Monday, December 28, 2015

အေႏွးယာဥ္ လုပ္သားမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္မွာ အမတ္အခ်ဳိ႕ထက္ သာလြန္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခ်ီးက်ဴး


အေႏွးယာဥ္လုပ္သား မ်ား၏စိတ္ဓာတ္မွာ အခ်ဳိ႕ေသာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထက္သာလြန္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားသည္။ ‘‘တခ်ဳိ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတြက ငါတို႔ ဘယ္ေနရာ ရမလဲဆိုၿပီး မွန္းၿပီးေနရာယူၾက တယ္။ ဆိုက္ကားဆရာေတြက ဘာရမလဲမစဥ္းစားဘူး။ ဆိုက္ ကားဆရာေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္က တခ်ဳိ႕ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ထက္ အမ်ားႀကီးသာတယ္။ ႏိုင္ငံ တိုးတက္ရင္ ငါတို႔လည္းတိုးတက္ မယ္ဆိုတဲ့စိတ္ထားနဲ႔လုပ္ခဲ့လို႔ အင္မတန္မွ ေက်းဇူးတင္တယ္။ အဲဒီလိုစိတ္ဓာတ္က ေလးစားဖို႔ ေကာင္းၿပီး အင္မတန္မွအတုယူ စရာေကာင္းတယ္’’ဟု ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလတြင္ ရပ္တည္ကူညီခဲ့ၾကေသာ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ အေႏွးယာဥ္ လုပ္သား ဆိုက္ကားဆရာမ်ားႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ကေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါဂုဏ္ျပဳေတြ႕ဆံုပြဲ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကမၻာကပင္ အံ့ၾသရသည့္ ႏွစ္ႀကိမ္ တိုင္တုိင္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲအျပတ္ အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိမႈ အေျခ အေနကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ထပ္မံ၍ ကမၻာကအံ့ၾသရေလာက္ သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေသာႏုိင္ငံအျဖစ္ေရာက္ရွိေအာင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္ တြန္းခဲ့သည္။

ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံ အျဖစ္မွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေျခခံ လူ တန္းစားမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရးပါၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာလိုအပ္သည့္အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးႏိုင္ရန္ကိုလည္း တက္ေရာက္လာသည့္ ဆိုက္ကားဆရာမ်ားအားေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

‘‘လက္ေတြ႕က်တဲ့ အေျခ အေနအရပ္ရပ္ကို ကုလားထုိင္ ေပၚထုိင္ၿပီး စာဖတ္ေနတဲ့ပညာ ရွင္ေတြက တကယ့္လက္ေတြ႕ ရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္းေနၾကရတဲ့ အေျခခံလူတန္းစားေတြေလာက္ မသိႏုိင္ဘူး။ စီးပြားေရးျပႆနာ ေျဖရွင္းဖို႔ဆိုရင္ အေျခခံလူတန္း စားေတြဆီက အႀကံဉာဏ္ လိုအပ္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အေႏွးယာဥ္ လုပ္သားမ်ား ကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဆိုက္ကားလိုင္ စင္ခ်ေပးေရး၊ ေနထုိင္ေရးကိစၥ အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ေရး၊ ဆုိက္ကားဆရာမ်ား အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး၊ ဆုိင္ ကယ္ကယ္ရီမ်ား ေပါမ်ားေနမႈ ေျဖရွင္းေပးေရးႏွင့္ ၎တို႔သား သမီးမ်ား ေက်ာင္းပညာေရးေခ်ာ ေမြ႕စြာ သင္ၾကားခြင့္ရရွိေရးတို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါတင္ျပေတာင္းဆို ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔ အစိုးရဖြဲ႕ၿပီးပါကလုပ္ေဆာင္ေပး ႏိုင္မည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ယူၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ အခ်က္မ်ားကိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ျပန္လည္ရွင္းျပခဲ့သည္။ ေနထုိင္ ေရးကိစၥအဆင္ေျပေရးမွာ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေရးကိစၥျဖစ္ၿပီး အခမဲ့ေက်ာင္းပညာ ေရး ကိစၥမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြအေပၚမူတည္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္၍ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားျဖစ္ကာ အျခားတင္ျပ ခ်က္မ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ လုပ္ ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ဟု ၎ကဆုိ သည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရ သည့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ရပ္ မ်ားမွာ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဆိုသည့္ အျမင္သေဘာထားႏွင့္ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို ဆိုက္ကားဆရာမ်ားထံမွ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

၎အေနျဖင့္မူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ေပၚေနရ ျခင္းသည္ ပုဂၢလိကယာဥ္စီးေရမ်ား ေနၿပီး အမ်ားစုေပါင္းစီးနင္းႏိုင္ မည့္ ဘတ္စ္ကား စနစ္အေပၚ အားေပးမႈနည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းကို စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဂုဏ္ျပဳေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုက္ ကားဆရာမ်ားအား က်န္းမာေရး ႏွင့္ မိသားစုဝင္ေငြထိခိုက္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကို ညစ္ေပအ႐ုပ္ဆုိးေစ သည့္ ကြမ္းစားျခင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးေလွ်ာ့ခ်ရန္တိုက္တြန္းမွာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက တက္ေရာက္လာသည့္ ဆိုက္ကား ဆရာမ်ားအား ေန႔ လယ္စာျဖင့္ ေကြၽးေမြးဧည့္ခံခဲ့ သည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲအၿပီး မဲဆြယ္ကာလ၌ ပါဝင္ကူညီခဲ့ၾကသည့္ အႏုပညာရွင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုဂုဏ္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္ တစ္လႏွင့္ ၁၇ ရက္အၾကာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဆိုက္ ကားဆရာမ်ားအား ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံုမႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဆုိက္ကားဆရာမ်ား၏ အင္အားျဖည့္ပါဝင္ ကူညီခဲ့ျခင္းကို အႏုပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ကတည္းက အသိ အမွတ္ျပဳထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ ၿပီး ဆုိက္ကားဂိတ္ အခ်ဳိ႕သို႔လည္းကိတ္မုန္႔မ်ားပို႔၍ ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

ယခုေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ဆိုက္ကား ဆရာငါးဦးစီကို မဲႏိႈက္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္၍ ဦးေရ ၂၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ထို႔အျပင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ဆိုက္ကား ဆရာမ်ားကလည္း အဆိုပါ အခမ္းအနားျပဳလုပ္မည့္သတင္းၾကား သိရ၍ ၎တို႔အစီအစဥ္ျဖင့္ သီးျခားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ႏိုင္င့ံအေရးႀကီး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ဖိတ္ၾကားခ်က္ ေၾကာင့္ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရျခင္းမွာ ဆုိက္ ကားဆရာ အားလံုးအတြက္ သမိုင္းဝင္ေန႔အျဖစ္ မွတ္ယူ ေၾကာင္း တက္ေရာက္လာသည့္ ဆိုက္ကားဆရာဦးၿငိမ္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုေတာ့ ဖိတ္ မထားပါဘူး။ သတင္းၾကားလို႔ ေရာက္လာၾကတာ။ အဓိကက ေတာ့ အေမစုကိုျမင္ေတြ႕ခ်င္တာ ေၾကာင့္ေရာေျပာတာေတြကို မွတ္သားခ်င္တာေၾကာင့္ အတြက္ပါ ေရာက္လာၾကတာပါ။ အခုေျပာ သြားတဲ့ အခ်က္ေတြ အားလံုး လက္မခံစရာမရွိဘူး’’ဟု ပုသိမ္ ၿမိဳ႕မွလာေရာက္သည့္ ဆိုက္ကား ဆရာ ကိုတ႐ုတ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ဆုိက္ကား ဆရာမ်ားအျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ကိုကိုးကြၽန္းမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ယင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါဝင္ကူ ညီခဲ့သူမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကား၍ ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List