Wednesday, January 20, 2016

‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အဓိကကေတာ့ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း [Trust Building] လုပ္ႏုိင္ဖို႔ပါပဲ’’ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း


၂၀၁၁ က စတင္ခဲ့ေသာ လက္ရွိ အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပထမအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႏွင့္အတူၿပီး ဆုံးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သမၼတဦး သိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အဓိကဦး ေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန (၄) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦး ေအာင္မင္းႏွင့္ 7Day မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ သီး သန္႔ေတြ႕ဆုံခ့ဲသည္။ ဦးေအာင္ မင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေလးႏွစ္ ေက်ာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ အစုိးရသစ္လက္ထက္အလား အလာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေ၇း ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဗဟို ဌာန(MPC)အလားအလာစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ 7Day က ေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားကို ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
သမုိင္းမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပဳ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံအေပၚ ဘာမ်ား မွတ္ခ်က္ျပဳခ်င္ပါသလဲ။

ဇန္န၀ါရီ ၁၂ရက္က ၁၆ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တစ္ႀကိမ္တစ္ ခါမွ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိတဲ့ ညီလာ ခံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထူးျခား ပါတယ္။ ဘာေတြထူးျခားသလဲ ဆုိရင္ နံပါတ္(၁)က လက္နက္ ကုိင္ျပႆနာဟာ ႏုိင္ငံေရးကိစၥ ေတြကို ႏုိင္ငံေရးအရမေျဖရွင္းခဲ့ လုိ႔ တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ေနရတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ အခုလက္နက္ ကိုင္ျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးအရေျဖ ရွင္းတာျဖစ္တယ္။ (၂)က သမၼတ ႀကီးကလည္းခြဲထြက္ျခင္းနဲ႔ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာကို ထိပါးေစတဲ့ကိစၥမွအပ ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးထား တယ္။ နံပါတ္(၃) ေျပာခြင့္မရတဲ့ ဖက္ဒရယ္ကိစၥ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့တယ္။ အရင္ကဆုိ ဖက္ဒရယ္ကိစၥေဆြးေႏြးရင္ အေရးယူခံရမွာေပါ့။ အခုဆုိ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေဆြး ေႏြးႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ (၄)က ညီလာ ခံႀကီးကေန အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကိုတည္ေဆာက္ႏုိင္ မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထု အတြက္ အက်ဴိးရွိတယ္။ ေနာက္ ဆုံးအခ်က္က ယခင္ကထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္တဲ့စနစ္ကေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးအေျဖရွာမယ္ဆုိတဲ့ Dialouge ပုံစံကိုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။ ဒီမုိ ကေရစီယဥ္ေက်းမႈပုံစံသစ္ျဖစ္ လာတယ္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုညီလာ ခံကိုသုံးႏွစ္ကေနငါးႏွစ္အတြင္း ၿပီး စီးေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ဟာ ေနာက္အစုိးရ အက်ပ္ေတြ႕ေအာင္လုပ္တယ္လုိ႔ ေ၀ဖန္မႈေတြရွိတယ္။ ၀န္ႀကီးအ ေနနဲ႔ ဘယ္လိုသေဘာထားရွိပါ သလဲ။

ေကာင္းတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္ျမန္သြားႏုိင္ ရင္ အက်ဳိးျမန္ျမန္ရမယ္လုိ႔ ကၽြန္ ေတာ္ယူဆတယ္။ ညီလာခံဟာ NCA စာခ်ဳပ္ကို အေျခခံတယ္။ NCA အရ မူေဘာင္ Framework ေရးဆြဲတယ္။ မူေဘာင္အတိုင္း ညီလာခံကုိက်င္းပတယ္။ မူ ေဘာင္ထဲမွာ ေနာက္အစုိးရက ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ႏုိင္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ေနာက္အစိုးရ မွာ အက်ပ္အတည္းမျဖစ္ေစႏုိင္ ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ပုံစံခြက္ တစ္ခုလုပ္ေပးခဲ့တာပါ။ ေကာင္း ရင္သုံးပါ။ မေကာင္းရင္ျပင္ပါ။ ျပင္လုိ႔မရရင္ေတာ့ပစ္လုိက္ပါ။ သုံးျပင္ပစ္ေပါ့။ ပုံစံခြက္ကို ဖ ေယာင္း၊ အဂၤေတ၊ ေရႊစတာနဲ႔ သြန္းႏုိင္တယ္။ သြန္းလုပ္မယ့္ သူ တုိ႔ရဲ႕ ဆႏၵပါလုိ႔ေျပာခ်င္တယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခု ညီလာခံက NCA ၿပီးဆုံးတာကုိအသိအမွတ္ျပဳျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ တကယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ေနာက္အစုိးရလက္ထက္မွာမွ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ RFA သတင္းဌာနမွာ ေျပာသြားပါတယ္။ ၀န္ႀကီးမွတ္ခ်က္ေလးသိပါရေစ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာတာမွန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ အစုိးရလက္ထက္မွာ ညီလာ ခံဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုမွ မခ်ပါဘူး။ ကမၻာေပၚရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံေတြ ျပဳလုပ္ၾကတယ္။ ငါးႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္၊ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာတတ္ပါတယ္။ တစ္ ခါတေလပ်က္ၿပီး တိုက္ပဲြေတြ ျပန္ျဖစ္တာရွိၾကပါတယ္။ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေအာင္ျမင္တာ၊မေအာင္ ျမင္တာ အဓိကက အစိုးရအေပၚ တြင္သာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ေနာက္တက္လာမယ့္ အစိုးရဟာ NLD အစိုးရပဲျဖစ္ပါတယ္။ NLDအစိုးရ က ဆက္လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ NLD အစိုးရအေနနဲ႔လည္းေအာင္ျမင္မႈေတြရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါ တယ္။

၀န္ႀကီးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ေတာက္ေလွ်ာက္ပါ၀င္ဦးေဆာင္ ခဲ့တာဆုိေတာ့ ေနာက္အစိုးရ လက္ထက္မွာေရာ ဘယ္လိုပံုစံ မ်ိဳးနဲ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိလဲ။

ကၽြန္ေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ျမတ္ႏုိးပါတယ္။ တန္ဖိုးထား ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္သြား မွာကို အစိုးရိမ္ဆံုးပါပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အစိုးရသစ္က ရာထူးတစ္ေနရာ မ်ိဳးဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းတာရွိပါသ လား။ ၀န္ႀကီးဘက္ကေကာ တင္ ျပထားတာမ်ိဳးရိွပါသလား။

အစိုးရသစ္က ဖိတ္ေခၚျခင္း လံုး၀မရွိပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါ တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၀ိုင္းကူေပးပါလို႔ တစ္ခြန္းပဲေျပာခဲ့တာရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ထဲထဲ၀င္၀င္ လုပ္ဖို႔ အခက္အခဲေတြရွိပါတယ္။ အျပင္ကပဲ ကူညီပါရေစလို႔ ေျပာ ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီ ထက္ပိုၿပီးေျပာခဲ့တာမရွိပါဘူး။

အကယ္၍ ကမ္းလွမ္းလာခဲ့မယ္ ဆုိရင္ ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ဘယ္လိုစဥ္း စားပါမလဲ။

ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး တကယ္ ေအာင္ျမင္တာက သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ ၀န္သိမႈအေပၚမွာပါ။ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းလုပ္တဲ့ ကိစၥေတြ အားလံုးကို သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ က အားလံုးရာႏႈန္းျပည့္တာ၀န္ယူ တယ္။ တာ၀န္ယူေပးလို႔လည္း ေအာင္ျမင္တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ေတာ့ အတဲြညီတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေနာက္အစိုးရက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္သမွ်ကိစၥကုိ တာ၀န္ယူေပး ႏုိင္မလား။ သူတာ၀န္မယူလို႔ရွိ ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လုပ္ရ တာ ေအာင္ျမင္မႈမရႏုိင္ဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားတာ ကေတာ့ ၀ိုင္းကူေပးမယ္။ ထဲထဲ ၀င္၀င္ကေတာ့ ၀င္ကူဖို႔ရာခက္တဲ့ အတြက္ အျပင္ကပဲ၀ိုင္းကူေပး မယ္။

ေလးႏွစ္ေက်ာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္အေပၚ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး ေတာ့ အားရတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြနဲ႔ ေက်နပ္မႈသိပ္မရခဲ့တာရွိ ရင္လည္း ဥပမာေပးၿပီးေျပာျပ ေပးပါ။

ေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလံုးအ ေပၚမွာ အားရေက်နပ္မိပါတယ္။ အဆင့္တုိင္း၊အဆင့္တုိင္းမွာ စိန္ ေခၚမႈေတြရွိပါတယ္။ ဒီစိန္ေခၚမႈ ေတြကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္လို႔ပဲ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီးျဖစ္လာတာ ပဲ။ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ယံု ၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ yes ၊ no ႏွစ္လံုးပဲေျပာတတ္ၾကပါ တယ္။ no လို႔ေျပာထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ဟာ yes လို႔ ေျပာဖို႔ေတာ္ေတာ္ ခက္ပါတယ္။ yes လို႔ေျပာေအာင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အပင္ပန္းဆံုးနဲ႔ စိတ္ အလႈပ္ရွားရဆံုးေန႔က ၂၀၁၁ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ငါးဖဲြ႕နဲ႔ တစ္ဖဲြ႕ခ်င္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ေတြ႔ပါတယ္။ KIA, RCSS, CNF, KNU, KNPP အဖဲြ႕ေတြျဖစ္ပါတယ္။ မနက္က ေန သန္းေခါင္အထိပဲ။ KNU က မေက်နပ္လို႔ ႏုိ၀င္ဘာ၂၀မွာ ထပ္ ေတြ႕ၾကတယ္။ အက်ိဳးဆက္အ ေနနဲ႔ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ေတာင္ ႀကီးမွာ RCSS ၊ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီ၆ ရက္ ဟားခါး မွာ CNF ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ ဘားအံမွာKNU၊ မတ္လ ၇ ရက္ လိြဳင္ေကာ္မွာ KNPP တို႔နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္ခ့ဲတယ္။ KIO ကေတာ့ တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေနလို႔ အႀကိမ္ ႀကိမ္ထပ္ ႀကိဳးစားခဲ့ရတယ္။

တ႐ုတ္အထူးကုိယ္စားလွယ္က NCA မထိုးရေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ပါ၀င္လာဖို႔တုိက္္ တြန္းေနတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ရဲ႕အခန္းက႑ အေပၚ ၀န္ႀကီးရဲ႕သေဘာထား သိခ်င္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာက သမၼတႀကီးရဲ႕ တ႐ုတ္ျပည္ခရီးစဥ္ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးနဲ႔ တ႐ုတ္သမၼတတို႔ေတြ႕ဆံုခဲ့တယ္။ တ႐ုတ္သမၼတက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေထာက္ခံတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ကူညီေပးမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ရဲ႕ ေပၚလစီျဖစ္တယ္။၂၀၁၅ ႏုိ၀င္ဘာေလာက္မွာ တ႐ုတ္ အစိုးရက နယ္စပ္ေဒသရိွ ေကအုိင္အုိ၊ ‘၀’၊ မုိင္း လားအဖြဲ႕ေတြကို ေခၚေတြ႕ၿပီး NCA လက္မွတ္ထိုးဖို႔ တုိက္တြန္း ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရတယ္။ နယ္စပ္ေဒသ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ ေရးမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အက်ိဳးအ ျမတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရတယ္။ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးမရရင္ နယ္စပ္ေဒသ စီးပြားေရးဆံုး႐ႈံးမႈေတြ ျဖစ္မယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစိုးရက ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကုိ ေထာက္ခံတာျဖစ္ တယ္။ နယ္စပ္ေဒသစီးပြားေရး ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဆက္စပ္ေန တယ္။

၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ အစိုးရသစ္မွာ မပါဘူးဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအ တြက္ ဘာအႀကံေပးခ်င္ပါသလဲ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အဓိကကေတာ့ ယံုၾကည္မႈ တည္ ေဆာက္ျခင္း (Trust Building) လုပ္ႏုိင္ဖို႔ပါပဲ။ Trust တည္ ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ စိတ္ရွည္ရမယ္၊ ဇြဲ သန္ရမယ္၊ သည္းခံရပါမယ္။

၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ ပါတီႏုိင္ငံေရး ဆက္လုပ္ဖို႔ အေနအထားေရာ ရိွ ပါသလား။

ကြၽန္ေတာ္ပါတီ ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ပါဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမား ဆိုေတာ့ ၾကားကေန ေဆာင္ရြက္ ရမယ့္သူ၊ ၾကားက ေဆာင္ရြက္ရ မယ့္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ က႑စြဲကင္းရွင္းဖုိ႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ပါတီႏုိင္ငံေရးကြၽန္ေတာ္မလုပ္ပါဘူး။ အမ်ိဳး သားႏုိင္ငံေရးလုိ႔ သူမ်ားေတြေျပာ တာေပါ့။ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးလုိ႔ ေျပာရင္လည္း သိပ္မႀကိဳက္ၾက ဘူးဗ်။ ဒီစကားက ဒီေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္က ပါတီစြဲကင္းကင္းနဲ႔ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္လုပ္သြား မယ္။

MPC ရဲ႕ ပုံသဏၭာန္အေနအထား ကေကာ အစုိးရသစ္လက္ထက္ မွာ ဘယ္လိုျဖစ္ႏုိင္မလဲ။

UAM-MPC ဆုိတာက ေတာ့ မရိွလို႔ မျဖစ္ဘူးဗ်။ ဘာလို႔ လဲဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑မွာ MPC က အဓိကေဆာင္ရြက္ခဲ့ တာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆံုးၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံအထိေပါ့။ အဲဒီ ေတာ့ MPC ကေတာ့ ေနာက္ အစိုးရလက္ထက္မွာ ဘယ္လုိ ဆက္ၿပီးသြားမယ္ဆုိတာ ဘာညာ ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စဥ္းစား ၿပီး တုိင္ပင္ေနတုန္းပဲရိွေသးတာ ေပါ့။ အခုေတာ့ အေျဖေတာ့ မ ထြက္ေသးဘူး။

တုိင္ပင္တယ္ဆုိတာတာက အစိုး ရအဖြဲ႕အသစ္နဲ႔လား။

အစိုးရအဖြဲ႕အသစ္နဲ႔မဟုတ္ ဘူး။ ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္းထဲမွာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီးက အခု မွပဲ ၿပီးတာ။ အခုမွပဲအသက္႐ႈ၀ တာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ညီလာခံ ႀကီးအေပၚ ေငြေၾကး ရွင္းတာတို႔၊ အစီရင္ခံစာေရးတာတုိ႔ၿပီးရင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ စာအုပ္ႀကီး ထုတ္တာတို႔၊ စာအုပ္ကလည္း စာမ်က္ႏွာ ေျခာက္ရာေလာက္ရိွ တယ္။ ဒါေတြ လုပ္မယ္။ အဲဒါ ၿပီးမွပဲ ဒါကုိ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္ သင့္တယ္ဆုိတာ တုိင္ပင္မယ္။ ရိွေတာ့ ရိွသင့္တယ္ဗ်။ MPCဆို တာ။

ဘာမ်ား ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခ်င္ ပါသလဲ။

ဒီေနရာမွာ Shuttle Diplo-macy ကုိ ေျပာျပခ်င္တယ္။ Shuttle လို႔ ေျပာေတာ့ အသြား အျပန္လြန္းထိုးေဆာင္ရြက္တယ္ လို႔ အဓိပၸာယ္ရတယ္။ မရိွေသး တာ၊ မျဖစ္ေသးတာကို ရိွေအာင္၊ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာလို႔ ျဖည့္စြက္ ေျပာခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္က Shuttle Diplomacy ကို အႀကိမ္ ႀကိမ္ႀကိဳးစားခဲ့ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္စိတ္ရွည္သည္းခံဇြဲသန္ရမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List