Tuesday, October 16, 2012

စစ္ေတြတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အေျခစိုက္႐ုံး ဖြင့္ရန္ ျပင္ဆင္

rakhinmissiongroup

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ ပဋိပကၡ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ျမန္မာ့
ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ (ဓါတ္ပံု သိန္းလိႈင္/မဇၥ်ိမ)


ရန္ကုန္ ။      ။ မွန္ကန္ေသာ ျပည္သူ႔အသံ သိႏိုင္ရန္ႏွင့္ သတင္းအမွားမ်ားကို ေလ့လာေျဖရွင္းရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအေျခစိုက္႐ုံးခ်ဳပ္ဖြင့္မည္ဟု ဦးသူရ (ဇာဂနာ)က ဆိုသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁ဝ ရက္ေန႔က စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းဇြန္ထ်န္းလ်န္၊ ေဒါက္တာဦးေအးေမာင္၊ ဦးထန္က်င္ေထာင္း၊ ဦးတင္ေမာင္သန္း၊ ဦးျမင့္ထြန္း၊  ဦးသူရေက်ာ္ တိုႏွင့္အတူ ဒုတိယအၾကိမ္ ေရာက္ရွိ လာစဥ္ ဦးသူရ က ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎တို႔စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔သည္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တည္ျငိမ္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ျပည့္ျပည့္ဝဝရရွိရန္ လိုအပ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို သိရန္ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာမည္ဟု ဆိုသည္။
စံုစမ္းေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ေအာင္မဂၤလာ ရပ္ကြက္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာကာ လိုအပ္ခ်က္ စကားသံမ်ားကို နားေထာင္ေပးခဲ့သည္ဟု ဦးသူရ က ဆိုသည္။

“က်ေနာ္ ၾကားတာေတာ့ အမ်ားၾကီးပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ဟာမွန္တယ္၊ ဘယ္ဟာ မွားတယ္ဆိုတာကို စစ္ခ်က္ေပးရမွာပါ” ဟု ဇာဂနာ က ေျပာသည္။

၎တို႔အဖြဲ႔က လုပ္ေဆာင္မည့္ အၾကမ္းဖ်င္းအစီအစဥ္မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတၾကီး ဆီသို႔ တင္ျပျပီးလွ်င္ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္သြားပါမည္ဟုလည္း ဇာဂနာ က ေျပာသည္။

အေျခစိုက္႐ုံး ဖြင့္ျပီးေသာအခါတြင္ ႐ုံး၌အဖြဲ႔ဝင္ လူၾကီးမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တခုလံုး ျငိမ္းခ်မ္းေရးရသည့္ အခ်ိန္အထိိ ေနမည္ဟု သိရသည္။

သမၼတၾကီးေပးထားေသာ စည္းမ်ဥ္းအရ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔တြင္ ေကာ္မတီ ၈ ခု ပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး သုေတသနလုပ္သူ ၃၆ ေယာက္ပါဝင္မည္ဟု ဇာဂနာကဆိုသည္။ သုေတသနလုပ္သူမ်ားသည္ ရခိုင္
ျ ပည္နယ္အတြင္း ထြက္လာေသာသတင္းမ်ားကို မွန္၊ မမွန္ စစ္ေဆးကာ သတင္းအမွန္ ကို ျပန္လည္
ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ တာဝန္ယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႐ုံးခ်ဳပ္္ဖြင့္ျပီးေသာအခါတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီး သတင္းအမွန္မ်ားကို ဝက္ဘ္ဆိုက္ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္မ်ားတြင္ တင္ျပသြားမည္ ဟု သ္ိရသည္။

အေျခစိုက္႐ုံးကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးေရွ႕တြင္ ဖြင့္ရန္လ်ာထားၿပီး လံုျခံဳေရး အတြက္လည္း  ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ စစ္ဘက္၊ ရဲဘက္မွ တာဝန္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး ေဒသခံ ႏွစ္ဖက္လံုး၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ မွာလည္း ယခုအခ်ိန္ထိ အဆင္ေျပေနသည္ဟု အဖြဲ႔ဝင္ တဦးျဖစ္သူ ဦးတင္ေမာင္သန္း က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းပဋိပကၡ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို သမၼတကိုယ္တိုင္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ၂၇ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတာဝန္အပ္ႏွင္းထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေရတိုေရရွည္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္း မ်ား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ မတူညီေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ား အၾကား ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္မ်ားကို သမၼတထံသို႔ ျပန္လည္ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List