Thursday, August 15, 2013

မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ပိုးေကာင္ဟင္းႏွင့္ ခံတြင္းၿမိန္သူမ်ား

Thursday, August 15, 2013
မေလးရွားလူမ်ဳိးတို႔သည္ ေကာင္းေသာ၊ အရသာရွိေသာ အစားအေသာက္ကုိ အလြန္ခံုမင္ တတ္ၾကသည္။ ထိုသူမ်ား အထဲမွပင္ အမ်ား တကာထက္ အေကာင္းႀကိဳက္သူ မ်ားသည္ ပုိးေကာင္မ်ားျဖင့္ ေၾကာ္ေလွာ္ ခ်က္ျပဳတ္ ထားေသာ ဟင္းမ်ားကုိ ႏွစ္သက္စြာ စားသံုးၾကသည္ဟု ဆုိသည္။
ပိုးေကာင္ဟင္းတို႔မွာ အာဟာရ တန္ဖုိးႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသည္ဆို ျပန္၏။ ပင့္ကူဟင္းဆုိပါက ဝါးစားလုိက္သည့္ အခါ ႀကိဳးႀကိဳးၾကြပ္ၾကြပ္ႏွင့္ အရသာ ရွိလွသည္ဟု စားဖူးသူတို႔က ဆိုၾကသည္။ သူတို႔က႐ိုး႐ိုး သားငါးဟင္းမ်ားႏွင့့္မတူေသာ အရသာကုိခံစားၾက၏။
ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး အဖြဲ႕ႀကီး FAOသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားကုိ သူတို႔၏ ေန႔စဥ္ အစား အေသာက္ မ်ား၏ အစိိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ ႀကိဳဆိုၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
မေလးရွားဟင္းလ်ာ စာရင္းတြင္ ပိုးေကာင္ဟင္းလ်ာမ်ား ပါရွိမည္ဟု မထင္ရေပ။ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ပထမ ဆံုး အမ်ဳိးသမီး ေရႊတံဆိပ္ ဆုရ ကိုယ္ကာယ ဗလမယ္ အသက္ ၄၁ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ လီလီယံတန္သည္ ယခုအခ်ိန္မွာ ထုတ္မေျပာဘဲ လွ်ဳိထားဖို႔ မရွိပါဘူးဟုဆုိၿပီး ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ ျမင့္မားေသာ ဓာတ္စာျဖစ္သည့္ တီေကာင္မ်ားကို ေန႔စဥ္ပန္းကန္လံုး တစ္လံုး စားသံုးပါေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ အထူူးၾကြယ္ဝေသာ အစားအစာမွာ ပုိးေကာင္ ဟင္းလ်ာမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း အမွတ္မထင္ ေတြ႕ရွိသြားခဲ့ သည္ဟု သူကဆိုသည္။
Photo: မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ပိုးေကာင္ဟင္းႏွင့္ ခံတြင္းၿမိန္သူမ်ား 
Thursday, August 15, 2013

မေလးရွားလူမ်ဳိးတို႔သည္ ေကာင္းေသာ၊ အရသာရွိေသာ အစားအေသာက္ကုိ အလြန္ခံုမင္ တတ္ၾကသည္။ ထိုသူမ်ား အထဲမွပင္ အမ်ား တကာထက္ အေကာင္းႀကိဳက္သူ မ်ားသည္ ပုိးေကာင္မ်ားျဖင့္ ေၾကာ္ေလွာ္ ခ်က္ျပဳတ္ ထားေသာ ဟင္းမ်ားကုိ ႏွစ္သက္စြာ စားသံုးၾကသည္ဟု ဆုိသည္။

ပိုးေကာင္ဟင္းတို႔မွာ အာဟာရ တန္ဖုိးႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသည္ဆို ျပန္၏။ ပင့္ကူဟင္းဆုိပါက ဝါးစားလုိက္သည့္ အခါ ႀကိဳးႀကိဳးၾကြပ္ၾကြပ္ႏွင့္ အရသာ ရွိလွသည္ဟု စားဖူးသူတို႔က ဆိုၾကသည္။ သူတို႔က႐ိုး႐ိုး သားငါးဟင္းမ်ားႏွင့့္မတူေသာ အရသာကုိခံစားၾက၏။

ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး အဖြဲ႕ႀကီး FAOသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားကုိ သူတို႔၏ ေန႔စဥ္ အစား အေသာက္ မ်ား၏ အစိိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ ႀကိဳဆိုၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

မေလးရွားဟင္းလ်ာ စာရင္းတြင္ ပိုးေကာင္ဟင္းလ်ာမ်ား ပါရွိမည္ဟု မထင္ရေပ။ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီး ေရႊတံဆိပ္ ဆုရ ကိုယ္ကာယ ဗလမယ္ အသက္ ၄၁ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ လီလီယံတန္သည္ ယခုအခ်ိန္မွာ ထုတ္မေျပာဘဲ လွ်ဳိထားဖို႔ မရွိပါဘူးဟုဆုိၿပီး ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ ျမင့္မားေသာ ဓာတ္စာျဖစ္သည့္ တီေကာင္မ်ားကို ေန႔စဥ္ပန္းကန္လံုး တစ္လံုး စားသံုးပါေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ အထူူးၾကြယ္ဝေသာ အစားအစာမွာ ပုိးေကာင္ ဟင္းလ်ာမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း အမွတ္မထင္ ေတြ႕ရွိသြားခဲ့သည္ဟု သူကဆိုသည္။

အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဆာရာဝက္ကြၽန္းသား ဘရင္ဒန္လုိရစ္က ''သူစားေသာက္ရမည့္ အစားအေသာက္ ထဲမွာ ပုိးေကာင္ေတြ ပါေနလို႔ကေတာ့ စိတ္မဆုိးပါဘူးဗ်ာ၊ ဘယ္လုိ အရသာမ်ဳိးလဲဆိုၿပီး ျမည္းစမ္းရင္းက အၿမဲတမ္း အံ့ၾသ ေနတာပဲ ရွိပါတယ္''ဟု ဆိုသည္။

ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းသား တစ္ေယာက္က ေျပာရာတြင္ ပုိးေကာင္ဟင္းသည္ ႀကိဳးႀကိဳး ၾကြပ္ၾကြပ္ႏွင့္ ဝါးစားရသည့္ ခံစားမႈ မွာ အလြန္ေကာင္းသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အလွေမြးသည့္ ေရႊငါးကေလးေတြကုိ စားၾကည့္ေတာ့ ပိုၿပီး အရသာရွိေသးသည္ ဟု ဆုိသည္။

ကထိက မဲလ္ေဆာ္ဟုိင္း မီဖက္ေဇးလ္က ''မေလးရွားတုိ႔ အေနနဲ႔ တျခားစားစရာ မရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ ပုိးေကာင္ေတြကို မျဖစ္မေန စားရေတာ့မွာေပါ့'' ဟုဆုိသည္။ ''လူအမ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ဆန႔္က်င္ၿပီး အသက္ရွင္ဖို႔ အတြက္ေတာ့ ဒါေတြကိုမစားပါဘူး''ဟု ေျပာသူက ေျပာသည္။ အစာစားျခင္းသည္ ဗုိက္အဆာေျပေအာင္ ျဖည့္တင္းျခင္း သက္သက္ ထက္ ပုိ၍ နက္႐ိႈင္းေသာ အဓိပၸာယ္ရွိသည္။ တကယ္ေတာ့ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ အာဟာရျဖစ္သည့္ အစား အစာ မ်ားကိုသာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔႔၏ ပါးစပ္ထဲ ထည့္သင့္ၾကပါသည္ ဟူ၍ ေျပာသည္။

အလြန္အမင္းဆင္းရဲ မြဲေတသူမ်ားသာ သူတို႔ဗိုက္ျပည့္ၿပီးေရာ ဟူေသာ သေဘာမ်ဳိးထားကာ စားတတ္ၾကေၾကာင္း၊ အသား မ်ားကုိ ျပဳတ္ေၾကာ္ သေဘာမ်ဳိး လုပ္ၿပီးခ်က္သည့္အခါ ဟင္းခတ္ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားကို ထည့္ၿပီး အရသာ ရွိေအာင္၊ စားခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ၾကရသည္။ မေလးရွား တကၠသိုလ္ မႏုႆေဗဒႏွင့္ လူမႈေရး ေဗဒဌာန ကထိက ကာမဲလ္ေဆာဟုိင္းမိသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ဓေလ့မ်ားကုိ သုေတသန လုပ္ထား သည္ ဆုိ၏။

ရြံစရာေကာင္းသည္ဟု ထင္ျမင္၍ အျပစ္တင္ ေနျခင္းသည္ အာဟာရ စြမ္းအားကုိ တုိးပြားေစေသာ အႏွီပိုးေကာင္ အစား အစာမ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ပစ္ပယ္ရာက်ေနသည္ဟုဆုိ၏။

ကြၽႏ္ုပ္တုုိ႔ ပုိးေကာင္ေတြကုိ တကယ္ စားမွျဖစ္မည္။ မစားလွ်င္ လံုးဝမျဖစ္ဘူးဆုိေသာ အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳလာပါက ရြံစရာ ေကာင္းသည္ဆုိေသာ စိတ္ကုိ ေက်ာ္လႊားၿပီး စားသံုးႏိုင္ရမည္ဟုဆုိ၏။ ဥပမာျပရလွ်င္ မေလးရွား တုိ႔သည္ ငါးေခါင္းခ်ဥ္ေရစသည့္ ငါးေခါင္းႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ထားသည့္ ငါးေခါင္းဟင္းကုိ အလြန္ႏွစ္သက္စြာ စားသံုးၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ မ်ားက ငါးေခါင္းသည္ အလြန္္ရြံရွာဖြယ္ရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိ သြားသည္ဟုဆို၏။

ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္။ အရသာရွိသည္ဟူ၍ သတ္မွတ္သည္မွာ လူမႈေရး ဆုိင္ရာ အလႊာဖြဲ႕စည္းမႈ ႏွင့္လည္း ဆုိင္သည္။ အကယ္၍ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ပိုးေကာင္ေတြကုိ ရြံစရာေကာင္းသည္၊ မေကာင္းဘူး ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚ အယူ အဆမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွသာ ရပါမည္။ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရပ္ႀကီး တစ္ခုလံုး (အစုိးရ မဟုတ္ေသာ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား၊ အစုိးရ ဌာနမ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ား)က ပိုးေကာင္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ စားခ်င္စဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေအာင္ အဆင့္ျမင့္ျပဳျပင္ၿပီး ထုတ္လုပ္သြား မည္ဆုိပါက စားသံုးရန္ ဟင္းအမည္သစ္ တုိးလာၿပီး စားသံုးသူမ်ား ကလည္း လက္ခံ မွာပါဟုဆို၏။

FAO၏ အစီရင္ခံစာကုိ လက္ခံ သင့္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိသည္မွာ ပိုးေကာင္မ်ားကုိ စားသံုးလာသည့္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္ လာျခင္း ႏွင့္အတူ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႈမ်ား ႏွင့္လည္း မဆန္႔က်င္ဘူးဟု ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ ပါသည္ဟု ဆို၏။ လူအမ်ားက ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္ကုိ အၿမဲတမ္းလက္ခံ ေလ့ရွိသည့္ အျပင္ လူမႈေရး ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္မႈကလည္း အၿမဲေျပာင္းလဲေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တခ်ဳိ႕က ''ပုိးေကာင္ေတြကုိ ဘာျဖစ္လို႔ မစားခ်င္ၾကတာလဲ'' ဟု ေမးခြန္းထုတ္သူက ထုတ္၏။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အျမင္ျဖင့္ ေျပာမည္ဆုိလွ်င္ အသီးအရြက္မ်ားကုိ ပိုမုိစားသံုးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အယူအဆမွာ လက္ေတြ႕ က်ၿပီး ေဒသခံ လယ္ယာ လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေသာ္လည္း အေသးစား တစ္ပုိင္တစ္ႏိုင္ ေမြးျမဴေရး သမားမ်ားကို သိပ္အေထာက္အကူ မျပဳပါေပ။

ျပႆနာက အစားအေသာက္က အရင္းအျမစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ စားေရရိကၡာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္လုပ္ ေပးေနသည့္ ယာသမား မ်ားကုိ ျပန္ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ေန႔စဥ္အစားအေသာက္ စာရင္း၌ ပိုးေကာင္ဟင္း ထည့္သြင္း စားသံုးေရးကုိ သိပ္အားမေပးလို ျဖစ္သည္ဟုဆုိ၏။

FAO ၏ အစီရင္ခံစာထိေရာက္မႈ ပရိသတ္ကိုၾကည့္လွ်င္ ပိုးေကာင္ဟင္းသည္ အဓိက အစားအေသာက္ အမည္ႀကီးထဲ တြင္ မပါဝင္ ႏုိင္ေသာ္လည္း လူႀကိဳက္မ်ားလာေသာ အစားအေသာက္တစ္မ်ဳိးေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟုဆုိသည္။ အသားစား သူက အသီးအရြက္ စားသူ (သက္သတ္လြတ္ စားသူ) မည္သို႔ဗိုက္ဝ သြားသည္ကုိ နားလည္သေဘာ မေပါက္ႏုိင္ပါ။ သူထင္ထားသည္မွာ ဘယ္ေလာက္ပဲစားစား စိတ္ထဲက ဗိုက္ျပည့္ေသာ္လည္း အာသာမေျပေသးဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ သည္။

ဆာရာဝက္တြင္ တခ်ဳိ႕ တုိင္းရင္းသားမ်ား တီေကာင္ကို စားၾကသည္။ သူတုိ႔က အရသာရွိ၍စားသည္ ဟုဆုိ၏။ အဓိက အစားအေသာက္ အမည္ စာရင္းဝင္ မဟုတ္ဟုေတာ့ ထင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ အာဟာရ ျဖစ္ရန္အတြက္ ပုိးေကာင္မ်ား အေပၚ၌ မွီခုိေနရသနည္း။ သူတုိ႔ေနထုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ႏွင့္ စားသံုးႏုိင္ေသာ အသီးအႏွံအပင္မ်ား ေျမာက္ျမားစြာရွိေနပါလ်က္ ပိုးေကာင္မ်ားကို ဘာေၾကာင့္ စားသံုးရသနည္းဟု စဥ္းစားမိသည္ ဆုိ၏။

ယခုဆိုလွ်င္ သက္ႀကီးပုိင္း တိုင္းရင္းသားမ်ား သာလွ်င္ တီေကာင္မ်ားကုိ စားသံုးၾကၿပီး မေလးကြၽန္းဆြယ္၏ ေျမာက္ပိုင္း ေဝးလံေခါင္းပါးေသာ လယ္ယာေျမသစ္မ်ား၌ ေနထုိင္ၾကေသာ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ အလြန္ေလာက္ က ႏွံေကာင္ငယ္ ေလးမ်ားကို စားသံုးခဲ့ၾကၿပီး ေအာ္ရန္အစလိုတို႔က ပုိးေကာင္မ်ားကုိ စားသံုးျခင္း မျပဳၾကေခ်။  မေလးရွား အစားအေသာက္ အသင္းႀကီး၏ ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ဝင္နီခ်ီးက ''ပုိးေကာင္ေတြမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသား ဓာတ္နဲ႔ ကယ္လုိရီဓာတ္ေတြပဲ ပါတာပါ'' ဟုဆို၏။

ဥပမာဆုိရလွ်င္ ပုရစ္ ၁ဝဝဂရမ္တြင္ ကယ္လိုရီ ၁၂၁ဂရမ္ပါဝင္ၿပီး အဆီ ၅ဝဂရမ္၊ ကာဗုိဟုိက္ဒရိတ္ ၅ဂရမ္၊ ပ႐ုိတိန္းဓာတ္ ၁၂ ဂရမ္ ပါဝင္၍ တခ်ိဳ႕ ပုိးေကာင္မ်ားတြင္ သံဓာတ္ႏွင့္ အျခားသတၱဳဓာတ္မ်ား ပါဝင္သည္ဟု ဆိုသည္။

သူကဆက္၍ ေျပာရာတြင္ ''ပုိးေကာင္မ်ားကို ဆင္းရဲမြဲေတသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈကို ေျဖေဖ်ာက္ရန္ အတြက္ စားသံုးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အာဟာရ ခ်ဳိတဲ့ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ သမား႐ုိးက် အစားအေသာက္မ်ား ရွားပါးသည့္ ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္သာ ပိုးေကာင္မ်ားကို စားသံုးၾကျခင္း ျဖစ္၍ မေလးရွားတြင္ ပိုးေကာင္မ်ားကုိ စားသံုးရန္ မလိုအပ္သျဖင့္ စားရန္ အႀကံမျပဳ''ဟုဆုိ၏။

ကေမၻာဒီးယားတြင္ ဆီပူထဲ၌ ၾကြပ္ေနေအာင္ ေၾကာ္ထားသည့္ ပင့္ကူမ်ားႏွင့္ ေရေႏြးပြက္ပြက္ဆူသည့္ အထဲတြင္ ျပဳတ္ ထားေသာ ပက္က်ိမ်ား၊ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ အေျခာက္လွန္းထားေသာ ႏွံေကာင္မ်ား၊ တီေကာင္မ်ားႏွင့္ ပုိးေကာင္မ်ား အျခား မေလးရွား လူမ်ဳိးမ်ားအဖို႔ ပုိးေကာင္ စားသံုးျခင္းသည္ မည္မွ်အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုပါေစ၊ ကြၽန္ေတာ့အတြက္ ပုိးေကာင္ ဟင္းသည္ မေလးရွား အမ်ဳိးသား အစားေသာက္အမည္ စာရင္းတြင္ မထည့္သြင္း သင့္ပါေၾကာင္း ပါေမာကၡ ဝင္နီခ်ီးက သူ၏သ ေဘာထားကုိ ေျပာၾကားခဲ့ ပါေၾကာင္း...။  ။

ေဆာင္းပါးရွင္(ကိုကိုဟန္)

ျမ၀တီ
အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဆာရာဝက္ကြၽန္းသား ဘရင္ဒန္လုိရစ္က ''သူစားေသာက္ရမည့္ အစားအေသာက္ ထဲမွာ ပုိးေကာင္ေတြ ပါေနလို႔ကေတာ့ စိတ္မဆုိးပါဘူးဗ်ာ၊ ဘယ္လုိ အရသာမ်ဳိးလဲဆို ၿပီး ျမည္းစမ္းရင္းက အၿမဲတမ္း အံ့ၾသ ေနတာပဲ ရွိပါတယ္''ဟု ဆိုသည္။
ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းသား တစ္ေယာက္က ေျပာရာတြင္ ပုိးေကာင္ဟင္းသည္ ႀကိဳးႀကိဳး ၾကြပ္ၾကြပ္ႏွင့္ ဝါးစားရ သည့္ ခံစားမႈ မွာ အလြန္ေကာင္းသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အလွေမြးသည့္ ေရႊငါးကေလးေတြကုိ စားၾကည့္ေတာ့ ပိုၿပီး အရသာရွိေသးသည္ ဟု ဆုိသည္။
ကထိက မဲလ္ေဆာ္ဟုိင္း မီဖက္ေဇးလ္က ''မေလးရွားတုိ႔ အေနနဲ႔ တျခားစားစရာ မရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ ပုိးေကာင္ေတြကို မျဖစ္မေန စားရေတာ့မွာေပါ့'' ဟုဆုိသည္။ ''လူအမ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ဆန႔္က်င္ၿပီး အသက္ရွင္ဖို႔ အတြက္ေတာ့ ဒါေတြကိုမစားပါဘူး''ဟု ေျပာသူက ေျပာသည္။ အစာစားျခင္းသည္ ဗုိက္အ ဆာေျပေအာင္ ျဖည့္တင္းျခင္း သက္သက္ ထက္ ပုိ၍ နက္႐ိႈင္းေသာ အဓိပၸာယ္ရွိသည္။ တကယ္ေတာ့ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ အာဟာရျဖစ္သည့္ အစား အစာ မ်ားကိုသာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔႔၏ ပါးစပ္ထဲ ထည့္သင့္ၾကပါသည္ ဟူ၍ ေျပာသည္။
အလြန္အမင္းဆင္းရဲ မြဲေတသူမ်ားသာ သူတို႔ဗိုက္ျပည့္ၿပီးေရာ ဟူေသာ သေဘာမ်ဳိးထားကာ စားတတ္ ၾကေၾကာင္း၊ အသား မ်ားကုိ ျပဳတ္ေၾကာ္ သေဘာမ်ဳိး လုပ္ၿပီးခ်က္သည့္အခါ ဟင္းခတ္ အေမႊးအႀကိဳင္ မ်ားကို ထည့္ၿပီး အရသာ ရွိေအာင္၊ စားခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ၾကရသည္။ မေလးရွား တကၠသိုလ္ မႏုႆေဗဒႏွင့္ လူမႈေရး ေဗဒဌာန ကထိက ကာမဲလ္ေဆာဟုိင္းမိသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ဓေလ့မ်ားကုိ သုေတသန လုပ္ထား သည္ ဆုိ၏။ ရြံစရာေကာင္းသည္ဟု ထင္ျမင္၍ အျပစ္ တင္ေနျခင္းသည္ အာဟာရ စြမ္းအားကုိ တုိးပြားေစေသာ အႏွီပိုးေကာင္ အစား အစာမ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ပစ္ပယ္ရာက်ေနသည္ဟုဆုိ၏။
ကြၽႏ္ုပ္တုုိ႔ ပုိးေကာင္ေတြကုိ တကယ္ စားမွျဖစ္မည္။ မစားလွ်င္ လံုးဝမျဖစ္ဘူးဆုိေသာ အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳလာပါက ရြံစရာ ေကာင္းသည္ဆုိေသာ စိတ္ကုိ ေက်ာ္လႊားၿပီး စားသံုးႏိုင္ရမည္ဟုဆုိ၏။ ဥပမာျပရလွ်င္ မေလးရွား တုိ႔သည္ ငါးေခါင္းခ်ဥ္ေရစသည့္ ငါးေခါင္းႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ထားသည့္ ငါးေခါင္းဟင္းကုိ အလြန္ႏွစ္သက္စြာစားသံုးၾကသည္။သုိ႔ေသာ္အေမရိကန္မ်ားကငါးေခါင္းသည္အလြန္္ရြံရွာဖြယ္ရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိ သြားသည္ဟုဆို၏။
ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္။ အရသာရွိသည္ဟူ၍ သတ္မွတ္သည္မွာ လူမႈေရး ဆုိင္ရာ အလႊာဖြဲ႕စည္း မႈ ႏွင့္လည္း ဆုိင္သည္။ အကယ္၍ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ပိုးေကာင္ေတြကုိ ရြံစရာေကာင္းသည္၊ မေကာင္းဘူး ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚ အယူ အဆမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွသာ ရပါမည္။ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ရပ္ႀကီး တစ္ခုလံုး (အစုိးရ မဟုတ္ေသာ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား၊ အစုိးရ ဌာန မ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ား)က ပိုးေကာင္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ စားခ်င္စဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေအာင္ အဆင့္ျမင့္ျပဳျပင္ၿပီး ထုတ္လုပ္သြား မည္ဆုိပါက စားသံုးရန္ ဟင္းအမည္သစ္ တုိးလာၿပီး စားသံုးသူမ်ား ကလည္း လက္ခံ မွာပါဟုဆို၏။
FAO၏ အစီရင္ခံစာကုိ လက္ခံ သင့္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိသည္မွာ ပိုးေကာင္မ်ားကုိ စားသံုးလာသည့္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္ လာျခင္း ႏွင့္အတူ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႈမ်ား ႏွင့္လည္း မဆန္႔က်င္ဘူးဟု ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ ပါသည္ဟု ဆို၏။ လူအမ်ားက ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္ကုိ အၿမဲတမ္း လက္ခံေလ့ရွိသည့္အျပင္လူမႈေရးဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈကလည္းအၿမဲေျပာင္းလဲေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
တခ်ဳိ႕က ''ပုိးေကာင္ေတြကုိ ဘာျဖစ္လို႔ မစားခ်င္ၾကတာလဲ'' ဟု ေမးခြန္းထုတ္သူက ထုတ္၏။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အျမင္ျဖင့္ ေျပာမည္ဆုိလွ်င္ အသီးအရြက္မ်ားကုိ ပိုမုိစားသံုးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အယူအဆမွာ လက္ေတြ႕ က်ၿပီး ေဒသခံ လယ္ယာ လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေသာ္လည္း အေသးစား တစ္ပုိင္တစ္ႏိုင္ ေမြးျမဴေရး သမားမ်ားကို သိပ္အေထာက္အကူ မျပဳပါေပ။
ျပႆနာက အစားအေသာက္က အရင္းအျမစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ စားေရရိကၡာ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ထုတ္လုပ္ ေပးေနသည့္ ယာသမား မ်ားကုိ ျပန္ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ေန႔စဥ္အစားအေသာက္ စာရင္း၌ ပိုးေကာင္ဟင္း ထည့္သြင္း စားသံုးေရးကုိ သိပ္အားမေပးလို ျဖစ္သည္ဟုဆုိ၏။
FAO ၏ အစီရင္ခံစာထိေရာက္မႈ ပရိသတ္ကိုၾကည့္လွ်င္ ပိုးေကာင္ဟင္းသည္ အဓိက အစားအေသာက္ အမည္ႀကီးထဲတြင္မပါဝင္ႏိုင္ေသာ္လည္းလူႀကိဳက္မ်ားလာေသာအစားအေသာက္တစ္မ်ဳိးေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္သည္ ဟုဆုိသည္။ အသားစားသူက အသီးအရြက္ စားသူ (သက္သတ္လြတ္ စားသူ) မည္သို႔ဗိုက္ဝ သြားသည္ကုိ နားလည္သေဘာ မေပါက္ႏုိင္ပါ။ သူထင္ထားသည္မွာ ဘယ္ေလာက္ပဲစားစား စိတ္ထဲက ဗိုက္ျပည့္ေသာ္ လည္း အာသာမေျပေသးဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ သည္။
ဆာရာဝက္တြင္ တခ်ဳိ႕တုိင္းရင္းသားမ်ား တီေကာင္ကိုစားၾကသည္။ သူတုိ႔က အရသာရွိ၍စားသည္ ဟုဆုိ ၏။ အဓိကအစားအေသာက္အမည္စာရင္းဝင္မဟုတ္ဟုေတာ့ထင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား မ်ားသည္ အာဟာရျဖစ္ရန္အတြက္ပုိးေကာင္မ်ားအေပၚ၌မွီခုိေနရသနည္း။ သူတုိ႔ေနထုိင္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ စားသံုးႏုိင္ေသာအသီးအႏွံအပင္မ်ားေျမာက္ျမားစြာရွိေနပါလ်က္ ပိုးေကာင္ မ်ားကို ဘာေၾကာင့္ စားသံုးရသနည္းဟု စဥ္းစားမိသည္ ဆုိ၏။
ယခုဆိုလွ်င္ သက္ႀကီးပုိင္း တိုင္းရင္းသားမ်ား သာလွ်င္ တီေကာင္မ်ားကုိ စားသံုးၾကၿပီး မေလးကြၽန္းဆြယ္ ၏ ေျမာက္ပိုင္း ေဝးလံေခါင္းပါးေသာ လယ္ယာေျမသစ္မ်ား၌ ေနထုိင္ၾကေသာ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ အလြန္ေလာက္က ႏွံေကာင္ငယ္ေလးမ်ားကိုစားသံုးခဲ့ၾကၿပီး ေအာ္ရန္အစလိုတို႔ကပုိးေကာင္ မ်ားကုိ စားသံုးျခင္း မျပဳၾကေခ်။ မေလးရွား အစားအေသာက္ အသင္းႀကီး၏ ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ဝင္နီခ်ီးက ''ပုိးေကာင္ေတြမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသား ဓာတ္နဲ႔ ကယ္လုိရီဓာတ္ေတြပဲ ပါတာပါ'' ဟုဆို၏။
ဥပမာဆုိရလွ်င္ ပုရစ္ ၁ဝဝဂရမ္တြင္ ကယ္လိုရီ ၁၂၁ဂရမ္ပါဝင္ၿပီး အဆီ ၅ဝဂရမ္၊ ကာဗုိဟုိက္ဒရိတ္ ၅ဂရမ္၊ ပ႐ုိတိန္းဓာတ္ ၁၂ ဂရမ္ ပါဝင္၍ တခ်ိဳ႕ ပုိးေကာင္မ်ားတြင္ သံဓာတ္ႏွင့္ အျခားသတၱဳဓာတ္မ်ားပါဝင္သည္ဟု ဆိုသည္။ သူကဆက္၍ ေျပာရာတြင္ ''ပုိးေကာင္မ်ားကို ဆင္းရဲမြဲေတသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္မႈကို ေျဖေဖ်ာက္ရန္ အတြက္ စားသံုးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အာဟာရ ခ်ဳိတဲ့ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ သမား႐ုိးက် အစားအေသာက္မ်ား ရွားပါးသည့္ ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္သာ ပိုးေကာင္မ်ားကို စားသံုးၾကျခင္း ျဖစ္၍ မေလးရွားတြင္ ပိုးေကာင္မ်ားကုိ စားသံုးရန္ မလိုအပ္သျဖင့္ စားရန္ အႀကံမျပဳ''ဟုဆုိ၏။
ကေမၻာဒီးယားတြင္ ဆီပူထဲ၌ ၾကြပ္ေနေအာင္ ေၾကာ္ထားသည့္ ပင့္ကူမ်ားႏွင့္ ေရေႏြးပြက္ပြက္ဆူသည့္ အထဲတြင္ ျပဳတ္ ထားေသာ ပက္က်ိမ်ား၊ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ အေျခာက္လွန္းထားေသာ ႏွံေကာင္မ်ား၊ တီေကာင္မ်ားႏွင့္ ပုိးေကာင္မ်ား အျခား မေလးရွား လူမ်ဳိးမ်ားအဖို႔ ပုိးေကာင္ စားသံုးျခင္းသည္ မည္မွ် အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုပါေစ၊ ကြၽန္ေတာ့အတြက္ ပုိးေကာင္ ဟင္းသည္ မေလးရွား အမ်ဳိးသား အစားေသာက္ အမည္ စာရင္းတြင္ မထည့္သြင္း သင့္ပါေၾကာင္း ပါေမာကၡ ဝင္နီခ်ီးက သူ၏သ ေဘာထားကုိ ေျပာၾကားခဲ့ ပါေၾကာင္း...။ ။

ေဆာင္းပါးရွင္(ကိုကိုဟန္)

No comments:

Post a Comment

My Blog List