Tuesday, March 24, 2015

မႏၱေလးပဋိပကၡကို ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္သူမ်ားက မီးထိုးေပးခဲ့ဟုဆုိ


“ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္လက္မ်ား၊ မႏၱေလးအဓိက႐ုဏ္း” အစီရင္ခံစာကို Justice Trust ဆိုသည့္ အင္န္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္သည္။ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္သည့္ အဓိ က႐ုဏ္းကို အေယာင္ေဆာင္လူအုပ္စု အၾကမ္းဖက္မႈေအာက္တြင္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ လူမ်ားက က်ဳးလြနခဲ့ ၾကသည္။
အဆုိပါ အင္န္ဂ်ီအိုက မတ္ ၂၃ရက္တြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္မႈကို သတင္းစာရွင္းလင္း ခဲ့သည္။

“အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူေတြက ၾကာရွည္ျမင့္သိၾကတယ္။ အာဏာလက္ဆုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ဗုဒၶ ဘာသာနဲ႔ မြတ္စလင္ေတြၾကားက ဘာသာေရးအမုန္းတရားကို ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ခဲ့ၾက တာပဲ။”ဟု အင္န္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔တြင္ပါဝင္သည့္ မႏၱေလးမွ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာသည္။ “ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ ဒီလိုလုပ္ရပ္မ်ဳိးေတြကို အရင္က ႀကံဳခဲ့ဖူးတာပဲ။

အရပ္ဝတ္စြမ္းအားရွင္ေခၚတဲ့အဖြဲ႔ေတြက ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈေတြမွာ ယူနီေဖာင္းဝတ္စစ္သားေတြထက္ ပိုၿပီး သုံးေနၾကတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ အမွန္လိုအပ္ေနတဲ့ အရွိတရားေတြကို ျပည္သူေတြအာ႐ုံလြဲေနေစဖို႔ အတြက္ ဓားစာခံလူနည္းစုေတြကို စေတးေနတာပဲ ျဖစ္တယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ားျဖင့္ ေျခာက္လအခ်ိန္ယူကာ သုေတသနလုပ္ခဲ့သည့္ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းေနာက္ဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးေရးတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက မႏၱေလးကို ေျခာက္ျခားသြားေစသည့္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားသည္။

အဆိုပါအျဖစ္အပ်က္သည္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ေအာက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လူမႈေရးပဋိပကၡႏွင့္ အလား သ႑န္တူေသာေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္စဥ္လည္းျဖစ္သည္။

မႏၱေလးအဓိက႐ုဏ္းသည္လည္း ယခင္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ မနီးယိုးစြပ္တူညီသည္။ ေဖ့ဘုတ္ေပၚကတစ္ဆင့္ လိမ္လည္တိုင္ၾကားသည့္ မုဒိမ္းမႈျဖစ္စဥ္ကစတင္ကာ မီးစပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ယခင္အဓိက ႐ုဏ္မ်ားႏွင့္ ျခားနားသြားခဲ့သည္က ေဒါသထြက္ေနသည့္လူအုပ္ၾကီးက ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရေအာင္ ဆူပူေနေသာ္လည္း မႏၱေလးျမိဳ႕ခံျပည္သူမ်ားက ပါဝင္ျခင္းမရွိဘဲ အေကာင္းဆုံး တုံ႔ျပန္လိုက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အမွန္အားျဖင့္ ေဒသခံဘုန္ၾကီးမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး အေျခ အေနကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျပင္ပမွ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္သူမ်ား၏ လုပ္ရပ္ ကို ျပည္သူတို႔က သိရွိၿပီး အပ်က္အစီးနည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“မႏၱေလးျဖစ္စဥ္ကေန မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ ႏုိင္ ငံေရးဗ်ဴဟာကစားျပီး ဖန္တီး ခံရတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာရွင္းလင္းသြားေစ တယ္။ ေဒသခံေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအရေသြးထိုးမႈကို အေကာင္းဆုံး တု႔ံျပန္ျပလိုက္တာပဲျဖစ္တယ္။”ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပသည္။

မႏၱေလးအၾကမ္းဖက္မႈကို ဆိုင္ကယ္စီးလူတစ္စုက မြတ္စလင္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို ေဒါသဆြေပး၍ ႏွစ္ညတိုင္ တုိင္ ေသြးထိုးလႈ႔ံေဆာ္ခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္မ်ားက ေျပာသည္။ ထိုု႔ျပင္မႏၱေလးပဋိပကၡတြင္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ကလည္း ေဒါသထြက္ေနသည့္ လူအုပ္ႀကီးေနာက္တြင္ပင္ ရွိေနကာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အတြက္ အေရးယူသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ ကို ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List