Tuesday, December 22, 2015

အၿငိမ္းစား သမၼတမ်ား အတြက္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း အေမရိကန္ပံုစံ အတုယူထားဟု ဆို


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူအတြက္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ သမၼတ ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒအေပၚ ေလ့လာသုံးသပ္၍ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ဧရာ၀တီကုိ ေျပာသည္။
ဦးရဲထြဋ္က“အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ အၿငိမ္းစားသမၼတနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒတခု ရွိတယ္ဗ်။ အဲဒီ ဥပေဒအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ မူၾကမ္းေရးဆြဲတာလို႔ သိရတယ္။ ဆြဲတဲ့အထဲမွာေတာ့ က်ေနာ္မပါပါဘူး”ဟု ဆိုသည္။

သမၼတ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူအေနျဖင့္ ၎တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္ ကာလအတြင္း တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ အေရးယူျခင္းတို႔ မရွိေစရန္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအရ အကာ အကြယ္ ေပးႏိုင္ရန္ဟု ဥပေဒၾကမ္း၌ ေဖာ္ျပထားၿပီး ထိုဥပေဒအား အမ်ားျပည္သူသိရွိ ေလ့လာအႀကံျပဳႏိုင္ရန္ ယေန႔ထုတ္ အစိုးရသတင္းစာ မ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္မည္ဆိုသည္ကုိ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အၿငိမ္းစားသမၼတႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒတြင္ အၿငိမ္းစားတဦး၏ ခံစားခြင့္၊ ပင္စင္လစာ တို႔ပါရွိေသာ္လည္း လုံၿခဳံေရးအတြက္ ျပဌာန္းထားျခင္း မပါရွိေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

ဦးရဲထြဋ္က“လက္ရွိဥပေဒမွာ သမၼတတဦး အၿငိမ္းစားယူရင္ လုံၿခဳံေရး အတြက္ မပါဘူးေလ။ ဒီဥပေဒက သူ႔အတြက္ လုံၿခဳံေရး အာမခံ တာေပါ့။ အေမရိကန္မွာ ဆိုရင္လည္းပဲ သမၼတေဟာင္းရဲ႕ အသက္ထင္ရွားရွိေနတဲ့ ကာလပတ္လုံး လုံၿခဳံေရး ထားေပးရမယ္ ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ဳိး ရွိပါတယ္”ဟုလည္း ေျပာဆိုသည္။

ဥပေဒၾကမ္းတြင္ သမၼတေဟာင္းအား အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတေဟာင္းက အမည္စာရင္း တင္သြင္းသူကုိသာ ကိုယ္ရံေတာ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းကိုယ္ရံေတာ္၏ လစာႏွင့္စရိတ္ကုိ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပည္ထဲ ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက က်ခံရမည္ဟု ပါရွိသည္။

ထိုဥပေဒၾကမ္းကို လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြး၍ မၾကာမီ အတည္ျပဳေပး ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ကန္႔ကြက္မည့္သူ နည္းပါးမည္ဟု လည္း ယူဆေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာဆုိၾကသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦးအေနျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ အရပ္သားတဦးအေနျဖင့္ တာ၀န္ ထမ္း ေဆာင္ေနသူ ျဖစ္၍ အရပ္ဘက္ သမၼတအတြက္ သီးသန္႔ ဥပေဒေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ၿပီး ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က“ဦးသိန္းစိန္က အရပ္သားအေနနဲ႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ထားေတာ့ သူ႔ကုိယ္သူ ကာကြယ္ဖို႔ ဥပေဒေရးဆြဲတာေပါ့။ ဦးသန္းေရႊ လက္ထက္ကလည္း သူ႔ကုိယ္သူကာကြယ္ဖို႔ ဥပေဒ ေရးဆြဲထားခဲ့တာပဲ။ ဒီအစဥ္အလာႀကီး ေနာက္လည္း ျဖစ္ေနဦးမွာပါ” ဟုလည္း ေျပာဆိုသည္။

ထိုဥပေဒၾကမ္းသည္ ႏိုင္ငံတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ သမၼတတဦးအတြက္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း၌ ပါရွိသည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့စဥ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အရာမ်ားအား တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳရဆိုသည္မွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည့္ အရာမ်ားကုိ ဆိုလိုျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းကလည္း ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ဦးရဲထြန္းက“တရားမစြဲဆိုရဆိုတာက ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြ ကုိေနာက္ေၾကာင္းျပန္ တရားစြဲဆိုတာမ်ဳိး မလုပ္ရတာကုိ ဆိုလိုတာပါ။ ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ တျခားရာဇ၀တ္မႈလိုမ်ဳိး ကိစၥေတြကုိ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု ဆိုသည္။

သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူအေနျဖင့္ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ ပုဂၢလိက အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ပါက ဥပေဒအရ တရားစြဲဆို အေရးယူႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ရွိသင့္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္းက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္းက“အရင္တုန္းကေတာ့ သမၼတအတြက္ သီးသန္႔ ျပ႒ာန္းထားတာ မရွိဘူး။ အခုသီးသန္႔ျပ႒န္းတာက ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိသလား။ ေရွ႕လာမယ့္ သမၼတေတြ အတြက္ေကာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိသလား ဆိုတာကို လည္း တိတိက်က် လုပ္ထားဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္”ဟုလည္း ဆိုသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၌ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္မ်ား၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အရာမ်ားကုိ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္၍ တရား စြဲဆိုျခင္း မျပဳရဟု ပါရွိေသာ္လည္း ၎အရာသည္ ယခင္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အရပ္သား သမၼတအတြက္ သီးသန္႔ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းဟု ယူဆေၾကာင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆိုၾက သည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List