Thursday, January 10, 2013

က်ပ္တစ္သိန္း၀န္းက်င္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားစတင္ေရာင္းခ်ေရး ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္

Photo: က်ပ္တစ္သိန္း၀န္းက်င္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားစတင္ေရာင္းခ်ေရး ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္
Tuesday, January 08, 2013

ယခုလအတြင္း က်ပ္တစ္သိန္း၀န္းက်င္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔တြင္
ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက
ေျပာသည္။ 

'' ေရာင္းခ်မယ့္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔စတင္ေရာင္းခ်မယ့္ရက္ကို အစည္းအေ၀း
လုပ္ၿပီးမွသိရပါမယ္'' ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

ေရာင္းခ်မည့္ေစ်းႏွင့္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ အတိအက် မသတ္မွတ္
ရေသးေသာ္လည္း ဇန္န၀ါရီလအတြင္း စတင္ေရာင္းခ်သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

az
Popular Myanmar News Journal

ယခုလအတြင္း က်ပ္တစ္သိန္း၀န္းက်င္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညွိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။'' ေရာင္းခ်မယ့္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔စတင္ေရာင္းခ်မယ့္ရက္ကို အစည္းအေ၀း လုပ္ၿပီးမွ သိရပါမယ္'' ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။ ေရာင္းခ်မည့္ေစ်းႏွင့္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ အတိအက် မသတ္မွတ္ရေသးေသာ္လည္း ဇန္န၀ါရီလအတြင္း စတင္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

az
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List