Wednesday, February 13, 2013

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဆုိက္ဘာတုိက္ခုိက္မႈ ဂူးဂဲလ္သတိေပးခ်က္ အလြန္အမင္းစိတ္ပူရန္ မလို

Photo: ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဆုိက္ဘာတုိက္ခုိက္မႈ ဂူးဂဲလ္သတိေပးခ်က္ အလြန္အမင္းစိတ္ပူရန္ မလို
Tuesday, February 12, 2013

မိမိဂ်ီ ေမးလ္သို႔ ဝင္လိုက္သည္ႏွင့္ 'သတိ။ လူႀကီးမင္း၏အေကာင့္ သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာကို ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တိုက္ခိုက္သူမ်ားကထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ရန္
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရိွလာႏုိင္သည္' ဟူသည့္ သတိေပးခ်က္ကိုေတြ႕လွ်င္ အထူး စုိးရိမ္မသြားပါႏွင့္။

ယင္းသတိေပးခ်က္ကို ျမင္ရ႐ုံႏွင့္ မိမိ အေကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ထိုးေဖာက္
ဝင္ေရာက္ခံေနရၿပီဟု ယူဆရန္မဟုတ္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လကတည္း
ကပင္လွ်င္ ဂူးဂဲလ္၏ တရားဝင္ဘေလာ့ဂ္ တြင္ လံုၿခံဳေရးအင္ဂ်င္နီယာဌာန ဒုဥကၠ႒အဲရစ္ဂေရာ့စ္ကဆိုထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

သံုးစဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ၏ အေကာင့္မ်ား ပစ္မွတ္ထားခံ ေနရၿပီျဖစ္၍ ပိုမိုလံုၿခံဳမႈရွိလာေစေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ သတိ ေပးမႈ အျဖစ္သာ ႐ႈျမင္သင့္ေၾကာင္း သူကဆုိသည္။

''ကြၽန္ေတာ္က ဒီလိုတိုက္ ခုိက္တာမ်ိဳးဟာအစိုးရရဲ႕ မူဝါဒ မဟုတ္ဘူး။ 
အခု သတိေပးခ်က္ဟာ အရင္ Google ကပို႔ဖူးတဲ့ ေမးလ္ သတိေပးခ်က္နဲ႔ ပံုစံကြာတယ္။ တကယ္လို Google ကပို႔တယ္ ဆိုရင္လည္း ဘယ္ႏုိင္ငံ
အစိုးရ၊ ဘယ္ အဖြဲ႕အစည္းလည္းဆိုတာ တိတိက်က် ေျပာဖို႔ 
ေကာင္းတယ္၊ ဒီလိုေယဘုယ်ေရးတာဟာ ျမန္မာ အစိုးရရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ
အသြင္ကူး ေျပာင္းမႈ ပံု ရိပ္ကိုထိခုိက္ေစတယ္လို႕ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

အခု ညေန(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁)ေလးနာရီဆယ့္ငါး မိနစ္မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း အတုိက္ခံရႏုိင္ ေၾကာင္း အခုလို သတိေပးခ်က္လက္ ခံရရိွပါတယ္။ဒီေတာ့ ျမန္မာအစိုးရ က attacked လုပ္တာဆိုတာ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္လို႕ ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္''ဟု ျပန္ၾကားေရး
ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးရဲထြဋ္က သူ၏ facebook စာမ်က္ႏွာတြင္
ေရးသားထားသည္။

တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သို႔ သိရိွ သည္ကိုမူ ဂူးဂဲလ္က ေျပာၾကားရန္ ျငင္းဆုိသည္။ ''ဒီလူဆုိး လူသြမ္း ေတြ အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ မယ့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အပါအဝင္ ဒီကိစၥကိုအေသးစိတ္ လိုက္လို႔ မရႏုိင္ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔
ေလ့လာထားတဲ့ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္မႈေတြ၊ ထိုးေဖာက္ခံရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ တုိင္ၾကားခ်က္ေတြ ကတစ္ဆင့္ကိစၥမွာႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ ပံ့ပိုးေနတဲ့ႏုိင္ငံေတြ
သို႔မဟုတ္ အုပ္ စုေတြ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း အထင္အရွား
ေတြ႕ရပါတယ္''ဟု ၂ဝ၁၂ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ဂေရာ့စ္က ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

ဂူးဂဲလ္၏ပံ့ပိုးေရး စာမ်က္ႏွာ တြင္မူ ''ဂူးဂဲလ္ရဲ႕ အတြင္းစည္း လံုၿခံဳေရးစနစ္ေတြကို ျခယ္လွယ္၍ မရပါ။ ယင္းေၾကာင့္ ေဖာ္ျပပါသတိ
ေပးခ်က္မ်ားသည္ မေတာ္မတဲ့ အတက္ခ်္မင့္မ်ား၊ မေလ်ာ္ကန္
ေဆာ့ဖ္ဝဲ ေဒါင္းလုပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူႀကီးမင္း၏ ပါ့စ္ေဝါ့ခ္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ခုိးယူရန္အႀကံျဖင့္ ေရးသားထား သည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား ပါဝင္သည့္ အီးေမးလ္မ်ားကုိ လူႀကီးမင္းလက္ခံ ရရိွႏိုင္ပါသည္'' ဟု ဆိုထားပါသည္။

သံသယမကင္းဖြယ္ မက္ ေဆ့ခ်္မ်ားပါဝင္သည့္ အတက္ခ်္ မင့္မ်ားပါ လင့္ခ္မ်ားကို မႏွိပ္မိေစ ရန္ သို႔မဟုတ္ ဖြင့္မၾကည့္မိရန္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား တင္းက်ပ္စြာ သတိေပးထားသည္။ သံုးစဲြသူ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ ထပ္ဆင့္စစ္ေဆးသည့္ အစီအစဥ္ကို အသံုးျပဳရန္ သတိေပးထားသည္။
အေကာင့္ပါ့စ္ေဝါ့ဒ္မ်ား ေျပာင္းလဲ ရန္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ဝက္ဘ္ ဘေရာက္ဆာ အပါအဝင္ ၄င္းတုိ႔ ၏ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆန္းသစ္ေနေစရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။

ေဖာ္ျပပါစာမ်က္ႏွာပါ အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ားမွာ သတိေပးခ်က္ေပၚ လာျခင္း
မရွိသည့္ ဂ်ီေမးလ္သံုးစဲြ သူမ်ားကိုလည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။

''ယခုညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လူႀကီးမင္း၏ အေကာင့္ သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ ကိုဝင္ေရာက္ျခယ္လွယ္ ခံရျခင္း အား
ထူးထူးျခားျခား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ ပါလိမ့္မည္'' ဂူးဂဲလ္သံုးစဲြမႈ အသိ ပညာေပးစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ယင္းစာမ်က္ႏွာကို
၂ဝ၁၃ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔ကပ ေနာက္ဆုံး update လုပ္လုပ္ထားပါသည္။

'state-sponsored attackers'ဆုိၿပီး တက္လာတာ တကယ္ state-sponsored လုပ္ထားတဲ႔ attackers ေတြသာ ခ်ဥ္းကပ္တုိက္ ခုိက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ System Waming တစ္ခုပါပဲ။

လတ္တေလာ ျမန္မာျပည္ တြင္းမွာ အီးေမးလ္ကေနတစ္ဆင့္ ျပန္႔ပြားေနတဲ႔ Malware/Trojan File ေတြကုိ Access လုပ္ခဲ႔(ဖြင့္ ခဲ႔တဲ႔)IP ကုိ Google Security System က Record တစ္ခုအၿဖင့္ မွတ္သားၿပီး ၄င္း IP နဲ႔ Access Login ဝင္လာတဲ႔သူေတြအားလုံးကုိ Warning Message ေတြ ေပၚတယ္လုိ႔ ကၽြၽန္ေတာ္ထင္ပါ တယ္။

ေစာေစာတုန္းက ေၿပာတဲ႔ Gmail ကဝင္လာတဲ႔ Malware တစ္ခုကုိ မိမိရဲ႕Network ထဲမွာ ရွိတဲ႔ လူတစ္ေယာက္ေယာက္က ဖြင့္ၾကည့္မိတယ္ (Download ဆြဲယူ)၊ Virus ထိတယ္ဆုိရင္ ေသခ်ာပါတယ္... ၄င္း IP နဲ႔ Access လုပ္တဲ႔ Account အခ်ဳိ႕မွာေပၚတတ္ပါတယ္။

လြန္ခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္လယ္ေလာက္က Active attacks တစ္ခုၿဖစ္တဲ႔ Ms XML Core Services ယုိေပါက္ကေနတစ္ဆင့္ remote accessရယူဖုိ႔ attackers ေတြ ႀကိဳးစား ခဲ႔ၾကသလုိ အခုဆုိရင္ ၿမန္မာၿပည္ ဘက္ကုိ လွည့္လာၿပီထင္ပါတယ္။

အခု ၿမန္မာ မီဒီယာအခ်ဳိ႕ေတြနဲ႔ Facebook (Myanmar) မွာ
ေျပာေနၾကသလုိ State sponsored လုပ္ထားတဲ႔ သူေတြက သူတုိ႔ကုိ တုိက္ခုိက္ေနတယ္ဆုိတယ္ (ဟက္ တယ္၊ ဟက္ဖုိ႔ၾကိဳးစားေနတယ္) ဆုိတာေတြက မၿဖစ္ႏုိင္ပါ''ဟု အင္တာနက္ လုံၿခံဳေရးကြၽမ္းက်င္သူ
Planet Creator က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔က ေျပာပါသည္။

St
Ref: PC Magazine
Popular Myanmar News Journalမိမိဂ်ီ ေမးလ္သို႔ ဝင္လိုက္သည္ႏွင့္ 'သတိ။ လူႀကီးမင္း၏အေကာင့္ သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာကို ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တိုက္ခိုက္သူမ်ား က ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရိွလာႏုိင္သည္' ဟူသည့္ သ တိေ ပးခ်က္ကိုေတြ႕လွ်င္ အထူး စုိးရိမ္မသြားပါႏွင့္။
ယင္းသတိေပးခ်က္ကို ျမင္ရ႐ုံႏွင့္ မိမိ အေကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ခံေနရၿပီဟု ယူဆရန္မဟုတ္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လကတည္းကပင္လွ်င္ ဂူးဂဲလ္၏ တရားဝင္ဘေလာ့ဂ္ တြင္ လံုၿခံဳေရး အင္ဂ်င္နီယာဌာနဒုဥကၠ႒ အဲရစ္ဂေရာ့စ္ကဆိုထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
သံုးစဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ၏ အေကာင့္မ်ား ပစ္မွတ္ထားခံ ေနရၿပီျဖစ္၍ ပိုမိုလံုၿခံဳမႈရွိလာေစေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ သတိ ေပးမႈ အျဖစ္သာ ႐ႈျမင္သင့္ေၾကာင္း သူကဆုိသည္။''ကြၽန္ေတာ္က ဒီလိုတိုက္ ခုိက္တာမ်ိဳးဟာအစိုးရရဲ႕ မူဝါဒ မဟုတ္ဘူး။ အခု သတိေပးခ်က္ဟာ အရင္ Google ကပို႔ဖူး တဲ့ ေမးလ္ သတိေပးခ်က္နဲ႔ ပံုစံကြာတယ္။ တကယ္လို Google ကပို႔တယ္ ဆိုရင္လည္း ဘယ္ႏုိင္ငံအစိုးရ၊ ဘယ္ အဖြဲ႕အစည္းလည္းဆိုတာ တိတိက်က် ေျပာဖို႔ ေကာင္းတယ္၊ ဒီလိုေယဘုယ်ေရးတာဟာ ျမန္မာ အစိုးရရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈ ပံု ရိပ္ကိုထိခုိက္ေစတယ္လို႕ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

အခု ညေန(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁)ေလးနာရီဆယ့္ငါး မိနစ္မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း အတုိက္ခံရႏုိင္ ေၾကာင္း အခုလို သတိေပးခ်က္လက္ ခံရရိွပါတယ္။ဒီေတာ့ ျမန္မာအစိုးရ က attacked လုပ္တာဆိုတာ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္လို႕ ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္''ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးရဲထြဋ္က သူ၏ facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ေရးသားထားသည္။

တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သို႔ သိရိွ သည္ကိုမူ ဂူးဂဲလ္ က ေျပာၾကား ရန္ ျငင္းဆုိသည္။ ''ဒီလူဆုိး လူသြမ္း ေတြ အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ မယ့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အပါအဝင္ ဒီကိစၥကိုအေသးစိတ္ လိုက္လို႔ မရႏုိင္ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ေလ့လာထားတဲ့ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္မႈေတြ၊ ထိုးေဖာက္ခံရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ တုိင္ၾကားခ်က္ေတြ ကတစ္ဆင့္ကိစၥမွာႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ ပံ့ပိုးေနတဲ့ႏုိင္ငံေတြသို႔မဟုတ္ အုပ္ စုေတြ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း အထင္အရွားေတြ႕ရပါတယ္''ဟု ၂ဝ၁၂ ႏွစ္ဦးပိုတြင္ ဂေရာ့စ္က ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

ဂူးဂဲလ္၏ပံ့ပိုးေရး စာမ်က္ႏွာ တြင္မူ ''ဂူးဂဲလ္ရဲ႕ အတြင္းစည္း လံုၿခံဳေရးစနစ္ေတြကို ျခယ္လွယ္၍ မရပါ။ ယင္းေၾကာင့္ ေဖာ္ျပပါသတိေပးခ်က္မ်ားသည္ မေတာ္မတဲ့ အတက္ခ်္မင့္မ်ား၊ မေလ်ာ္ ကန္ေဆာ့ဖ္ ဝဲ ေဒါင္းလုပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူႀကီးမင္း၏ ပါ့စ္ေဝါ့ခ္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ခုိးယူရန္ အႀကံျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား ပါဝင္သည့္ အီးေမးလ္မ်ားကုိ လူႀကီးမင္းလက္ခံ ရရိွႏိုင္ပါ သည္'' ဟု ဆိုထားပါသည္။

သံသယမကင္းဖြယ္ မက္ ေဆ့ခ်္မ်ားပါဝင္သည့္ အတက္ခ်္ မင့္မ်ားပါ လင့္ခ္မ်ားကို မႏွိပ္မိေစ ရန္ သို႔မဟုတ္ ဖြင့္မၾကည့္မိရန္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား တင္းက်ပ္စြာ သတိေပးထားသည္။ သံုးစဲြသူ အမွန္ တကယ္ျ ဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ ထပ္ဆင့္စစ္ေဆးသည့္ အစီအစဥ္ကို အသံုးျပဳရန္ သတိေပးထားသည္။
အေကာင့္ပါ့စ္ေဝါ့ဒ္မ်ား ေျပာင္းလဲ ရန္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ဝက္ဘ္ ဘေရာက္ဆာ အပါအဝင္ ၄င္းတုိ႔ ၏ ေဆာ့ဖ္ ဝဲမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆန္းသစ္ေနေစရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။

ေဖာ္ျပပါစာမ်က္ႏွာပါ အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ားမွာ သတိေပးခ်က္ေပၚ လာျခင္းမရွိသည့္ ဂ်ီေမးလ္သံုးစဲြ သူမ်ားကို လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။ ''ယခုညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လူႀကီးမင္း၏ အေကာင့္ သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ ကိုဝင္ေရာက္ျခယ္လွယ္ ခံရျခင္း အားထူးထူးျခားျခား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ ပါလိမ့္မည္'' ဂူးဂဲလ္သံုးစဲြမႈ အသိ ပညာေပးစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ယင္းစာမ်က္ႏွာကို၂ဝ၁၃ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔ကပ ေနာက္ဆုံး update လုပ္လုပ္ထားပါသည္။

'state-sponsored attackers'ဆုိၿပီး တက္လာတာ တကယ္ state-sponsored လုပ္ထားတဲ႔ attackers ေတြသာ ခ်ဥ္းကပ္တုိက္ ခုိက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ System Waming တစ္ခုပါပဲ။ လတ္တေလာ ျမန္မာျပည္ တြင္းမွာ အီးေမးလ္ကေနတစ္ဆင့္ ျပန္႔ပြားေနတဲ႔ Malware/Trojan File ေတြကုိ Access လုပ္ခဲ႔(ဖြင့္ ခဲ႔တဲ႔)IP ကုိ Google Security System က Record တစ္ခုအၿဖင့္ မွတ္သားၿပီး ၄င္း IP နဲ႔ Access Login ဝင္လာတဲ႔သူေတြအားလုံးကုိ Warning Message ေတြ ေပၚတယ္လုိ႔ ကၽြၽန္ေတာ္ထင္ပါ တယ္။

ေစာေစာတုန္းက ေၿပာတဲ႔ Gmail ကဝင္လာတဲ႔ Malware တစ္ခုကုိ မိမိရဲ႕Network ထဲမွာ ရွိတဲ႔ လူတ စ္ေယာ က္ေယာက္က ဖြင့္ၾကည့္မိတယ္ (Download ဆြဲယူ)၊ Virus ထိတယ္ဆုိရင္ ေသခ်ာပါတယ္... ၄င္း IP နဲ႔ Access လုပ္တဲ႔ Account အခ်ဳိ႕မွာေပၚတတ္ပါတယ္။
လြန္ခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္လယ္ေလာက္က Active attacks တစ္ခုၿဖစ္တဲ႔ Ms XML Core Services ယုိေပါက္ ကေနတစ္ဆင့္ remote accessရယူဖုိ႔ attackers ေတြ ႀကိဳးစား ခဲ႔ၾကသလုိ အခုဆုိရင္ ၿမန္မာၿပည္ ဘက္ကုိ လွည့္လာၿပီထင္ပါတယ္။

အခု ၿမန္မာ မီဒီယာအခ်ဳိ႕ေတြနဲ႔ Facebook (Myanmar) မွာေျပာေနၾကသလုိ State sponsored လုပ္ထားတဲ႔ သူေတြက သူတုိ႔ကုိ တုိက္ခုိက္ေနတယ္ဆုိတယ္ (ဟက္ တယ္၊ ဟက္ဖုိ႔ၾကိဳးစားေနတယ္) ဆုိတာေတြက မၿဖစ္ႏုိင္ပါ''ဟု အင္တာနက္ လုံၿခံဳေရးကြၽမ္းက်င္သူPlanet Creator က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔က ေျပာပါသည္။

St
Ref: PC Magazine
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List