Tuesday, March 24, 2015

ဘီဘီစီအင္တာဗ်ဴးမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ သရုပ္အမွန္ ေပၚလြင္လာသလား


သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အာဏာရယူၿပီး ၄ ႏွစ္နီးပါးၾကာျမင့္လာခ်ိန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ျပဳလုပ္ သည့္ ဘီဘီစီ သတင္းဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္းမာေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ား ထည့္သြင္းေျဖဆုိလုိက္ရာ ယင္းေျဖဆုိမႈမ်ားသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မလုိလားသည့္ သေဘာထားတင္းမာေသာ သရုပ္အမွန္ကုိ ေပၚ လြင္ေစသည္ဟု ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းက ေ၀ဖန္ၾကသည္။
ဘီဘီစီသတင္းေထာက္ ဂ်ိဳနာဖစ္ရွာသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႕ဆုံ၍ အင္တာဗ်ဴး ျပဳ လုပ္ ခဲ့ရာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အစုိးရ၏ ေက်ာင္းသားသပိတ္အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈကုိ ကာကြယ္ျခင္း၊ ဖြဲ႕ စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး ေရွာင္လႊဲ ေျဖဆုိျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတမျဖစ္ေရး တားဆီးေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကုိယ္တုိင္ ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၍ ထည့္သြင္းေျဖဆုိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အစုိးရ၏ ေက်ာင္းသားသပိတ္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေျပာဆုိရာတြင္ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း တဖက္က ႐ုိက္သည့္အတြက္ ကာကြယ္ရသည့္သေဘာရွိေၾကာင္း၊ ယင္း ရပ္ျဖစ္ရပ္တြင္ မ်က္ရည္ယိုဗံုး၊ Water Canon၊ Rubber Bullet တုိ႔ႏွင့္ ပစ္ၿပီးၿဖိဳခြဲျခင္းမ်ိဳး မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ရဲလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး International Practice ထက္ ေက်ာ္လြန္ျခင္း မရွိ ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာ ဆုိခဲ့ရာ ယင္းေျပာဆုိခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္ ၾကသည္။

၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးျမေအးက “ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဘယ္လုိမွ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရး ကာလထဲကို မေရာက္ ေသးဘူး။ စစ္အစုိးရ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တုန္းက အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အ တြင္းမွာပဲ ရွိေသးတယ္ ဆုိတာကို သမၼတႀကီးစကားက အထင္အရွား သက္ေသထူလုိက္တာပဲျဖစ္တယ္” ဟု ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသားသပိတ္ၿဖိဳခြင္းမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေျဖၾကားခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲတေယာက္အေန ျဖင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈမရွိေသာ ေျပာဆိုခ်က္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ျပျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အေပၚယံ ေၾကာသာျဖစ္သည္ကုိ ေပၚလြင္ေစေၾကာင္း
 ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုတခ်ဳိ႕က သုံးသပ္သည္။

“ဒါဟာ ဆင္ေသကို ဆိတ္သေရနဲ႔ဖံုးတာပါပဲ။ ဒါက သူတုိ႔ရဲ႕တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ မရွိမႈကို အတိအ လင္းေဖာ္ျပ လုိက္ တာပဲ ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလွည့္ပါဘူးေျပာေျပာ အခုေတာ့ မ်က္ႏွာ ဖံုးကြာက်ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ မူလ ဇာတိအမွန္ကို အားလံုးသိေအာင္ဘြင္းဘြင္းႀကီးေဖာ္ျပလုိက္တာပဲ” ဟု က်ား/မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ မွ ေဒၚေမစပယ္ျဖဴက သံုးသပ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းကမူ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ျပည္သူလူထုကို အေလး မထားသည့္အျပင္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအျဖစ္ တန္ဖုိးထားမႈမရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

“ကုိယ္တာ၀န္ခံ၊ တာ၀န္ယူရမယ့္အပိုင္းကို ေရွာင္ေျပးခ်င္တဲ့သေဘာမ်ိဳး။ ျပည္သူလူထုကို အေလးမထား တဲ့ သေဘာမ်ိဳး။ ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ ရင္ေသြးေတြျဖစ္တဲ့ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြကို တန္ဖုိးမထား တဲ့ တုန္႔ျပန္မႈမ်ိဳးလို႔ ျမင္တယ္။ အဓိကကေတာ့ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္၊ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳၿပီးေတာ့ တဖက္သတ္ ရပ္တည္ ကာကြယ္တဲ့ ေျပာဆုိမႈမ်ိဳးျဖစ္တယ္” ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမျဖစ္ေစရန္ တားဆီးထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖဆုိရာတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ပုဒ္မ ၅၉ (စ) သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကုိယ္တုိင္ ေရးဆြဲ အတည္ျပဳ ခဲ့ေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ သာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ရာ ယင္းေျဖဆုိခ်က္ သည္ မွားယြင္းေနေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန မ်ားႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆုိၾကသည္။

“ ဒီပုဒ္မဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရည္ရြယ္ၿပီး ျပ႒ာန္းထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕အေဖ လက္ထက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုကတည္းက ထည့္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္ တုိ႔ႏုိင္ငံက လူဦးေရ မ်ားတဲ့ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံနဲ႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံၾကားထဲမွာ ေနေနရတာ။ တုိင္းျပည္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာ ကို ကာကြယ္ခ်င္လုိ႔ အဲဒါကို ထည့္ထားတာ။ ႏုိ႔မုိ႔ ဆုိရင္ က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံကို လူဦးေရမ်ားတဲ့ႏုိင္ငံေတြက ၀ါးမ်ိဳသြားမွာေပါ့။ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ထား တာမဟုတ္ပါဘူး။

ဟုိတုန္းက Constitution မွာကတည္း အစဥ္အဆက္ကတည္းကထည့္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဘီဘီစီသတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာဆိုသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၇၄ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခ်ယ္ခံသူသည္ ႏိုင္ ငံျခား၏ အေထာက္ အပံ့၊ ၾသဇာႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား သား ခံယူထားသူ မျဖစ္ရဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) တြင္ ျပ႒ာန္း  ထားသကဲ့သို႔ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ သား၊ သမီး၊ သမက္ ၊ ေခၽြးမကို ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ား မပါ ရွိ ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီက ေျပာၾကားသည္။

“သမၼတႀကီး အေနနဲ႔ နည္းနည္းေလး အယူအဆမွားၿပီးေျပာတယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ တကယ္က မတူပါဘူး။ သမၼတ ေလာင္း အျဖစ္ အေရြးခံမယ့္ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕အရည္အခ်င္းကို ကန္႔သတ္တဲ့အခါမွာ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပံုက အေရြးခံမယ့္သူကိုပဲ ကန္႔သတ္ တယ္။ သူ႔ရဲ႕ ဇနီး၊ သားသမီး၊ သမက္၊ ေခၽြးမကို မကန္႔သတ္ဘူး။ အခု ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ၅၉(စ)မွာက အေရြးခံမယ့္ သမၼတ ေလာင္းတင္မဟုတ္ဘူး။ သူ႔ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ သား၊ သမီး ၊ ေခၽြးမ၊ သမက္ အားလံုးႏုိင္ငံ ျခားနဲ႔ မပတ္သက္ရဘူးလုိ႔ ေျပာလုိက္ တယ္။ အဲဒါဟာ ၁၉၄၇ မွာ လံုး၀မပါ ဘူး” ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံပုဒ္မ ၅၉(စ)တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တရားဝင္ သားသမီး တစ္ဦးဦးေသာ္လည္ေကာင္း၊ ထိုတရားဝင္ သားသမီးတစ္ဦးဦး ၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံျခား အစိုးရ ၏ ေက်းဇူးကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသား လက္ေအာက္ခံသူ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသား မျဖစ္ေစရဟု ျပ႒ာန္းထား သည္။

ဘီဘီစီသတင္းဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာ ဦးေဆာင္ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္ကို ခ်န္လွပ္ထား၍ မရေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ တပ္မ ေတာ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ သည္ ပါတီတခုအတြက္မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္င့ံ အက်ိဳး အတြက္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီအေလ့အထမ်ား ရင့္က်က္လာသည္ႏွင့္ အမွ် တပ္မ ေတာ္ က႑သည္လည္း တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု ေျဖဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ဦးေဆာင္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ရမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေျဖ ဆုိမႈသည္ ပူပန္စိတ္မ်ားေနသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္သြားမည္ဆုိပါက တပ္မေတာ္ သည္ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ မျဖစ္မေန ထားရွိရန္ လိုအပ္သည္ဆုိေသာ အခ်က္ကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္က လက္မခံသည့္ သေဘာရွိ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းက ေ၀ဖန္ သုံးသပ္သည္။

“ဘယ္သူကမွ တုိင္းျပည္က ခြဲထြက္ဖုိ႔အႏၱရာယ္လည္းမရွိေတာ့ဘူးဆုိတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ တပ္မေတာ္ကလည္း သူ႔အခန္း က႑ က  အလုိအေလ်ာက္က်ံဳ႕လာမွာပဲ။ စစ္တုိက္ေနရလုိ႔႔ရွိရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑က ႀကီးေနမွာပဲ။ အၿမဲတမ္း သူက အေရးႀကီးတဲ့ေနရာကပါေနမွာ။ စစ္တုိက္ေနရရင္ တပ္မေတာ္ကို ႏုိင္ငံေရး ကေန ေမာင္းထုတ္ဖုိ႔ခက္တယ္။ စစ္မ တုိက္ရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေမာင္းထုတ္ဖုိ႔လြယ္တယ္” ဟု သီေပါၿမိဳ႕ နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းက  ေျပာသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဦးျမေအးကမူ ဘီဘီစီႏွင့္အင္တာဗ်ဴး တြင္ ေျဖဆုိထားသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အေျဖ စကားမ်ားသည္ သေဘာ တင္းမာမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မလုိလားမႈကုိ ေပၚလြင္ေစ သည့္ အတြက္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားအေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု မ်ားအားလုံး က ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္သံုးသပ္ပါၿပီ။ ႏုိင္ငံေရးသည္ အမွန္တရားေပၚမွာပဲတည္ သလား ဒါမွမဟုတ္ အားရွိတဲ့သူႏုိင္ စတမ္းလား ဆုိတာကို ျပန္သံုးသပ္ပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕သံုးသပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး အားရွိတဲ့သူႏုိင္စတမ္း ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ခုိင္မာတဲ့ အင္အားတရပ္ကို ပီပီျပင္ျပင္ေမြးထုတ္ရပါေတာ့ မယ္” ဟု ဦးျမေအး က ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List