Saturday, August 11, 2012

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ တကၠသိုလ္(၄)ခုမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ တကၠသိုလ္ဆရာ ဆရာမမ်ား အသင္း ဖြဲ႔စည္း

ယေန႔2012 ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ(10) ရက္ေန႕ညေန(၄)နာရီခြဲ တြင္ရန္ကုန္ျမို႕ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ တကၠသိုလ္(၄)ခုမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ားက တကၠသိုလ္ဆရာ ဆရာမမ်ား အသင္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ျပီးစာနယ္ဇင္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကားရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုတကၠသိုလ္မ်ားမွာ
၁။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
၂။ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္
၃။ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသို္လ္
၄။ ဒဂံုတကၠသိုလ္ တို႕ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အသင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းဥပေဒ(၂၀၁၁ခုႏွစ္)ပါ ပုဒ္မ၄(က)ႏွင့္အညီ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာသေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ထိုတကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအသင္းမ်ားထဲမွ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအသင္း(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)
အားဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ..

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္းျမွင့္တင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ ႏုိင္ငံအက်ိဳးျပဳ ေခတ္မီပညာေရးစံနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဆရာဆရာမမ်ား အသင္းက တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(ခ) တကၠသိုလ္ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ သာေရးနာေရး၊ လူမႈေရး၊ တုိင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ က႑မ်ားတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊
(ဂ) ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဘ၀ တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊
(ဃ) တကၠသိုလ္ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီေပးရန္၊
(င) တကၠသိုလ္ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ တူညီေသာ သေဘာထား ဆႏၵမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အသင္းမွ အကူအညီေပးရန္၊
(စ) မိမိတတ္ကၽြမ္းသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္အျဖစ္ မူလတာ၀န္မ်ား မထိခိုက္ေစပဲ လြတ္လပ္စြာ အသံုးခ်ခြင့္ရွိေစရန္၊
(ဆ) ပညာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ (သို႔)  ဆက္သြယ္ရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအသင္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ
၁။ ေဒါက္တာဥကၠာျမ တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ သမိုင္းဌာန ဥကၠဌ
၂။ ေဒါက္တာစိုင္းခိုင္မ်ိဳးထြန္း လ/ထကထိက၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာဌာန အတြင္းေရးမွဴး
၃။ ေဒါက္တာစိန္မိမိဦး ကထိက၊ သမိုင္းဌာန ဘ႑ာေရးမွဴး
၄။ ေဒါက္တာေဇာ္မ်ိဳးထြန္း လ/ထကထိက၊ ရုကၡေဗဒဌာန အဖြဲ႕၀င္
၅။ ေဒါက္တာမ်ိဳးေမာင္ေမာင္ လ/ထကထိက၊ ဓါတုေဗဒဌာန အဖြဲ႕၀င္
၆။ ေဒါက္တာေက်ာ္မိုးသန္း လ/ထကထိက၊ ရူပေဗဒဌာန အဖြဲ႕၀င္
၇။ ဦးျပည့္ျဖိဳးေက်ာ္ နည္းျပ၊ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာန အဖြဲ႔၀င္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

တကၠသိုလ္ဆရာ/ဆရာမမ်ား အသင္း (ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္)၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား
၁။ ဥိးသိန္းသီ ကထိက၊ ပထ၀ီဌာန ဥကၠဌ
၂။ ေဒါက္တာသန္းလြင္ဦး လ/ထကထိက၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာဌာန အတြင္းေရးမွဴး
၃။ ေဒၚႏြဲ႔ႏြဲ႔ရီ ဘ႑ာေရးမွဴး၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ သုတပညာဌာန ဘ႑ာေရးမွဴး
၄။ ေဒါက္တာသီဟသြင္ လ/ထကထိက၊ဥပေဒပညာဌာန အဖြဲ႕၀င္
၅။ ေဒါက္တာ၀င္းမင္းဦး လ/ထကထိက၊ဘူမိေဗဒဌာန အဖြဲ႕၀င္
၆။ ဦးသန္း၀င္း ကထိက၊ သခၤ်ာဌာန အဖြဲ႕၀င္
၇။ ေဒၚႏွင္းဦးခိုင္ နည္းျပ၊ အဂၤလိပ္စာဌာန အဖြဲ႔၀င္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအသင္းမ်ားသည္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနသို႔ မွတ္ပံုတင္ရန္ တရား၀င္ ေလွ်ာက္ထား ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ စာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းေသာ ထိုအခမ္းအနားသို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္း ေထာက္မ်ား၊ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား စုစုေပါင္း(၅၀)ဦး တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဆက္လက္ ျပီးလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအသင္းမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းသြားၾကမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

The Voice Journal
တက္ေရာက္ ၅၀ဦးခန္႕ရွိျပီး အသင္း၀င္အားလံုးေပါင္း ေလာေလာဆယ္ ၅၀၀ဦးခန္႔ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဆရာတဦးမွ ေပးပို႔လာပါတယ္..။

ဒီမိုေ၀ယံ

No comments:

Post a Comment

My Blog List