Monday, March 23, 2015

ညိႇႏႈိင္းရန္ အနည္းငယ္က်န္ေန၍ အပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးပြဲ မတ္လ၃၀ရက္သုိ႔ ေရႊ႕ဆုိင္း


ၾကားကာလအစီအစဥ္ ႏွင့္ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းအခ်ဳိ႕ ညိႇႏႈိင္းရန္ က်န္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲ ေရးေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ ၃၀ရက္တြင္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရန္ ရက္ ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။


အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏တစ္ ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆ႒မေန႔ တြင္သေဘာ တူညီခ်က္စာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း)ပါ အခန္း ခုနစ္ ခန္းစလုံးေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ သည္။ သုိ႔ေသာ္ အခန္း(၆) ၾကား ကာလအစီအစဥ္မွ တပ္မ်ားရပ္ တည္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္ တစ္ခ်က္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္က်န္ ရွိေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ အခန္း (၃)ခန္းႏွင့္ ငါးမွ အပုိဒ္ငယ္သံုးခုတြင္ပါ၀င္သည့္ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္းရန္ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ၾကားကာလတပ္မ်ားရပ္ တည္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရဘက္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား လက္ရိွပုံစံအတုိင္းတပ္မ်ားတည္ရွိေရးကို ဆႏၵရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းတြင္ လည္းအခန္း(၅)ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမွ‘‘တုိင္းရင္းသားကိုယ္ စားလွယ္ မ်ား’’ဆုိသည့္ အသုံးအ ႏႈန္းအပါအ၀င္ေ၀ါဟာရ သံုးခု ညိႇႏႈိင္းရန္ က်န္ရွိေနသည္။

‘‘ႏွစ္ဖက္သေဘာတူတဲ့ အဓိ ပၸာယ္ေဖာ္ဖုိ႔ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ညိႇႏႈိင္းရမွာျဖစ္တယ္’’ ဟု ျမန္ မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးဗဟိုဌာန(MP C)အႀကီးတန္းအႀကံေပးဦးလွ ေမာင္ေရႊကေျပာ သည္။

‘‘ဆုိလုိတာက ဒါက မူသ ေဘာထားေတြ ကြာေနတာမ ဟုတ္ဘူး။ ေဆြးေႏြးတာမဟုတ္ ဘူး။ အဲဒီေန႔မွာ တစ္ဖက္ဖက္က အဆုိတင္လုိက္လုိ႔ သေဘာတူရင္ ဒါၿပီးတာေပါ့။ ဒါစကားလုံးေရြး ခ်ယ္မႈလုိ႔ သုံးတဲ့ သေဘာပါ’’ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ေဆြး ေႏြးပြဲကို တစ္ပတ္ခန္႔ေခတၱရပ္နား ၿပီး ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာသေဘာ တူညီ ခ်က္စာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း)ကို အေခ်ာသပ္ႏုိင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူမ်ားကေျပာသည္။

‘‘ေနာက္ဆုံးအဆုံးသတ္ႏုိင္ ဖုိ႔အတြက္ ရပ္ဆုိင္းလုိက္တဲ့ သ ေဘာပဲျဖစ္ပါတယ္’’ဟု တစ္ႏုိင္ငံ လုံးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕(NCCT)မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာကဆုိသည္။

အစုိးရႏွင့္ NCCTတို႔ ေဆြး ေႏြးေနေသာအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္(မူ ၾကမ္း)တြင္ အခန္း ခုနစ္ခန္း၊ အပုိဒ္ ၃၀ႏွင့္ အပုိဒ္ခြဲ ၈၁ခုပါ၀င္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္အ ဓိကအခ်က္အျဖစ္ၾကားကာလ တပ္မ်ားရပ္ တည္ေရးအခ်က္ က်န္ရွိေနၿပီး စကားလုံးအသုံးအ ႏႈန္း သံုးခု ညိႇႏိႈင္းရန္လည္းက်န္ရွိ ေနသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားကို မတ္လ ၃၀ရက္တြင္ျပန္လည္ ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ဇင္သန္း)
7Day Daily

No comments:

Post a Comment

My Blog List