Monday, March 23, 2015

ေစတနာပါေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အမွန္မဟုတ္ေသးပါ


ေက်ာင္းသား သပိတ္တိုက္ပြဲ အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္းခံရျပီး ဒီမိုကေရစီအေျခခံ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပ ဌာန္းေရး လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတယ္ ဆိုေပမယ့္ ေရွ႕မတိုးသာ၊ ေနာက္မဆုတ္သာနဲ႔ အစိုးရကလည္း တင္းမာ၊ ေက်ာင္းသားထုကလည္း ဇြဲမေလွ်ာ့ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကေန လိပ္ခဲတန္းလန္းျဖစ္ေနခဲ့တာ အားလံုးအသိပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားက အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒမွာ ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔အတြက္ အခ်က္ (၁၁) ခ်က္ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီအခ်က္ေတြ အားလံုးဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြဆိုတာ သတိထားမိပါတယ္။ 


ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ NNER က အဆိုျပဳတင္ျပလာတဲ့ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းမွာ တခ်ိဳ႕ေသာ စကားလံုးမ်ားဟာ တဖက္သက္ဆန္တာေတြ ရွိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္းက ဥပေဒျပဳ ပညာရွင္မ်ားက ညိွႏိႈင္းျပဳျပင္ေရးဆြဲခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီပညာေရးအတြက္ အဆင္ေျပေစမယ့္ ပညာေရး ဥပေဒျဖစ္လာမွာ မလြဲပါဘူး။

အေျခခံေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ စာေမးပြဲအေၾကာင္းျပ၊ သပိတ္ၿပိဳကြဲေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုအသံုးျပဳ၊ ေက်ာင္းသား ထုကို မိဘျပည္သူမ်ား အထင္ေသးအျမင္ ေသးေအာင္ ေသြးထိုး၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးစဥ္အခ်ိန္က သပိတ္စစ္ေၾကာင္း အင္အားေလွ်ာ့သြားေအာင္ အစိုးရပိုင္း က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လိုလားပံုေပါက္ေအာင္ လိုက္ေလွ်ာ မယ္လုိ႔ ကတိလြယ္လြယ္ေပး၊ ေနာက္ေတာ့ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာျပည္သူအမ်ား စပ္စပ္ထိမခံႏိုင္တဲ့ မြတ္ဆလင္အမ်ားစု အသံုးျပဳေနတဲ့ အာရဗီဘာသာစကားနဲ႔ လမ္းေၾကာင္းလြဲ၊ ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ၾကိဳးကိုင္ေနတာ ဆိုျပီး ပညာေရးဝန္ၾကီးက ဌာနတြင္း စာျဖန္႕၊ ေနာက္ အစိုးရတာဝန္မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္အလုပ္ဆိုျပီး ေခါင္းေရွာင္ ဒါေတြအားလံုးဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပံုေဖာ္ေနပါတယ္ ဆိုတဲ့ လက္ရွိအစိုးရတဲ့ ေစတနာမမွန္တဲ့ လုပ္ ရပ္ေတြ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါကို သိေနတဲ့ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက မေလွ်ာ့ေသာဇြဲနဲ႔ ေရွ႕ဆက္တုိးတဲ့အခါမွာေတာ့ ႏိုင္ငံ တကာမွာ အရွက္ရဖြယ္ကိစၥေတြကို ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စကား တြင္တြင္ေျပာတဲ့ အစိုးရ က ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပဲ လုပ္ကိုင္ခဲ့တာ အားလံုးအသိပါ။

ဥပေဒျပဳေရးဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဓိက အေရးႀကီးဆံုးေသာ လုပ္ငန္း တာ၀န္ပါ။ ပညာေရးဥပေဒ ကို ေရးဆြဲသူေတြထဲမွာ ေက်ာင္းသားထုကိုယ္စား လွယ္၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစား ပညာေရး၀န္ထမ္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ျပဳ မူ ဆက္ဆံ ခဲ့ၾကသူေတြ အမ်ားႀကီးပါပါတယ္။ ပညာေရးဥပေဒ မူၾကမ္းကို ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ရွင္းလင္းခ်ိန္တုန္းက လည္း ေကာင္းကြက္တကြက္၊ ႏွစ္ကြက္ကို ဆြဲထုတ္ၿပီး အာ၀ဇြန္းရႊင္ရႊင္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းပါ။ 

ထိုစဥ္က ကန္႔ကြက္ စကားဆိုခဲ့တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတခ်ိဳ႕ကို အဲ့ဒီအစည္းေ၀းခန္းမထဲမွာပင္ ဘာနားလည္လို႔ လဲဆုိၿပီး ေငါက္ငမ္းခဲ့သလို သက္ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡ (ဌာနမႈး)မ်ားကို ကိုယ့္၀န္ထမ္းကိုယ္ မဆံုးမေကာင္း လား ဆိုၿပီး အထက္အမိန္႔ ဆန္ဆန္ျပဳမႈခဲ့တာေတြ ဒုနဲ႔ေဒးပါ။ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြအားလံုးကို တကၠ သိုလ္၊ ေကာလိပ္က ဆရာ၊ ဆရာမတိုင္းနီးပါး အားလံုးသိၾကပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီပညာေရး သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ NNER၊ အျပင္ ျပင္ပ ပညာရွင္အျဖစ္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ပါ တက္ေရာက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲေအာင္ျမင္ ခဲ့တာ ႐ုပ္ျမင္သတင္းမ်ား၊ မီဒီယာအသီးသီးရဲ႕ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီး ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ခဲ့ ရပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ျပင္ဆင္မယ့္ အခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံပိုင္စာမ်က္ႏွာမ်ားထက္မွာ ေတြ႕ရေတာ့ ၀မ္းေျမာက္မိသလို သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတို႔ ကိုယ္စားေက်နပ္ ပိတိျဖစ္ရပါတယ္။ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့သလို တခ်ိဳ႕ေသာ စကားလံုးသံုးစြဲမႈမ်ားကိုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး ျပဳျပင္လိုက္ပါက ဒီမိုကေရစီပညာေရး အေထာက္အကူျပဳ ဥပေဒတရပ္ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့မိပါတယ္။

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးစဥ္ကာလမွာ ေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ကို လိုက္ေလွ်ာေပးမယ္ ဆိုၿပီး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့စဥ္က အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့ေပမယ့္ ျပန္ လည္ျပင္ဆင္ဖို႕ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲစဥ္မွာ NNER မွ ေရးဆြဲတဲ့ မူၾကမ္းျဖစ္ပါတယ္လို႔ ပုတ္ခတ္လာခဲ့ပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ဘာသာေရးကို ဆြဲထည့္တဲ့ ၀ါဒျဖန္႔စကားမ်ားပ်ံ႕ႏွံလာသလို၊ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္တခ်ိဳ႕မွာ တန္ျပန္ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ ေရးဆြဲၿပီး ပညာေရးဥပေဒကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဖိအားေပး လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒါဟာ အစိုးရရဲ႕ ေစတနာ မမွန္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလို႔ နားလည္လာမိပါတယ္။

ဥပေဒတရပ္ အတည္ျပဳေရးအတြက္ အခ်ိန္ယူရတာ ဓမၼတာဆိုတာ နားလည္ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာသာေရးကို ဆြဲထည့္တာေတြ၊ အထက္အမိန္႔ဆိုၿပီး အာဏာျပတာေတြ၊ တာ၀န္ဆိုတဲ့ လက္ပတ္တခုကို ပတ္ထားတဲ့ လူမိုက္ေတြကို ႐ိုက္ခိုင္းတာေတြ ကိုေတာ့ လံုး၀ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ေနာက္ ဆံုး သပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို ဆက္လက္ခ်ီတက္ရန္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳသလိုလုပ္ၿပီးမွ အလံမေထာင္ရ၊ ေခါင္း စီး မစီးရ၊ ေၾကြးေၾကာ္သံမေအာ္ရ စတဲ့ ညစ္နည္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး သပိတ္ကို တားဆီးပိတ္ပင္ သပိတ္စစ္ေၾကာင္း မ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေသြးဆူေအာင္ဆြ၊ ေက်ာင္းသားေတြက တားဆီးပိတ္ပင္ထားတာေတြ ကို ေဖါက္ထြက္ေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈလို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး အင္အားသံုးႏွိမ္နင္း၊ ဒါေတြဟာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ က ဥပေဒအရေျဖရွင္းပါတယ္လို႔ ေျပာဆုိျခင္းဟာ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရပိုင္းအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္တဲ့ ေလးပြင့္ ဆိုင္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ရလာဒ္မ်ားနဲ႔ ကတိေပးခဲ့မႈမ်ားကိုလည္း တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈတို႔နဲ႔ ေလးစားဖို႔ လိုအပ္သလို ေက်ာင္းသားထုအေနနဲ႔လည္း ဥပေဒေရးဆြဲမႈအတြက္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တခုအထိ အခ်ိန္ ယူရမႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔လည္း ဥပေဒျပဳေရးဆြဲဖုိ႔အတြက္ ၾကားနာပြဲဆိုတဲ့ ဟန္လံုးထုတ္မႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေက်ာင္းသားထုက လိုလားခ်က္မ်ားပါ၀င္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ပဲ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၿပီး အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တခုအတြင္းမွာ ျပန္ လည္ျပင္ ဆင္ေပးဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သပိတ္ မွာ ပါဝင္သူေတြကို မဖမ္းပါဘူးလို႕ ေပးခဲ့တဲ့ ကတိကိုတည္ေအာင္ အစိုးရအေနနဲ႕လည္း ဖမ္းဆီးထား သူေတြကို အျမန္ဆုံး လႊတ္ေပးဖို႕ လိုပါတယ္။ အျပင္မွာ ဆက္လက္လႈပ္ရွားသူေတြကိုလိုက္ဖမ္းေန တာေတြကိုလည္း ရပ္တန္းက ရပ္ပစ္ဖို႕ လိုပါတယ္။

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ေတာင္းဆိုေနတာက လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရပိုင္ေရးပါ။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ ပိုင္ ခြင့္ေတြကို ေတာင္းဆိုေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ေတာင္းဆိုေနတာက ဂုဏ္သိကၡာ ရွိတဲ့ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတာပါ။ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြ တာ၀န္ မွ ႏႈတ္ထြက္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားလူငယ္ ေတာင္းဆုိေနတာက ဒီမိုကေရစီ စနစ္ရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္လာမဲ့ ပညာေရးအေျခခံေကာင္းတစ္ခုကို ေတာင္းဆုိေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီလုိေတာင္းဆိုတဲ့အခါမွာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအားလံုးဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ စာသင္ခန္းေတြကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ သူေတြပါ။ မိမိတို႔ရဲ႕ မိသားစုေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့သူေတြပါ။ ဖမ္းဆီး ခံရမယ္၊ ႐ိုက္ႏွက္ခံရမယ္၊ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေစာ္ကားခံရမယ္ဆိုတာ သိသိႀကီးနဲ႔ ဆင္းရဲဒုကၡခံခဲ့ၾကသူေတြပါ။ သူတုိ႔ေတာင္းဆိုတဲ့ ဥပေဒဟာ ေနာက္ (၅) ႏွစ္ၾကာမွ အတည္ျဖစ္မယ္၊ အဲ့ဒီဥပေဒရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြကို သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္ ခံစားခ်င္မွ ခံစားရမယ္ဆိုတာ သိသိႀကီးနဲ႔ အနစ္နာခံၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသူေတြပါ။ သူတို႔ရဲ႕ အနစ္နာခံမႈေတြကို အစိုးရပိုင္နဲ႔ ဥပေဒျပဳေရး လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပံုေဖာ္ေနပါတယ္လုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ဘ၀မွ ပံုစံေျပာင္းလာတဲ့ ဒီမိုကေရ စီ အရပ္သားအစိုးရအေနနဲ႔လည္း ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ၀ါဒတခုမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ စနစ္တစ္ခုပါ ။ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္းမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသားတိုင္းကလြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တစြာ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ေရြးေကာက္ ပြဲမွ တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ပါလီမန္မွ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ အစိုးရ၊ ၎အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္ကို ဒီမိုကေရစီလို႔ ေခၚပါတယ္။ 

မိမိကို ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕အျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ရ တဲ့ အစိုးရ အဖြဲ႕အေနနဲ႔ မိမိတို႔အား ယံုၾကည္မႈတစ္ခုတည္းနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ မိမိတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေပၚမွာ သစၥာေစာင့္သိ ဖုိ႔လိုအပ္သလို မိမိတို႔ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳေနလို႔ မရပါဘူး။

ပညာေရးဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ပါတယ္။ ေရျမင့္မွ ၾကာတင့္တယ္ ဆိုတဲ့ စကားအတုိင္း ပညာေရး ေရခ်ိန္ျမင့္မားပါမွ ႏိုင္ငံဟာ ဂုဏ္သိကၡာအျပည့္အ၀နဲ႔ ကမၻာအလယ္မွာ ၀င့္ၾကြားႏုိင္မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ရဲ႕ အေျခခံေကာင္းေတြျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္း၊ ဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ျခင္း စတာေတြကို ငယ္ရြယ္စဥ္ စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္းမွာ ခံစားနားလည္ပါမွ ေနာင္အခါ အသက္အရြယ္ ရင့္က်က္လာတဲ့အခါမွာ အဲ့ဒီအေျခခံေကာင္းမ်ား အတုိင္း ေန ထိုင္သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေျပာင္းကာလမွာ ေရးဆြဲထားတဲ့ ပညာေရးဥပေဒ ဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕မွလည္း စစ္မွန္ေသာ ေစတနာပါတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါတယ္။

 ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List