Friday, September 20, 2013

၂၀၁၄ အကုန္တြင္ ကုမၸဏီဥေပေဒသစ္အား ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္

Friday, September 20, 2013
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္အား ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းတြင္း တိုးတက္လာရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားအားျပင္ဆင္ရန္ တို႔အား ရည္ရြယ္ကာ ယခုကဲ့သို႔ ဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု Channel News Asia သတင္းတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ဥပေဒမွာ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၉၉ ႏွစ္ၾကာသည္ အထိ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ယင္းအား ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ကမၻာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဖိုရမ္တြင္သိရွိခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား အားေပးေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚတြင္လည္း မ်က္ကြယ္မျပဳရန္လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာကုမၸဏီ ဥပေဒအား ျပန္လည္ေရးဆဲြေနျခင္း ျဖစ္သည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီဥပေဒကို ေစာႏိုင္သမွ် ေစာေစာျပန္လည္ သံုးသပ္ခ်င္ေနတာပါ။ ဒါမွသာ ပိုေကာင္းတဲ့ စီးပြားေရး ရပ္၀န္းတစ္ခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိလာမွာပါ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွတ္ပံုတင္ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးကေျပာၾကားလိုက္သည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔က အခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SME) ေတြကို အားေပးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဥပေဒသစ္ကလည္း SME ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အကူအညီ အေထာက္ အပံ့ တစ္ခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက SME ေတြဟာပုဂၢလိ က က႑အျဖစ္နဲ႔သာ လည္ပတ္ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒသစ္က SME က႑ကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္” ဟုလည္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားမွလည္း ဥပေဒသစ္အား ႀကိဳဆိုလိုက္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ ေနာက္ပင္က်ေနေသးသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ျပန္လည္သံုးသပ္ေနသည့္ တရားဥပေဒအေနျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိလာမည္လည္းျဖစ္သည္။
“ဒီလိုေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး အမွန္တကယ္လိုေနတာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းကို ေရာက္လာမယ့္ ျပည္ပကုမၸဏီေတြရဲ႕ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြအေပၚကိုပဲ အဓိက အာ႐ံုစိုက္ေနခဲ့လို႔ပါ” ဟု Serge Pun & Associates မွ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ Serge Pun က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ကုမၸဏီဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းနဲ႔ ျမန္မာကုမၸဏီေတြက အမွန္တကယ္ ဘယ္လို ကူညီႏိုင္မလဲဆိုတာကို ၾကည့္ရမယ့္ အခ်ိန္ေကာင္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အရင္ထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေခ်လည္း ရွိပါတယ္” ဟုလည္း ၎ကဆိုသည္။
အစိုးရမွ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ေနသည့္ အတြက္ ဥပေဒသစ္မွာ ေသခ်ာေပါက္ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရွိန္ကလည္း “ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တံခါးဖြင့္ မူ၀ါဒက ပုဂၢလိကက႑ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးရပ္၀န္းကို အမ်ားႀကီး ေျပာင္းလဲသြားေစပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ အစိုးရသစ္ကေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး မွာလည္း ပုဂၢလိက က႑အေနနဲ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ပိုရသြားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။
“ဒါေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရပ္၀န္းနဲ႔ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပါ၀င္မႈက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီး ပါတယ္” ဟုလည္း ၎ကဆိုသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔မွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ အက်ဳံး၀င္သြားမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕သည့္အတြက္ ေရွာင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထြက္ရွိလာမည့္ ဥပေဒသစ္အေနျဖင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အားေပးႏိုင္ေျခရွိသည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနအား ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါက ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားႏွင့္လည္း မွ်တစြာ ဆက္ဆံႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List