Tuesday, February 16, 2016

ျမန္မာသမၼတသစ္ ေနရာအတြက္ အေလွ်ာ့အတင္း ေစာင္းႀကဳိးညႇင္း


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသစ္ေခၚယူ စည္းေဝးလိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္သစ္သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NLD ပါတီတို႔အၾကား ရာထူးႏွင့္ အာဏာခြဲေဝရန္ အေလွ်ာ့အတင္း ညႇိႏိႈင္းပြဲ အခ်ီသစ္အတြက္ အခင္းအက်င္းကို ယခင္အပတ္က ျပင္ဆင္ေပးထားၿပီ ျဖစ္သည္။
တိုင္းျပည္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရအေပၚ လူထုက နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း မုန္းတီးေနေသာ အခ်က္ေၾကာင့္ NLD ပါတီသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေသာင္ၿပဳိကမ္းၿပဳိ ေအာင္ပြဲခံကာ ဆႏၵမဲျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ေနာက္ခံ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးပါတီ ကို သာမညအဆင့္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္လိုက္သည္။

သို႔ရာတြင္ ယခင္ (အာဏာရွင္) အႀကီးအကဲေဟာင္းကို ကိုယ္စားျပဳေသာ တပ္မေတာ္သည္ အေျခခံဥပေဒအရ အဓိကက်ေသာ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္လုံၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးဌာန သုံးခုကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထား သည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သီးသန္႔ ရယူထားေသာေၾကာင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ အေျခခံဥပေဒအေပၚ မည္သည့္ ျပင္ဆင္မႈကိုမဆို ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ျငင္းပယ္ခြင့္ ရရွိထားသည္။

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဂုဏ္ျပဳႀကဳိဆိုျခင္း ခံေနရေသာ လႊတ္ေတာ္သစ္သည္ ျပည္သူတို႔၏ ဒီမိုကေရစီ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္ တိုးတက္ေရး လိုလား မႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ထင္ဟပ္ေနခ်ိန္တြင္ NLD ပါတီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို သမၼတေနရာ တင္ႏိုင္ေရး (သို႔) အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရး သေဘာတူညီမႈ ရရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တံခါးပိတ္ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပကာ အသည္းအသန္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ သမၼတအထက္က ညႊန္ၾကားမည္ဟု မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စကားဆိုခဲ့ရာ အာဏာပိုင္ (အာဏာရွင္) အသိုင္းအဝိုင္းကို တုန္လႈပ္သြားေစခဲ့ပုံ ရသည္။ ယခုအခါ သူမသည္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား (လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ အနားယူကာစ) ကို အျပန္အလွန္ ေနရာေပးကာ သူမ သမၼတျဖစ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ အတားအဆီးမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရဖို႔ ႀကဳိးစားေနသည္။

၎ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အလြန္တရာ အကဲဆတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ အေၾကာင္းအရာ ေပါက္ၾကားမႈ မွန္သမွ်သည္ လက္ရွိညႇိႏိႈင္းမႈကို ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစမည့္အျပင္ သူမ၏ ဒီမိုကေရစီ ပုံရိပ္ကိုလည္း ထိခိုက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္ ေတြ႔ဆုံမႈ မတိုင္မီတြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ လြဲလွ်င္ မူဝါဒႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေရး ကိစၥမ်ားကို မည္သူ႔ကိုမွ် ေျပာခြင့္မျပဳေၾကာင္း ပါတီက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ NLD ပါတီသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုလားေၾကာင္း အခ်က္ျပထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အတြင္းစည္းမွ ဦးဝင္းျမင့္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ရာထူး ခန္႔အပ္သကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိး ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတီခြန္ျမတ္ကိုလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ေနရာကို ေပးခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ေသာၾကာေန႔ကလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖဳိး ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးေရႊမန္းအား လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအႀကံေပး ေကာ္မရွင္ကို ဦးေဆာင္ေစခဲ့သည္။ ဦးေရႊမန္း အား လက္ရွိအာဏာပိုင္မ်ားက အေရးယူႏိုင္သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား လည္း ထြက္ေပၚခဲ့ရာ ယင္းကဲ့သို႔ သတင္းမ်ား မည္သို႔ေသာရင္းျဖစ္မွ ထြက္ေပၚလာသနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းမွာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလိမ့္ မည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေရး အတြက္ တပ္မေတာ္အား အစိုးရ အႀကီးတန္းေနရာ အခ်ဳိ႕ကိုေပးရန္ ပါတီက ကမ္းလွမ္းထားသည္ဟု အႀကီးတန္းပါတီဝင္ ႏွစ္ဦးက နယူးေယာက္တိုင္းမ္သို႔ ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လမ္းပိတ္ထားေသာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၉/စ ကိုျပင္ဆင္ေရး ညႇိႏိႈင္းရန္ အလားအလာ ရွိလာၿပီဟု တနဂၤေႏြေန႔ mntv ႐ုပ္သံသတင္းတြင္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

ထြက္ေပၚလာမည့္ရလဒ္ကို မဆုံးျဖတ္ရေသးေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အေနႏွင့္ တစ္ခ်ိန္က သူမႏွင့္ သူမ၏ ပါတီကို မတရားဖိႏွိပ္ခဲ့ၾကသူ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ လိုလားလာမႈကို ယခုအခါ အံ့အားသင့္သူ မရွိေတာ့ပါ။

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၾကည့္လွ်င္မူ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံကို တပ္မေတာ္အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာက အေရးယူ ပိတ္ဆို႔လိုက္ေသာအခါ တပ္မေတာ္အစိုးရက အကူအညီႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆီ ေျပးကပ္ခ်ိန္တြင္ NLD ပါတီက အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိုသာ ေထာက္ခံခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ တြင္မူ တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရသည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို ႂကြယ္ဝေစသကဲ့သို႔ တစ္ဖက္တြင္လည္း စီးပြားေရး မညီမွ်မႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ မေျဖရွင္းႏိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ကို ခြၽတ္ၿခံဳက်သြားေစခဲ့သည္။

ထိုအေတာအတြင္း ေဘဂ်င္း ၾသဇာႀကီးထြားလာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုသည့္ ဝါရွင္တန္က အာရွဆီသို႔ ဦးလွည့္လာခဲ့ရာ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ေခ်ာ့တစ္ခါ၊ ေခ်ာက္တစ္လွည့္ျဖင့္ စတင္စည္း႐ုံးလာခဲ့သည္။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ လက္နက္အေရာင္းအဝယ္ပိတ္ပင္မႈျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိဖိအားေပးထား သည့္နည္းမွာ သိသိသာသာ အလုပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

၂၀၁၁ စက္တင္ဘာလတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျမစ္ဆုံတမံ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းကို အစိုးရက လူထုကန္႔ကြက္မႈ အေၾကာင္းျပကာ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ ၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင့္ သမၼတအိုဘားမားတို႔ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာ့ဒီမို ကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ အရပ္သားအသြင္ျဖင့္ အာဏာ ဆက္ယူထားေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရကလည္း ဝါရွင္တန္ဆီသို႔ ေျခဦးလွည့္ ဖို႔ ျပင္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ႐ုပ္ျပအျဖစ္ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရအတြက္ ဒီမိုကေရစီ မ်က္ႏွာဖုံး အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးကာ ႏိုင္ငံတကာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေရးအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဘက္မွ အျပန္အလွန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည့္ ကတိကဝတ္မ်ား ပ်က္ကြက္ခဲ့ ပုံရသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္သည္ ဧၿပီလ တစ္ရက္ေန႔တြင္ NLD အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းၿပီးသည့္ တိုင္ေအာင္ အခြင့္အာဏာႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ေသခ်ာေပါက္ ကာကြယ္ထားရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၾကၿပီး အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတျဖစ္ခြင့္ ေပးၿပီးပါကလည္း အႀကီးတန္း အစိုးရရာထူးမ်ား ယူထားသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ လုံၿခံဳမႈကို ဆက္လက္ကာကြယ္ထားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႔တြင္ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားကို ခန္႔အပ္ၿပီးျဖစ္ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ ရွိသူ ၂၇ ဦး ပါဝင္သည့္အျပင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ားတြင္လည္း အေရးႀကီးေသာ ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ အထက္မွ ယုံၾကည္ေသာသူမ်ားကို ထည့္သြင္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ေက်ာခ်င္းကပ္မႈသည္ အလုပ္သမား လူတန္းစားအတြက္ အခက္ေတြ႔ေစႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အသိုင္းအဝိုင္းက ေတာင္းဆိုေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္အေပၚ ဆန္႔က်င္မႈ မွန္သမွ်ကို အင္အားသုံး ဖိႏွိပ္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးဖြယ္မရွိဟု အခ်ဳိ႕က ဆိုၾကေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီအေပၚ ပညာရပ္႐ႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္သုံးသပ္ ႏွိပ္ကြပ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ စနစ္တက် မွန္မွန္ထိုးႏွက္ခဲ့သည္ကို အထူးသတိျပဳဖို႔ လိုအပ္သည္။

အာဏာရ လူတန္းစားမ်ားအေပၚ ဖိစီးေလ့ရွိေသာ ပူပန္မႈသည္ ေအာက္ေျခအလႊာ၏ ဆူပူအုံႂကြမႈပင္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ေဟာင္း ေနာက္ဆုံးေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၎လုပ္ေဆာင္ခဲ့သမွ်သည္ ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အာရပ္ေႏြဦးကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစရန္ စဥ္းစားလုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာရပ္ပုံစံ ေတာ္လွန္အုံႂကြမႈမ်ား မျဖစ္ေအာင္ စစ္မွန္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတိေပး ေတာင္းဆိုခဲ့စဥ္က ေျပာဆိုခဲ့ဖူးေသာ စကားလုံးမ်ားကို သံေယာင္လိုက္ကာ တုံ႔ျပန္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။

ေနလင္းေမာင္
Ref : W
The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment

My Blog List