Monday, February 11, 2013

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား၏ ေ၀ဖန္ခ်က္သည္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း စံုစမ္းရေလာက္ေအာင္ အေရးပါသည့့္္ ကိစၥမဟုတ္ဟု ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ေျပာ

Photo: ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား၏ ေ၀ဖန္ခ်က္သည္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း စံုစမ္းရေလာက္ေအာင္ အေရးပါသည့့္္ ကိစၥမဟုတ္ဟု ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ေျပာ
Saturday, February 09, 2013

ဥပေဒအထက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ရွိေနေသာ Above The Law
ေခါင္းစဥ္ပါ ေ၀ဖန္ခ်က္မွာ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း စံုစမ္းရေလာက္ေအာင္ အေရးပါသည့္ ကိစၥမဟုတ္ဟု ယင္းေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးလွေဆြ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၂) က ေျပာသည္။

“ ဒီေကာ္မရွင္မွာ ကၽြန္ေတာ္ပါေနတယ္ေပမယ့္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖို႔
အတြက္ေတာ့ ဆႏၵမရွိဘူး။ ဒါႀကီးကို ဘယ္သူေရးမွန္းမသိဘဲ သြားၿပီး အေရးတယူလုပ္ေနဖို႔ မလိုဘူးဗ်။ ဒီထက္ဆိုးတဲ့ တိုက္ခက္မႈမ်ိဳးေတြ ရွိခဲ့ဘူးတယ္ေလဗ်ာ။ ဒီေ၀ဖန္ခ်က္ကို ျပည္သူထဲက ထြက္လာတဲ့ အသံတစ္သံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားလို႔ ရတာပဲ။ ဒါမွမဟုတ္ လစ္လ်ဴ႐ႈလိုက္လည္း ရတာပဲ။ ဆႏၵမရွိေပမယ့္ ရွာဆိုေတာ့လည္း
ေနာက္ေၾကာင္းလုိက္ၿပီး ရွာ႐ုံေပါ့။ ေကာ္႐ိုးပံုထဲက အပ္ရွာသလိုေလဗ်ာ ” ဟု ဦးလွေဆြက အထက္ပါေ၀ဖန္ခ်က္အေပၚ ထားရွိသည့္ သူ၏ အျမင္ကို ေျပာဆိုဖြင့္ခ်သည္။

ဥပေဒအထက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ရွိေနသလား၊ (Above The Law) ဟူသည့္ ေ၀ဖန္ခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ေစာ္ကားထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ကမာရြတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ စိုးရင္က ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း၊ ပဥၥမေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ 
နာယကထံသို႔ အေရးႀကီး အဆိုတစ္ရပ္အျဖစ္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ေထာက္ခံခဲ့သည္ေၾကာင့္ အဆိုတင္သြင္းၿပီး သံုးပတ္အၾကာ ယခုလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႕၀င္ (၁၇) ဦးပါ
စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ (၈)၊ နည္းဥပေဒခြဲ (၃) (၁) တို႔ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းအေပၚ
“ ေကာ္မရွင္မွာ နယ္ပယ္စံုက လူေတြ ပါလာေတာ့ သိပ္ေက်နပ္တာေပါ့။
ေကာ္မရွင္သက္တမ္း၊ ေကာ္မရွင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ေကာ္မရွင္တာ၀န္အစ ရွိတဲ့ လုပ္ငန္း စဥ္ေတြကိုလည္း အေသးစိပ္ ေဖာ္ျပထားတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ဘာေတြလုပ္ေနလဲဆုိတဲ့ တကယ္အေျခအေနမွန္ကို ဒီေကာ္မရွင္က လူထုေရွ႕ခ်ျပလိမ့္မယ္။ လူထု အထင္အျမင္လြဲေစမယ့္ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြ
ေျဖရွင္းဖို႔ ဒီေကာ္မရွင္လိုကိုလုိအပ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္က ေဖာ္ထုတ္
အေရးယူပါလိမ့္မယ္။မလိုအပ္ဘူးလို႔ ျမင္သူေတြက အျမင္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ ၾကည့္တာျဖစ္တယ္။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဆိုတဲ့ ကေလာင္ ကိုၾကည့္တာမဟုတ္ဘူး။ စိတ္လည္း မ၀င္စားဘူး။ ေ၀ဖန္ခ်က္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကို ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္သြားလဲ။ ဒါကို လႊတ္ေတာ္က ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္သလဲဆိုတာပဲ စိတ္၀င္စားတယ္။ ဒီကေလာင္ေပ်ာက္သြား
ေနာက္တစ္ခု ေပၚလာႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ေပၚလာမယ့္ ကေလာင္က လႊတ္ေတာ္အေပၚ ဒီလိုအေျခအျမစ္မရွိတဲ့ ပစ္စလက္ခက္ေတြ မေရးရဲေတာ့ဘူးေပါ့။ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးတဲ့၊ အေရးယူတာ အဲ့ဒီအခ်က္ကို လိုခ်င္တာ။ ကေလာင္ရွင္ ဘယ္သူလဲဆိုတာကို လိုခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး ”ဟု ေဒါက္တာ စိုးရင္က ေပၚျပဴလာနယူးစ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္က
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေကာ္မရွင္သည္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ၅ ခ်က္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ၅ ခ်က္တို႔ျဖင့္ စံုစမ္း၊ အႀကံျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး စံုစမ္းေတြ႕ရွိခ်က္ျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ေရးသားျပဳစုၿပီးပါက နာယကမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ 

အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း တာ၀န္ထမ္းဆာင္ၿပီးမွသာလွ်င္
ေကာ္မတီသက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည္ဟုလည္း ထပ္ေလာင္းသိရသည္။

စြမ္းရဲထြဋ္
Popular Myanmar News Journalဥပေဒအထက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ရွိေနေသာ Above The Law ေခါင္းစဥ္ ပါ ေ၀ဖန္ခ်က္မွာ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း စံုစမ္းရေလာက္ေအာင္ အေရးပါ သည့္ ကိစၥမဟုတ္ဟု ယင္းေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးလွေဆြ မေကြးတိုင္းေဒ သႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၂) က ေျပာသည္။
“ ဒီေကာ္မရွင္မွာ ကၽြန္ေတာ္ပါေနတယ္ေပမယ့္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖို႔အ တြက္ေတာ့ ဆႏၵမရွိဘူး။ ဒါႀကီးကို ဘယ္သူေရးမွန္းမသိဘဲ သြားၿပီး အေရးတယူလုပ္ေနဖို႔ မလိုဘူးဗ်။ ဒီထက္ဆိုးတဲ့ တိုက္ခက္မႈမ်ိဳးေတြ ရွိခဲ့ဘူးတယ္ေလဗ်ာ။ ဒီေ၀ဖန္ခ်က္ကို ျပည္သူထဲက ထြက္လာတဲ့ အသံ တစ္သံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားလို႔ ရတာပဲ။ ဒါမွမဟုတ္ လစ္လ်ဴ႐ႈလိုက္လည္း ရတာပဲ။ ဆႏၵမရွိေပမယ့္ ရွာဆိုေတာ့လည္းေနာက္ေၾကာင္းလုိက္ၿပီး ရွာ ႐ုံေပါ့။ ေကာ္႐ိုးပံုထဲက အပ္ရွာသလိုေလဗ်ာ ” ဟု ဦးလွေဆြက အထက္ပါေ၀ဖန္ခ်က္အေပၚ ထားရွိသည့္ သူ၏ အျမင္ကို ေျပာဆိုဖြင့္ခ်သည္။
ဥပေဒအထက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ရွိေနသလား၊ (Above The Law) ဟူသည့္ ေ၀ဖန္ခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ တို႔ကို ေစာ္ကား ထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အေရးယူေဆာင္ ရြက္ေပးပါရန္ ကမာရြတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ စိုးရင္က ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း၊ ပဥၥမေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႔ အေရးႀကီး အဆိုတစ္ရပ္အျဖစ္ တင္သြင္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၎အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ေထာက္ခံခဲ့သည္ေၾကာင့္ အဆိုတင္သြင္းၿပီး သံုးပတ္ အၾကာ ယခုလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႕၀င္ (၁၇) ဦးပါစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ (၈)၊ နည္းဥပေဒခြဲ (၃) (၁) တို႔ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္း တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းအေပၚ“ ေကာ္မရွင္မွာ နယ္ပယ္စံုက လူေတြ ပါလာေတာ့ သိပ္ေက်နပ္တာေပါ့။ေကာ္မရွင္သက္တမ္း၊ ေကာ္မရွင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ေကာ္မရွင္တာ၀န္အစ ရွိတဲ့ လုပ္ငန္း စဥ္ေတြကိုလည္း အေသးစိပ္ ေဖာ္ျပထားတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ဘာေတြလုပ္ေနလဲဆုိတဲ့ တကယ္အေျခအေနမွန္ကို ဒီေကာ္မရွင္က လူထုေရွ႕ခ်ျပလိမ့္မယ္။ လူထု အထင္အျမင္ လြဲေစ မယ့္ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြေျဖရွင္းဖို႔ ဒီေကာ္မရွင္လိုကိုလုိအပ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္က ေဖာ္ထုတ္အေရးယူပါ လိမ့္မယ္။မလိုအပ္ဘူးလို႔ ျမင္သူေတြက အျမင္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ ၾကည့္တာျဖစ္ တယ္။ ေကာ္မရွင္ အေန နဲ႔ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဆိုတဲ့ ကေလာင္ ကိုၾကည့္တာမဟုတ္ဘူး။ စိတ္လည္း မ၀င္စား ဘူး။ ေ၀ဖန္ခ်က္ေ ၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကို ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္သြားလဲ။ ဒါကို လႊတ္ေတာ္က ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္သလဲဆိုတာပဲ စိတ္၀င္စားတယ္။ ဒီကေလာင္ေပ်ာက္သြားေနာက္တစ္ခု ေပၚလာႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ေပၚလာမယ့္ ကေလာင္က လႊတ္ေတာ္အေပၚ ဒီလိုအေျခအျမစ္မရွိတဲ့ ပစ္စလက္ခက္ေတြ မေရးရဲေတာ့ ဘူးေပါ့။ ေကာ္မ ရွင္ကို ဖြဲ႕ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးတဲ့၊ အေရးယူတာ အဲ့ဒီအခ်က္ကို လိုခ်င္တာ။ ကေလာင္ရွင္ ဘယ္သူလဲ ဆိုတာကို လိုခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး ”ဟု ေဒါက္တာ စိုးရင္က ေပၚျပဴလာ နယူးစ္ႏွ င့္ေတြ႕ဆံု စဥ္ကေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေကာ္မရွင္သည္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ၅ ခ်က္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ၅ ခ်က္တို႔ျဖင့္ စံုစမ္း၊ အႀကံျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး စံုစမ္းေတြ႕ရွိခ်က္ျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ေရးသားျပဳစုၿပီးပါက နာယကမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း တာ၀န္ ထမ္းဆာင္ၿပီးမွသာလွ်င္ေကာ္မတီသက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည္ဟုလည္း ထပ္ေလာင္းသိရသည္။

စြမ္းရဲထြဋ္
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List