Wednesday, October 17, 2012

“ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔မကုိက္ညီသျဖင့္” လို႔ ဆိုေနပါလား

“ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔မကုိက္ညီသျဖင့္” လို႔ ဆိုေနပါလား
တူေမာင္ညိဳ၊ ၁၆ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၂

“ျပည္သူ႔ဆႏၵ” နဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ဦးသိန္းစိန္တို႔ႀကံ့ဖြ႔ံအစုိးရသေဘာထားပံုက အနည္းဆံုး ၃ မ်ိဳး
ေလာက္ရွိပံုရတယ္။

          - လံုးဝအသိအမွတ္မျပဳ ျငင္းပယ္ရမယ့္ “ျပည္သူ႔ဆႏၵ”
          – တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္သာအသိအမွတ္ျပဳရမယ့္ “ျပည္သူ႔ဆႏၵ”
          – သူတုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္စီမံေဖၚစပ္ထားတဲ့ “ျပည္သူ႔ဆႏၵ”
ဒီထက္ မကလည္းျဖစ္ႏုိင္ေသးတယ္။  တစ္ခ်က္ခ်င္းစီကို ထင္ရွားတဲ့ သာဓကေတြနဲ႔ ရွင္းလင္း တင္ျပပါမယ္။
၁။ လံုးဝအသိအမွတ္မျပဳ ျငင္းပယ္ရမယ့္ “ျပည္သူ႔ဆႏၵ”
          အနီးအေဝးကာလ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ေတြထဲ ထင္သာျမင္သာအရွိဆံုးျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ႏုတ္ေဖၚျပလုိက္ပါတယ္။
          သာဓက  – လက္ပေတာင္းေၾကးနီးစီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းေရး ေဒသေတာင္သူလယ္သမားျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵ - လက္ပံေတာင္းေၾကးနီးစီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းဖ်က္သိမ္းေရးဆႏၵျပမႈ “ေနာက္ကြယ္မွာ ပေယာဂ ပါတယ္” ဆုိၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ကုိတုိင္က ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေသးသိမ္ေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။ ပါဝင္ဆႏၵျပသူေတြကို ဖမ္းဆီး ခဲ့တယ္။
          သာဓက  – ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ထိုးစစ္ရပ္ဆုိင္းေရး ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵ – ဦးေဆာင္ပါဝင္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး၊ တရားစြဲဆိုခဲ့တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တုိင္ကို ခုိးေၾကာင္ ခိုးဝွက္ဖယ္ရွားဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။
          သာဓက  – ခပ္ေဝးေဝးက အေၾကာင္းတရားျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ (တျပည္လံုးျပည္သူမ်ားဆႏၵ) - (နဝတ) စစ္အစုိးရ က်င္းပေပးခဲ့တဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြး
ေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ အသိအမွတ္မျပဳ ျငင္းပယ္ခဲ့မႈျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစုိးရဟာ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္က်င္းပေပး ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို သူတုိ႔ လံုးဝအသိအမွတ္မျပဳဘဲ။ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ၾကပါတယ္။
၂။ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္သာအသိအမွတ္ျပဳရမယ့္ “ျပည္သူ႔ဆႏၵ”
သာဓက – ဧရာဝတီျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းေရးျပည္သူ႔ဆႏၵေဖၚထုတ္မႈကို တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ပဲလိုက္နာခဲ့တယ္။  ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက ၅ ႏွစ္သက္တမ္းပဲ ေရြ႕ဆိုင္းေပးခဲ့တယ္။ ျပည္သူ႔ ဆႏၵ ကို ေစ်းဆစ္တာပဲ။ ဒီစီမံကိန္းကုိ အၿပီးအျပတ္ ရပ္ဆုိင္းဖ်က္သိမ္းတာ မလုပ္ခဲ့ဘူး၊ ဒါဟာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အျပည့္အဝေလးစား လုိက္နာျခင္းမရွိတဲ့ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ပါ။
၃။ သူတုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္စီမံေဖၚစပ္ထားတဲ့ “ျပည္သူ႔ဆႏၵ”
သာဓက ၁-  အထင္အရွားဆံုးကျဖစ္ရပ္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူမႈပဲျဖစ္ပါတယ္။
 ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံမွာ သူတုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ခ်မွတ္ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတင္းအဓမၼအတည္ျပဳခဲ့တဲ့ “လူထုဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္” ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္သမုိင္းမွာ အဆိုးဝါးဆံုး၊ အႀကီးမားဆံုးနစ္နာမႈျဖစ္တဲ့ နာဂစ္မုန္တုိင္းႀကီး တုိက္ခတ္ခံရတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ  ျပည္သူ ေတြကို စာနာေထာက္ထားမႈမျပဳဘဲ။ အတင္းအၾကပ္အတည္ျပဳခဲ့တာပါ။ နာဂစ္ေၾကာင့္ေသဆံုးသူ ၇၇၇၃၈ ဦး၊ ေပ်ာက္ဆံုးသူ ၅၅၉၁၇ ဦး၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူ ၁၉၃၅၉ ဦးရွိပါတယ္။ ေငြေၾကးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၆၇ ဘီလီယံမွ် ဆံုးရႈံးခဲ့ရၿပီး၊ လူဦးေရ ၂ သန္းေက်ာ္ကို အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ဘဝခ်က္ခ်င္းက်ေရာက္သြားခဲ့တ့ဲ ျဖစ္ရပ္ဆိုးႀကီးျဖစ္ပါတယ္။
 အဲဒီတုန္းက(နအဖ)စစ္အစုိးရ၊ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က “ဝဋ္ေႂကြး” ရွိလို႔ ခံရတာပဲဆုိၿပီး လူစိတ္ကင္းမဲ့စြာ မွတ္ခ်က္ ခ်ေျပာဆိုခဲ့တဲ့စကားကုိ မွတ္မိေနၾကဦးမွာပါ။
သာဓက ၂ – လက္တေလာျဖစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ “OIC ဆက္ဆံေရးရံုးဖြင့္လွစ္ခြင့္မျပဳ” ဆိုတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။
OIC ဆိုတဲ့စကားလံုးက တူရကီႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ျမန္မာျပည္သုိ႔ေရာက္ရွိလာတဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ေန႔မွာ  စတင္ၾကားသိလာခဲ့ၾကတာပါ။ တူရကီႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး နဲ႔အတူ တူရကီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေတာ္လည္းပါလာပါတယ္။ အဲဒီခရီးစဥ္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာခဲ့တာေတြဟာ  “OIC အတြင္းေရးမွဴး ျမန္မာႏုိင္ငံလာေရာက္ဖုိ႔ဖိတ္ၾကားခဲ့တာေတြ၊ OIC အစည္းအေဝးမွာ ရခုိင္ ကိစၥ ထပ္မံရွင္း လင္းျပေပးဖုိ႔၊  မိထၳီလာနဲ႔သရက္မွာရွိတဲ့ တူရကီစစ္သင္းခ်ိဳင္းေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးဖုိ႔” စတဲ့ ေလာကြတ္ ေတြနဲ႔ ရႊန္းရႊန္းေဝေနခဲ့တာပါ။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၅၈/၂၀၁၂) နဲ႔  ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္၊ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူတဲ့ “စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္ မရွင္” ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့တာပါ။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ OIC  နဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန တို႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ MoU ထိုးခဲ့ၾကတာပါ။ မင္ေတာင္ေကာင္းေကာင္းမေျခာက္ေသးပါဘူး။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္  “ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔မကုိက္ညီသျဖင့္ OIC ဆက္ဆံေရးရံုး ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္” ဟုဆိုေနျပန္ၿပီ။
ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို MoU ေရးထိုးစဥ္က သမၼတနဲ႔ အစုိးရအဖြဲ႔ ဟာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဘာေၾကာင့္ အေလးထားထည့္သြင္းမစဥ္းစားခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့တာလဲ။
သာဓက ၃- အရွင္ဂႏၻီရတုိ႔ ဦးေဆာင္ဆႏၵျပတဲ့ သံဃာလႈပ္ရွားမႈကို (နအဖ) စစ္အစုိးရ ကနဲ႔လက္ရွိသမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲၿပီး၊“ဒုဗၺစရဟန္း”လုိ႔သမုတ္ပါတယ္။ အရွင္ဝီရသူ တုိ႔ရဲ႕ “သမၼတဦးသိန္းစိန္အေျပာကုိ ေထာက္ခံတဲ့ဆႏၵျပမႈ” နဲ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ မႏၱေလးက သံဃာဆႏၵျပ မႈေတြကိုေတာ့ မ်က္စိမွိတ္ခြင့္ျပဳထားတယ္။ ဒါဟာ သံဃာအခ်င္းခ်င္း ဂုိဏ္းခြဲတဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါ တယ္။ ေဒဝ ဒတ္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ျဖစ္ပါတယ္။
နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ “ျပည္သူ႔ဆႏၵ” ဆိုတဲ့စကားလံုးကို (နအဖ) စစ္အစုိးရပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္ စစ္အစိုးရပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔ အက်ိဳးစီးပြားကိုဖံုးကြယ္ဖို႔နဲ႔ လွည့္စားအသံုးခ်ဖို႔ေနရာ မွာသာ ေျပာဆိုသံုးစြဲေန တာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဆႏၵ/သူတုိ႔အက်ိဳးစီးပြားေတြကို “ျပည္သူ႔ဆႏၵ” ဆိုတဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးကိုစြပ္ၿပီး အသံုးခ်
ေနတာသာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူကပဲျဖစ္ျဖစ္ “ျပည္သူ႔ဆႏၵ”လို႔ ေျပာလာရင္ သတိရွိၾကပါ။ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ၾက ပါလုိ႔ ပန္ၾကားပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List