Friday, August 10, 2012

ပိုင္ဆိုင္မႈေၾကညာေရး အဆို ဘာေၾကာင့္႐ံႈး

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႔၀င္မ်ားပုိင္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္း၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာၿပီး မွတ္တမ္းတင္ရန္ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ယမန္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ရႈံးနိမ္သြားသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Good governance)၊ သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရ (Clean government) ျဖစ္ေပၚေစေရး ရည္ရြယ္ၿပီး ယင္းအဆုိကုိ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္ က ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ လ ၂၅ရက္ေန႔ ေဆြးေႏြးရန္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤအဆုိကုိ ေဆြးေႏြးရန္ NLDပါတီမွ လက္ပံတန္း မဲဆႏၵနယ္အမတ္ ဦးေက်ာ္မင္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚျဖဴျဖဴ သင္း၊ေက်ာက္ပန္း ေတာင္း မဲဆႏၵ နယ္မွ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္၊ ၀ါးခယ္ မ မဲ ဆႏၵနယ္မွ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၇ ဦးကုိ မူလသတ္မွတ္ထားေသာ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႔မွ ဗုိလ္မႉးႀကီး ခင္ေမာင္ထြန္း၊ ဗုိလ္မႉးႀကီး ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ တျခားေသာပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိလည္း ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းအဆုိကုိ NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအပါအ၀င္ ၇ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးက အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၈ တြင္ ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္၍ အေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ေထာက္ျပကာ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၈တြင္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ဦးစီးသည့္ တစီးပြားထဲျဖစ္ေသာ မိသားစုပုိင္၊ ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအုံ၊ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္း၊ ဆုေငြႏွင့့္ အျခား အဖုိးတန္ပစၥည္းမ်ားကုိ တန္ဖုိးႏွင့္တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအမႉးထံ ေပးပုိ႔ရ မည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအင္အားစု (NDF) ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးကလည္း အေျခခံဥပေဒကုိေက်ာ္လြန္ေနသည္ ဟု ကန္႔ကြက္သည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျဖစ္သည္အတြက္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေရးရာေကာ္မတီ ၀င္မ်ား၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိပါ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ထပ္ဆင့္အဆုိသစ္ကုိ တင္သြင္းခဲ့ေသးသည္။

ယေန႔ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းရွင္က ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၈၌လည္း ျပ႒ာန္း ထားၿပီး ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ဆင့္ပြားျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၀တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ထံေပးပုိ႔ရ မည္ဟု ပါရွိေၾကာင္း၊ ထုိအျပင္ ပုဒ္မ ၁၀၁တြင္လည္း လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္ထားသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ တစီးပြားထဲျဖစ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစု ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပို႕ရ မည္ဟု ပါရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာ ဆုိေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

အဆုိရွင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္ကမူ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆင့္ပြားဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထား သည္မွာ မွန္ကန္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သိရွိရန္ ယခုအဆုိကုိ တင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုိအပ္ပါက မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ေစလုိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လက္ပံတန္းမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္းကလည္း ယခုအဆုိ ရႈံးနိမ့္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ တင္ျပေဆြးေႏြးခြင့္ရၿပီး ျပည္သူမ်ားသိရွိသည့္အတြက္ အတုိင္းအတာတခုအထိအက်ိဴးရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္းဆုိသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ထားသည္ အစုိးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္ မႈမ်ားကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔က တင္ျပရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားသည့္အတြက္ တင္ျပျခင္းရွိမရွိကုိ ဧရာ၀တီက သမၼတရုံးအဖြဲ႔သုိ႔ ေမးျမန္းစုံစမ္းရာ ဆက္သြယ္၍ မရေပ။

No comments:

Post a Comment

My Blog List