ေကဒါစာရင္းကို ရပ္ ကြက္အလိုက္ ေကာက္ေနပါ တယ္’’ဟု ဦးေမာင္ေမာင္သန္းက ဆုိသည္။

ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ တြင္ အာဏာပုိင္တို႔ႏွင့္ မကင္း ရာမကင္းေၾကာင္း စီးပြားေရး သမားအခ်ိဳ႕ကို အမိန္႔ၫႊန္ၾကား ခ်က္ျဖင့္ တာ၀န္ေပးေစခိုင္းေသာ္ လည္း ဖိဖိစီးစီးလုပ္ကိုင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ပါတီတြင္၀င္ေရာက္လုပ္ ကိုင္ေနသူအခ်ိဳ႕မွာ အတုိက္အခံ NLD ေထာက္ခံေနသူမ်ားျဖစ္ေန သည္ဟု သူကဆုိသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕ေတြက ဖရဲသီးဗ်။ အျပင္မွစိမ္းၿပီးအတြင္းမွာ နီေနတာ။ ဒါေတြလည္း ႀကံဳခဲ့ရတာပဲ’’ဟု ဦးေမာင္ေမာင္သန္းက ေျပာ သည္။

ပါတီျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းရာ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္ထိသာ ျပဳလုပ္မည္ေလာ၊ ဗဟုိအဆင့္ကို ပါ ေျပာင္းလဲမည္ေလာဆုိသည္ ကို မသိရေသးေပ။ပါတီ၏ တရား ၀င္ဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတသက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ အခါ ပါတီတြင္ျပန္လည္ဦးေဆာင္ မည္ေလာဆုိသည္မွာလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရွိရေသးေပ။

ပါတီျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားၾကား ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အေသးစိတ္ကိုမူ ထုတ္ ေဖာ္ ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္းၾသဂုတ္လေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲတြင္ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ျဖစ္လာေသာ ျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးပုိက္ေထြးက Myamar Now ကိုေျပာၾကားသည္။

႐ႈံးနိမ့္ျခင္းကေပးေသာလြတ္လပ္မႈ

ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အေျခ အေနမေကာင္းေသာ္လည္း ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳး လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕ မွာ ထို႐ႈံးနိမ့္မႈေၾကာင့္ပင္ လြတ္ လပ္ေသာ ပုဂၢလိကဘ၀ ပိုင္ဆိုင္ ရန္ အိပ္မက္မက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

စစ္အရာရွိေဟာင္း ဦးၫြန္႔ ေဖက ဇန္န၀ါရီလ ၎တို႔၏လႊတ္ ေတာ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးေသာအ ခါ ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕ရွိ သူပိုင္ဆုိင္ရာ ေတာအိမ္ေလးတြင္ မိသားစုႏွင့္ သြားေရာက္အနား ယူမည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘တာ၀န္၀တၱရားေတြေပါ့ပါး သြားၿပီေပါ့ကြာ။ ေတာ္ေလာက္ၿပီ ေလ’’ဟု သူက ရယ္ေမာရင္းေျပာ ဆုိေလသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List