Wednesday, January 09, 2013

မားစ္ၿဂဳိဟ္တြင္ တစ္ခ်ိန္က ပန္းမ်ားပြင့္ခဲ့ဟု ယူဆရ

Photo: မားစ္ၿဂဳိဟ္တြင္ တစ္ခ်ိန္က ပန္းမ်ားပြင့္ခဲ့ဟု ယူဆရ
Tuesday, January 08, 2013

မားစ္ၿဂိဳဟ္ေပၚ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေလ့လာေရး ယာဥ္ငယ္ Curiosity (ဖိုးစပ္စု)သည္ ၿဂိဳဟ္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ပန္းမ်ားပြင့္ခဲ့ေၾကာင္း 
ယူဆရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေဖာ္ထုတ္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ 

မားစ္ၿဂိဳဟ္၏ ေက်ာက္သားထုထဲတြင္ ပန္းပြင့္ဟု ယူဆရသည့္ 
နစ္ျမဳပ္တည္ရွိ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ိဳးကို Curiosityက ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿဂိဳဟ္နီႀကီးဟု တင္စားေခၚေဝၚ ခံရေသာ မားစ္၏ အထီးက်န္
ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေျမြကဲ့သို႔ တြန္႔ေခါက္ေနေသာေက်ာက္သား
တည္ေဆာက္ပံု တစ္ခုကိုလည္းCuriosityက ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိ
ထားေသးသည္။ 

မားစ္ၿဂိဳဟ္ေပၚမွ ပန္းပြင့္ပံု ျဖစ္ေနေသာ ေက်ာက္သားနမူနာကို ဒီဇင္ဘာ (၁၉)ရက္ေန႔ ကတည္းက Curiosityက ဓာတ္ပံု ရိုက္ယူႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

Planet Myanmar Networkမားစ္ၿဂိဳဟ္ေပၚ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေလ့လာေရး ယာဥ္ငယ္ Curiosity (ဖိုးစပ္စု)သည္ ၿဂိဳဟ္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ပန္းမ်ားပြင့္ခဲ့ေၾကာင္း ယူဆရ သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေဖာ္ထုတ္လာႏိုင္ခဲ့သည္။
မားစ္ၿဂိဳဟ္၏ ေက်ာက္သားထုထဲတြင္ ပန္းပြင့္ဟု ယူဆရသည့္ နစ္ျမဳပ္ တည္ရွိ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ိဳးကို Curiosityက ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ၿဂိဳဟ္နီႀကီးဟု တင္စားေခၚေဝၚ ခံရေသာ မားစ္၏ အထီးက်န္ေျမ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚ တြင္ ေျမြကဲ့သို႔ တြန္႔ေခါက္ေနေသာေက်ာက္သားတည္ေဆာက္ပံုတစ္ခုကိုလည္း Curiosity က ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိ ထားေသး သည္။ မားစ္ၿဂိဳဟ္ေပၚမွ ပန္းပြင့္ပံု ျဖစ္ေနေသာ ေက်ာက္သားနမူနာကို ဒီဇင္ဘာ (၁၉)ရက္ေန႔ ကတည္းက Curiosityက ဓာတ္ပံု ရိုက္ယူႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

My Blog List