Thursday, August 30, 2012

အာအက္္ဖ္ေအေရဒီယို ျမန္မာပိုင္းသတင္းဌာန အယ္ဒီတာက်င့္၀တ္မညီသူတဦးအား အေရးယူျခင္းမရိွ(ေပးစာ)

မိမိလက္ေအာက္မွာအမႈထမ္းေန
သူအိမ္ေထာင္ရွင္၀န္ထမ္းအမ်ိဳး
သမီးနွစ္ဦးနွင္႔လူမႈေရးေဖာက္ျပန္
သည္ဟုသတင္းထြက္ေပၚေနသည့္
အေမရိကန္နိုင္ငံ၀ါရွင္တန္အေျခစိုက္
အာအက္ဖ္ေအျမန္မာပိုင္း

ဌာန အယ္ဒီတာဦးခင္ေမာင္စိုးအားသက္ဆိုင္ရာ ကယေန႔အထိအေရးယူမူမရိွေသးေၾကာင္း
စံုစမ္းသိရိွရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာသတင္းပတ္ကအာအက္ေအ၀ိုင္းေတာ္သူ ေဒၚခင္ခင္အိနွင့္္အယ္ဒီတာဦးခင္ေမာင္စိုးတို႕၏
တယ္လီဖံုးမွတဆင့္ ၎တို႕အတြင္းေရးမ်ားအခ်ီအခ်ေျပာဆိုသည္ဟုယံုၾကည္ရေလာက္သည့္လႈိဳ႕၀ွက္
အသံဖိုင္နွစ္ခုု ျပင္ပအင္တာနက္မီဒီယာေလာကသို႔ေပါက္ ထြက္လာရာမွအစျပဳျပီးအဆိုပါ႒ာနအယ္ဒီတာ
ဦးခင္ေမာင္စိုးနွင့္ေဒၚခင္ခင္အိအျပင္ေဒၚသင္းသီရိတို႕၏လူမႈေရးေဖာက္ျပန္မႈမ်ားေပၚထြက္
လာျခင္းျဖစ္သည္။

အာအက္ဖ္ေအနွင့္နီးစပ္သည့္သတင္းရပ္ကြက္၏အဆိုအရ လတ္တေလာအခ်ိန္အထိကာယကံရွင္
အယ္ဒီတာနွင့္၀န္ထမ္း မ်ားအေပၚ အေရးယူျခင္းမရိွေသးေသာ္လည္း႒ာနတြင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကိုမူ
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုယူဆရေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါေလ့လာစံုစမ္းမႈ၌အာအက္ေအ ျမန္မာပိုင္း႒ာနမွမဟုတ္သည့္အထက္လူၾကီးမ်ားပါ၀င္နိုင္္သလို၊
ရံုးတြင္းလႈိဳ႔၀ွက္ခ်က္မ်ားျပင္ပသို႕ ေပါက္ၾကားခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ကိုအဓိက ဦးစားေပးစစ္ေဆးေနသည္ဟုယူ
ဆရေၾကာင္းလည္းအဆိုပါအာအက္ေအနွင့္ နီးစပ္သည့္သတင္းရပ္ကြက္အဆိုအရသိရသည္။

ယခုကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍၀ါရွင္တန္ဒီစီအေျခစိုက္အာအက္ဖ္္ေအျမန္မာပိုင္းဌာနသို႕ ဆက္သြယ္
ေမးျမန္းၾကည့္ေသာအခါထို႒ာနမွအမည္ မေဖာ္လိုသည့္အယ္ဒီတာတဦးကယင္းကိစၥရပ္မ်ားနွင့္
ပတ္သက္၍မိမိတို႕သတင္း႒ာနမွမည္ သူတဦးတေယာက္မွေျပာဆိုေျဖၾကားခြင့္မရိွေၾကာင္း၊

သို႔ေသာ္အေရးယူစံုစမ္းမႈမ်ားလုပ္ေကာင္းလုပ္နိုင္ေၾကာင္း၊မိမိတို႕အေနနွင့္ဤကိစၥတစံုတရာမွမသိရိွသလို၊
ထင္ျမင္ခ်က္လည္းမေပးနိုင္ေၾကာင္းတုန္႔ျပန္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာသတင္းပတ္ကျပင္ပသို႔ပ်ံ႔နွ႕ံခဲ့သည့္အသံဖိုင္နွစ္ခုစလံုးတြင္္ေဒၚခင္ခင္အိ၏အသံတခု
သာၾကားရျပီးတဖက္မွအယ္ဒီတာဦးခင္ေမာင္စိုး၏အသံကိုသဲကဲြစြာမၾကားရပါ။
သို႕ေသာ္အဆိုပါအသံဖိုင္ကိုေသခ်ာေလ့လာနားေထာင္ပါကတဖက္အသံရွင္မွာဦးခင္ေမာင္စိုးျဖစ္နိုင္
သလို၊သူတို႕နွစ္ဦး၏ခ်စ္မႈေရးရာနွင့္ပတ္သက္သည့္မေၾကနပ္ခ်က္မ်ား၊ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား၊
ပါ၀င္ေနပါသည္။

အဆိုပါအသံဖိုင္အရအယ္ဒီတာဦးခင္ေမာင္စိုးသည္သူ၏လက္ေအာက္ငယ္သားနွစ္ဦးျဖစ္သည့္အာအက္
ေအ၀ိုင္းေတာ္သားေဒၚခင္ခင္အိနွင့္ေဒၚသင္းသီိရိတို႕နွင့္ခ်စ္မႈေရးရာျငိစြန္းမႈမ်ားရိွသလို၊သံုးပြင့္ဆိုင္မေၾက
လည္မႈမ်ား လည္းရိွေနေၾကာင္းသိနိုင္သည္။

စိတ္၀င္စားဘြယ္ေကာင္းသည္႔အခ်က္မ်ားတြင္ရံုးတြင္းလွ်ိဳ႕ ၀ွက္ခ်က္အသံဖိုင္ျပင္ပေပါက္
ၾကားမႈလည္းပါ၀င္သည္။

အာအက္ေအျမန္မာပိုင္းသတင္း႒ာနမွတစံုတေယာက္မွမပို႔ဘဲဤအသံဖိုင္မ်ားျပင္ပေရာက္နိုင္မည္
မဟုတ္ပါ။

အကဲခတ္သံုးသပ္သူတို႕အဆိုအရ၊ဤအသံဖိုင္ေပါက္ၾကားမႈတြင္ဦးခင္ေမာင္စိုးတို႔သံုးပြင့္ဆိုင္ခ်စ္မႈေရးရာ
သို႕မဟုတ္အျခားအလုပ္ကိစၥနွင့္ျဖစ္ေစအလိုမက်သူ ၀ိုင္းေတာ္သားတဦးဦးကအသံဖိုင္မွတ္တမ္းကိုကူး
ယူျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊သို႔မဟုတ္ေဒၚခင္ခင္အိအလုပ္စားပဲြမွတိတ္တဆိတ္အသံဖမ္းျဖန္႕ခ်ိျခင္း၊

သို႕မဟုတ္ကာရကံရွင္ေဒၚခင္ခင္အိကိုယ္တိုင္လည္းအသံဖိုင္သို႕မဟုတ္အသံဖမ္း၍ျဖန္႔ျခင္း
၊သို႕မဟုတ္ျပင္ပမွတယ္လီဖံုးလိုင္းကိုွတဆင့္ခိုးယူအသံကူးျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ေစ၊အျခားနည္း
လမ္းတမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ျဖစ္ေစေဆာင္ ရြက္ဟန္တူေၾကာင္းခန္႔မွန္းေျပာဆိုမႈမ်ား
လည္းရိွေနသည္။

သို႔ေသာ္ယခုကိစၥသည္အသံဖိုင္မည္သို႕ေသာနည္းနွင့္အျပင္ေရာက္သည္မွာအေရးၾကီးသလို၊ မီဒီယာသတင္း႒ာနၾကီးတခု၏အၾကီးအကဲအယ္ဒီတာတေယာက္မွသတင္းသမားက်င့္၀တ္နွင့္
မေလ်ာ္ညီသည့္၊

လူမႈေဖာက္ျပန္မႈ၊အဂတိလိုက္စားမႈ၊အက်င့္ပ်က္စာရိတၱျခစားမႈတို႕ကလည္းအထူးအေရးပါလွသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕အေျခစိုက္သတင္းဂ်ာနယ္တခုမွ၀ါရင့္အယ္ဒီတာတဦးက“
က်ေနာ္ကအယ္ဒီတာကိုခင္ေမာင္စိုးနဲ႔လည္းရင္းနွီးပါတယ္၊ပုဂိၢဳလ္ေရးအရဘာမွမေျပာလိုပါဘူး၊
ဒါေပမဲ့အထက္လူၾကီးတေယာက္ေစာင့္စည္းရမဲ႔
က်င့္၀တ္ေတြေတာ့ရိွရပါ့မယ္၊။

အာအက္ေအဆိုတာ ျမန္မာျပည္သူေတြတေလးတစားနားဆင္ေနတဲ့မီဒီယာတခုပါ။
ပိုဆိုးတာကဦး၀င္းတင္လို၊ရဟန္းရွင္လူေတြကေလးစားတဲ့နိုင္ငံေရးသမားၾကီးေတြ၊ နိုဘယ္လ္ျငိမ္းေရးဆုရွင္လည္းျဖစ္၊ျပည္သူေတြေလးစားတဲ့ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္တဲ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လိုပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႕လည္းကိုခင္ေမာင္စိုးကအင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ေတြ
လုပ္ျပီးလႊင့္ေနတာဗ်။

ဒီေတာ့ အဲဒီေခါင္းေဆာင္ေတြကို အားနာေထာက္ထားဘို႕ေကာင္းပါတယ္၊ သူတို႕ဂုဏ္သိကၡာလည္း
ရိွေသးတာကိုး၊က်ေနာ္တို႔စာနယ္ဇင္းေလာကထဲမွာေတာင္ဒီကိစၥေတြေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္၊
ဦးခင္ေမာင္စိုးအစီအစဥ္ေတြကိုလူေျပာင္းျပီးလုပ္သင့္ျပီဗ်”

ဦးခင္ေမာင္စိုးစီစဥ္သည့္၊ဦး၀င္းတင္၏ေခတ္၀န္ကိုထမ္း၍ေခတ္လမ္းကိုေလွ်ာက္ျခင္း၊
ဦး၀င္တင္နွင့္စကားေျပာျခင္းအျပင္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္အစီအစဥ္တခုျဖစ္သည့္“ဒီမိုကေရစီ
ခရီးၾကမ္းနွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္”အစီအစဥ္တို႕သည္ပရိသတ္နွစ္ျခိဳက္သည့္
အစီအစဥ္မ်ားလည္းျဖစ္သည္၊

သို႕ေသာ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္အင္တာဗ်ဴးအေမးအေျဖ၌ဦးခင္ေမာင္စိုး၏“အမ..အမ..
ဟုသံုးနႈံးေခၚေ၀ၚျခင္းအေပၚ အမ်ားကေ၀ဖန္ေထာက္ျပသည္မ်ားရိွခဲ့သည္။

လတ္တေလာ၌အာအက္ဖ္္ေအရံုးခ်ဳပ္တြင္၀န္ထမ္းအားလံုးယခင္ကအတိုင္းပံုမွန္ အလုပ္မ်ားလုပ္ေနသကဲ့သို႕ကာယကံရွင္မ်ားမွာလည္းပိုေနျမဲက်ားေနျမဲအတိုင္း အဆက္အဆံမပ်က္ရိွေနသည္ဟုစံုစမ္းသိရိွရသည္။

အယ္ဒီတာဦးခင္ေမာင္စိုးသည္ျမန္မာပိုင္း႒ာနအၾကီးအကဲညႊန္ၾကားေရးမႈးေဒၚျငိမ္းေရႊနွင့္ ရင္းနွီးသူျဖစ္သလို၊အထူးအေလးေပးအားကိုးယံုၾကည္မႈခံရသူဟုလည္းသတင္းထြက္ ေနသူျဖစ္သည္။

“အာအက္ဖ္္ေအမွာကိုခင္ေမာင္စိုးကအေတာ္ၾသဇာၾကီးတယ္လို႕က်ေနာ္တို႕သိရတယ္၊
သူနဲ႔ပိုင္ရင္၊တည့္ေအာင္ေပါင္းနိုင္ရင္၊

သူဘာေျပာေျပာသီးညီးခံနိုင္ရင္ရာထူးေတာင္တက္နိုင္တယ္လို႕ၾကားဖူးတယ္။
သူကလည္း႒ာနမႈးေဒၚျငိမ္းေရႊကိုအေတာ္ၾသဇာလႊမ္းတယ္ ၾကားတယ္၊

သူနဲ႔တည့္တဲ့ေဒၚခင္ခင္အိတို႕၊ဦး၀င္းနိုင္တို႕ကိုအေရးၾကီးတဲ့NLDတို႕၊ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္သတင္းတို႕ကိုလိုက္ခိုင္းျပီးသူကိုအာခံသူေတြဆိုရင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မေပးတာတို႔၊ နွိမ့္ခ်ဆက္ဆံတာတို႕လုပ္တယ္လို႕ေတာင္ၾကားတာပဲ
”ဟုအမည္မေဖာ္လိုသည့္ ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာတဦးကဆိုသည္။

ျပင္ပသို႔ေပါက္ၾကားသည့္အသံဖိုင္အမွတ္နွစ္၌ေဒၚခင္ခင္အိက ဦးခင္ေမာင္စိုးအား႒ာနမႈး ေဒၚျငိမ္းေရႊနွင့္ပတ္သက္၍မည္သို႕မည္ပံုခ်ည္းကပ္သင့္ေၾကာင္းအၾကံေပးခဲ့သည့္နည္းတူ၊

သူမ၏အသံလႊင့္အစီအစဥ္နွင့္ပတ္သက္၍အေလးေပးေဆာင္ရြက္
ရန္တိုက္တြန္းသည့္ အခ်က္မ်ားကေဒၚခင္ခင္အိသည္္ဦးခင္ေမာင္စိုးအေပၚၾသဇာ
သက္ေရာက္မႈရိွသည္ကိုျပသေနပါသည္။

အမည္မေဖာ္လိုသည့္အာအက္ဖ္ေအ၀န္ထမ္းေဟာင္းတဦးက“အရင္႒ာနမႈးဦးစိုးသင္း လက္ထက္ကလည္းအာအက္ဖ္ေအ၀န္ထမ္းေတြၾကားမသင့္ျမတ္မႈေတြနဲ႔၊အထက္လူၾကီးေတြ
အထိတိုင္တာ၊ေတာတာေတြရိွခဲ့တာပါဘဲ၊ဒါေပမဲ့ဒီတခါေတာ့အေတာ့

ကိုအေျခအေနဆိုးပံုရတယ္၊႒ာနတြင္းလွ်ိဳ႕၀ွက္လံုျခံဳေရးနည္းစနစ္ေပါက္ၾကားမႈေရာ၊ တရားမွ်တမႈမရိွတဲ့အထက္ေအာက္ဆက္ဆံေရးေတြနဲ႔အဂတိလုိက္စားမႈ၊မ်က္နွာလိုက္မႈ ေတြေရာေထြးေနတဲ့၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖရိုဖရဲျဖစ္တာေတြရိွေနတယ္၊

ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့မသိဘူးဦးခင္ေမာင္စိုးရဲ႔ကိစၥတင္မက၊႒ာနတြင္းအၾကီးအကဲေတြရဲ႔ဆက္
ဆံေရးေတြကိုပါ၀န္ထမ္းေတြလက္မွတ္ ထိုးျပီးအထက္လူၾကီးေတြကိုတိုင္တဲ့အထိေတာင္
ျဖစ္တယ္လို႕ၾကားတယ္”ဟုဆိုသည္။

“ဒီကိစၥအျမန္ဆံုးစံုစမ္းအေရးယူမႈမရိွရင္အေျခအေနက ပိုဆိုးသြားလိမ့္မယ္အာအက္ဖ္ေအနဲ႔႒ာန
အၾကီးအကဲေတြရဲ႔ဂုဏ္သိကၡာပါက်ဆင္းနိုင္တယ္။

ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာအမ်ားၾကီးျဖစ္လာနိုင္တယ္”ဟုအဆိုပါအာအက္ဖ္ေအ၀န္ထမ္းေဟာင္း
ကမွတ္ခ်က္ခ်ေျပာဆိုပါသည္။

ျပင္ဆင္တည္ျဖတ္ျခင္းမရွိပါ။  ပို ့ေပးသူ  မိုးေဇာ္ကို
အတိုင္းေဖာ္ျပလိုက္ျခင္ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List