Saturday, August 11, 2012

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပမည့္္ OIC အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္ေဒသ ကိစၥကို ရွင္းလင္းတင္ျပမည္ဟု တူရကီ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ တူရကီ သမၼတႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး H.E.Mr.Ahmet Davutoglu ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။ ထုိသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တူရကီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး H.E.Mr.Ahmet Davutoglu က ရခိုင္ေဒသကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာၾကားရာတြင္- မိမိသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာမ်ားကို ေလ့လာထားသူတစ္ဦးျဖစ္၍ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ စံျပႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ဟု သိရွိထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္း၊ သည္းခံျခင္းတရား လက္ကိုင္ထားေသာ ဘာသာျဖစ္ၿပီး အစၥလာမ္ ဘာသာသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ဘာသာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘာသာႀကီးႏွစ္ခု၏ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ေရွးယ ခင္ကပင္ အတူတကြ လက္တြဲေနထုိင္လာခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အခ်ိန္တိုကာလအတြင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားၾကပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ေဒသ အေရးကိစၥေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပံုရိပ္ကို မထိခိုက္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ မိမိ၏ ယခု ခရီးစဥ္တြင္ သမၼတႀကီးက ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ခြင့္ျပဳ၍ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းေဒသ၏ ပကတိ အေျခအေနကို သိရွိရလွ်င္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တင္ျပရွင္းလင္းႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရး ရရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လာမည့္ သီ တင္းပတ္တြင္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ OIC အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္ေဒသအေရးကိစၥကို ရွင္းလင္း တင္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ဘာသာကြဲမ်ား တစ္ခါတစ္ရံ ပဋိပကၡျဖစ္ေလ့ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ သည္ လက္ရွိျဖစ္စဥ္အား လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈျဖင့္ ႐ႈျမင္ပါေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဗုဒၵဘာ သာ၀င္မ်ား အားလံုးကို ကူညီေထာက္ပံ့ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ TICA၊ လျခမ္းနီအဖြဲ႔အျပင္ NGO အလွဴရွင္မ်ားက ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားအားလံုးကို ကူညီေထာက္ပံ့လိုပါေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္တြင္ ရခိုင္ေဒသကိစၥအတြက္ တူရ ကီႏုိင္ငံရွိ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ အလွဴေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၅၀) ရရွိခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ေဆး၀ါး မ်ား ၀ယ္ယူ၍ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ေပးလိုပါေၾကာင္း၊ ရြက္ဖ်င္တဲမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ားလည္း လွဴဒါန္း လိုပါေၾကာင္း၊ ထပ္မံလွဴဒါန္းလိုသူ အမ်ားအျပား ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရက ရခိုင္ေဒသရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအား အစြမ္းကုန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေနမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း။ ယခုကဲ့သို႔ အေရးႀကီးကာလတြင္ တလြဲအသံုးခ်ခံရမႈကို ဟန္႔တားသြားရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျဖစ္စဥ္ေဒသမ်ားသုိ႔ ေလ့လာခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ တလြဲအသံုးခ်လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိသည္ တူရကီႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တလြဲျမင္ ေနမႈမ်ားအား ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘာသာေပါင္းစံု သဟဇာတျဖစ္စြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္၍ အစၥလာမ္သာမက အျခားဘာသာ၀င္မ်ားပါ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပသႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ဟု မိမိယူဆပါေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးအပ္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ OIC ႏိုင္ငံမ်ားက အထင္အျမင္လြဲမွားမႈကို ကာကြယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပန္လည္ေျပာၾကားရာတြင္ အေဆြေတာ္၏ အၾကံဉာဏ္ႏွင့္ ကူညီလိုမႈမ်ားကို ၾကားသိရ၍ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေပးအပ္ရန္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားယူလာ၍ ေက်းဇူးတင္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ားကို ဒုကၡသည္မ်ားထံ စနစ္တက် ေ၀ငွေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေနထုိင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥသည္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားျခင္းမဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းျပႆနာသည္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို အႏုိင္အထက္ ျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ရာမွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပႆနာ၏အစသည္ တရားမဲ့ ျပဳက်င့္မႈေၾကာင့္ စတင္ျဖစ္ ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အုပ္စုတစ္စုႏွင့္တစ္စု ကလဲ့စားေခ်မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့၍ ႏွစ္ဖက္စလံုး ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အစိုးရက အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရးကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနပါေၾကာင္း။ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားေသာ ဒုကၡသည္ (၆၀၀၀၀) ေက်ာ္၏ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးတုိ႔အတြက္ ေဆး၀ါးမ်ား အမွန္တကယ္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ NGO အဖြဲ႔ စုစုေပါင္း (၉)ဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေနပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေစတနာရွင္မ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ OIC အတြင္းေရးမွဴးကိုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္စဥ္အေျခအေနမွန္ကို လက္ေတြ႕ျပသရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ထားပါေၾကာင္း၊ ၄င္းကိုလည္း လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္ ေတြ႕ရွိသြားေစလိုပါေၾကာင္း။ အေဆြေတာ္ လာေရာက္ လည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္စဥ္အမွန္ကို သိရွိနားလည္ၿပီး အေဆြေတာ္မွတစ္ဆင့္ ထပ္မံဆင့္ပြား ရွင္းလင္းေပးႏုိင္မည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ မၾကာမီက်င္းပမည့္ OIC အစည္းအေ၀းတြင္ အေျခအေနေပးပါက ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က ရပ္တည္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပေပးေစလိုပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List