Thursday, March 07, 2013

ဂ်က္ကီခ်န္း ႏုိင္ငံေရးထဲ ဝင္ရန္ တ႐ုတ္ စာရင္းသြင္း

Photo: ဂ်က္ကီခ်န္း ႏုိင္ငံေရးထဲ ဝင္ရန္ တ႐ုတ္ စာရင္းသြင္း
Thursday, March 7, 2013

ကမၻာေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား ဂ်က္ကီခ်န္း အပါအဝင္ အျခား နာမည္ေက်ာ္မ်ား လူအမ်ား ေလးစားသည့္ တ႐ုတ္ အစိုးရ အႀကံေပး အဖဲြ႕အစည္းအေဝး သုိ႔ တနဂၤေႏြေန႔က တက္ေရာက္ခဲ့ရာ အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအေနျဖင့္ ”အေပ်ာ့ဆဲြ အာဏာ ထိန္းသိမ္းေရး” မ်ဳိးေစ့ ခ်ေနၿပီဟု အကဲခတ္ မ်ားက ႐ႈျမင္ၾကသည္။

တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီမွ ႀကီးမွဴး က်င္းပသည့္ အဆုိပါ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕ႏုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင့္သုိ႔ ႏုိဘယ္စာေပ ဆုရွင္ မုိရန္ ႏွင့္ ဘတ္စကက္ ေဘာသမား အေက်ာ္အေမာ္ ေယာင္မင္း တုိ႔လည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ တက္ေရာက္သူ ၂ဝဝဝ ထဲတြင္ ဂ်က္ကီခ်န္း ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ခံတို႔ ေဝဖန္ ကန္႔ကြက္ၾကရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလက ေဟာင္ေကာင္ တြင္ လူထု ဆႏၵျပပဲြမ်ား တားျမစ္သင့္ေၾကာင္း ၄င္းမွဆိုခဲ့ အၿပီး ၿမိဳ႕ လူထုမွ အမ်က္ထြက္မႈကို ေရာင္ျပန္ ဟပ္ေစခဲ့သည္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်က္ကီမွ ”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တ႐ုတ္ လူမ်ဳိးေတြကို ထိန္းဖို႔ လိုေနၿပီ” ဟု ေျပာခဲ့ရာမွ ၄င္းအေပၚ မေက်နပ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၅၈ ႏွစ္အရြယ္ ၄င္းမွ လူထု၏ မေက်နပ္မႈကို မည္သုိ႔မွ် တု႔ံျပန္မေျပာ လိုေၾကာင္း ေျပာသည္။ ”ဒီအခ်ိန္မွာ ဘာမွ မေျပာ လိုပါဘူး။ အေသးစိတ္ ရွင္းေနဖို႔ လည္း ကြၽန္ေတာ့္မွာ အခ်ိန္ မရိွပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။
အဆုိပါ အတုိက္အခံ အဖဲြ႕မွာ ႏုိင္ငံေရး အရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားစြာ မရိွေသာ္လည္း အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လမ္းစဥ္၏ ျပယုဂ္ ျဖစ္ရာ ခ်န္းကို ေရြး ခ်ယ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္ေဒသခံတုိ႔ႏွင့္ ရင္း ႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈ ပိုမို ရရိွသည္ဟု ယံု ၾကည္ေၾကာင္း မဟာ တ႐ုတ္ေလ့ လာေရးစင္တာ ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဘန္နီဟို ကဆုိသည္။ စည္းေဝး ပဲြသုိ႔ တိဗက္ ကိုယ္စားလွယ္ ဖက္ဒါမာခ်ဳိ လင္းလည္းတက္ေရာက္ခဲ့ရာ ၄င္းမွ တိဗက္ အေနျဖင့္ ကြယ္လြန္သူ ေမာ္စီတံုးကို ထာဝရ ေက်းဇူးတင္ လ်က္ ရိွေၾကာင္း ေျပာသည္။

စည္းေဝးပဲြတြင္ လယ္သမား မ်ား ဝင္ေငြ တုိးရန္ႏွင့္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတြင္း အဂတိ လုိက္စားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အ က်ယ္ တဝင့္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

S.T
Popular Myanmar News Journalကမၻာေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား ဂ်က္ကီခ်န္း အပါအဝင္ အျခား နာမည္ေက်ာ္မ်ား လူအမ်ား ေလးစားသည့္ တ႐ုတ္ အစိုးရ အႀကံေပး အဖဲြ႕အစည္းအေဝး သုိ႔ တနဂၤေႏြေန႔က တက္ေရာက္ခဲ့ရာ အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအေနျဖင့္ ”အေပ်ာ့ဆဲြ အာဏာ ထိန္းသိမ္းေရး” မ်ဳိးေစ့ ခ်ေနၿပီဟု အကဲခတ္ မ်ားက ႐ႈျမင္ၾကသည္။
တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္အဆုိပါတ႐ုတ္ ျပည္သူ႕ႏုိင္ ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင့္သုိ႔ ႏုိဘယ္စာေပ ဆုရွင္ မုိရန္ ႏွင့္ ဘတ္စ ကက္ ေဘာသမား အေက်ာ္အေမာ္ ေယာင္မင္း တုိ႔လည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ တက္ေရာက္သူ ၂ဝဝဝ ထဲတြင္ ဂ်က္ကီခ်န္း ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ခံတို႔ ေဝဖန္ ကန္႔ကြက္ၾကရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလက ေဟာင္ေကာင္ တြင္ လူထု ဆႏၵျပပဲြမ်ား တားျမစ္သင့္ေၾကာင္း ၄င္းမွဆိုခဲ့ အၿပီး ၿမိဳ႕ လူထုမွ အမ်က္ထြက္မႈကို ေရာင္ျပန္ ဟပ္ေစခဲ့သည္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်က္ကီမွ ”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တ႐ုတ္ လူမ်ဳိးေတြကို ထိန္းဖို႔ လိုေနၿပီ” ဟု ေျပာခဲ့ရာမွ ၄င္း အေပၚ မေက်နပ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၅၈ ႏွစ္အရြယ္ ၄င္းမွ လူထု၏ မေက်နပ္မႈကို မည္သုိ႔မွ် တု႔ံျပန္မေျပာ လိုေၾကာင္း ေျပာသည္။ ”ဒီအခ်ိန္မွာ ဘာမွ မေျပာ လိုပါဘူး။ အေသးစိတ္ ရွင္းေနဖို႔ လည္း ကြၽန္ေတာ့္မွာ အခ်ိန္ မရိွပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။
အဆုိပါ အတုိက္အခံ အဖဲြ႕မွာ ႏုိင္ငံေရး အရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားစြာ မရိွေသာ္လည္း အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လမ္းစဥ္၏ ျပယုဂ္ ျဖစ္ရာ ခ်န္းကို ေရြး ခ်ယ္ျခင္းေ ၾကာင့္ ေဟာ င္ေကာင္ေဒသခံတုိ႔ႏွင့္ ရင္း ႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈ ပိုမို ရရိွသည္ဟု ယံု ၾကည္ေၾကာင္း မဟာ တ႐ုတ္ေလ့ လာေရးစင္တာ ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဘန္နီဟို ကဆုိသည္။ စည္းေဝး ပဲြသုိ႔ တိဗက္ ကိုယ္စားလွယ္ ဖက္ဒါမာခ်ဳိ လင္းလည္းတက္ေရာက္ခဲ့ရာ ၄င္းမွ တိဗက္ အေနျဖင့္ ကြယ္လြန္သူ ေမာ္စီတံုးကို ထာဝရ ေက်းဇူးတင္ လ်က္ ရိွေၾကာင္း ေျပာသည္။

စည္းေဝးပဲြတြင္ လယ္သမား မ်ား ဝင္ေငြ တုိးရန္ႏွင့္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတြင္း အဂတိ လုိက္စားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အ က်ယ္ တဝင့္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

S.T
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List