Thursday, February 18, 2016

ရွမ္းေျမာက္ေဒသ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေရး သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ား အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေရးအဆို ကန္႔ကြက္သူမရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ


ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ စစ္ပြဲမ်ား အျမန္ဆံုး ရပ္တန္႔ႏိုင္ေရး ႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအား ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနမႈကို ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ နွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးႀကီးအဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။
စစ္ကိုင္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္သိန္းက “ဗမာအပါအဝင္ တိုုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုး ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းမွသာလွ်င္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“AA နဲ႔ TNLA တို႔ပူးေပါင္းၿပီး တရားမဝင္ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ဟာ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ရာမွ RCSS/SSA နဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္၊ RCSS/SSA အဖြဲ႔ဟာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေမာင္ဦးက ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။

အဆိုမေဆြးေႏြးမီ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က “အဆိုကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ လူပုဂၢိဳလ္အစြဲျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳရန္၊ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ား ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား သံုးစြဲျခင္းမျပဳရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ေစေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား အသံုးမျပဳရန္ ေျပာၾကားလို ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား ၃၀၀၀ ေက်ာ္ထဲတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ေနၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၅၄ ဦးရွိေနကာ ယင္းေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ စားေမးပြဲေျဖဆိုိရန္ နီးကပ္ေနခ်ိန္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ျမင့္တက္ေနေၾကာင္းလည္း ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဝင္းေအာင္(ခ) ဦးၿပံဳးခ်ိဳက ေျပာသည္။

“RCSS/SSA ႏွင့္ TNLA လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ နယ္ေျမေက်ာ္ျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ မူဝါဒ ၆ ရပ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးသူရိန္ေဇာ္က ဆိုသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ကိုယ္တိုင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိကာ အိမ္ေထာင္စု ၆၉၀၊ လူဦးေရးေပါင္း ၃၁၀၁ ဦး ရွိေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဘုန္းေဆြက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

“စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗဟိုမွ လိုအပ္တာကို ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရက ဦးေဆာင္ ေျဖရွင္းရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္၊ ယခုျဖစ္စဥ္မွာ သက္ဆိုင္ျပည္နယ္၏ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ဟာ ပါဝင္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရွိေနပါၿပီ” ဟု ဒု-ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

စစ္ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား တစ္ေန႔လွ်င္ လူတစ္ဦး ဆန္ႏို႔ဆီ ၂ ဘူးျဖင့္ ၇ ရက္စာ ဆန္ဖိုး ၅,၇၆၂,၄၀၀ က်ပ္၊ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္း ၉ မ်ိဳးအတြက္ တန္ဖိုးေငြ ၁၂,၁၃၆,၃၀၀ က်ပ္၊ စုစုေပါင္း ၁၇,၈၉၈,၇၀၀ တန္ဖိုးရွိ ပစၥည္းႏွင့္ေငြမ်ား လွဴဒါန္းေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာ သည္။

“အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) ကို တိတိက်က် လိုက္နာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ RCSS ဟာ NCA စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုး ထားတဲ့အတြက္ အရပ္သားမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံရာ တြင္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား လိုက္နာရန္ JMC ကတစ္ဆင့္ တိုက္တြန္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

တအာင္း-ပေလာင္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သည္ ျပည္နယ္ အဆင့္ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္မ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ား တိုက္ပြဲမျဖစ္ပြား ေစေရး ကိစၥမ်ား ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

“NCA စာခ်ဳပ္ကို ၃ ႏွစ္ၾကာ ေရးဆြဲခဲ့ရပါတယ္၊ NCA စာခ်ဳပ္ဟာ အခ်က္ ေပါင္း ၁၁၀ ပါၿပီးေတာ့ စစ္ေရးအရ ၅၅ ခ်က္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ၃၅ ခ်က္၊ အျခားအခ်က္ ၂၀ ပါရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ စာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္ပါ တယ္” ဟု ဦးေအာင္မင္းက ဆိုသည္။

ယင္းအေရးႀကီးအဆိုအား တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးက ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ ၄၂၄ ဦးအနက္ ေထာက္ခံသူ ၄၀၆ ဦး ၾကားေန ၄ ဦးရွိခဲ့ ၿပီး ကန္႔ကြက္သူမရွိ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ျပည္သူ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ေၾကညာသည္။

သတင္း - ကိုေပါက္
The Ladies News

No comments:

Post a Comment

My Blog List