Wednesday, February 17, 2016

“လက္နက္ ျဖဳတ္သိမ္းဖုိ႔ ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး” ဟု ရြက္ဆစ္က ေျပာၾကား


ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပုိင္း (SSA-S) ၏ ဌာနခ်ဳပ္ လိြဳင္ထုိင္းလန္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး SSA-S ေခါင္းေဆာင္ က မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လိြဳင္ထုိင္းလန္သည္ ထုိင္း- ျမန္မာ နယ္စပ္ မ်ဥ္းမွ မီတာရာဂဏန္း အနည္းအငယ္အကြာ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ SSA-S သည္ ၁၉၉၆ တြင္ ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာ၏ တပ္ဖြဲ႕မွ ခြဲထြက္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ရြက္ဆစ္က ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ခြန္ဆာ သည္ စစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူခဲ့သျဖင့္ ရြက္ဆစ္က ခြဲထြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုကုိ ဦးေဆာင္ေန သည့္ ရြက္ဆစ္က ယင္း၏ တပ္သား ၁၀၀၀ ခန္႔အား မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ တြင္ အျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိလည္း အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ႏွင့္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ား စည္းလံုးမႈရွိရန္ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။

“ပစ္တာ ခတ္တာေတြရပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ စားပြဲ၀ုိင္းဆီ လာၾကပါ။ ယံုၾကည္ႏုိင္ ဖြယ္ ရွိရွိ၊မရွိရွိ ေဆြးေႏြးႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးကုိ ရယူသင့္ပါတယ္” ဟု အင္အား ၆၀၀၀ ခန္႔ရွိ SSA-S အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ အဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးပါေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ရြက္ဆစ္က လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ေဆာင္းရာသီ အတြင္း ယင္း၏ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္ေျမအခ်ဳိ႕ အား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အျခားေဒသခံ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ရြက္ဆစ္၏ တပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) ႏွင့္ တုိက္ခုိက္ရန္ ေျမာက္ပုိင္း တ႐ုတ္နယ္စပ္သုိ႔ မုိင္ ၂၀၀ နီးပါး ခရီးကုိ အတားအဆီးမရွိ သြားေရာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးကတည္းက ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားကုိ ႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ ဘက္ေျပာင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပံုကုိ ထိုတုိက္ပြဲမ်ားက ေဖာ္ျပေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ခက္ခဲေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ရြက္ဆစ္သည္ NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ မၾကာမီက ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေလ့လာေရးခရီး သြားခဲ့သည္။ ရြက္ဆစ္သည္ ယင္း၏ တပ္ဖြဲ႕ကုိ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းရန္ ဆႏၵမရွိသလုိ ေဒသတြင္းရွိ ေရႊႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ သစ္လုပ္ငန္း မ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈကုိလည္း စြန္႔လႊတ္မည္ မဟုတ္ေပ။

“လက္နက္ ျဖဳတ္သိမ္းဖုိ႔ ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး” ဟု ရြက္ဆစ္က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ လက္နက္အျပည့္အစံု တပ္ဆင္ထားသည့္ ယင္း၏ ကုိယ္ရံေတာ္မ်ား အနက္ တစ္ဦးမွာ အေမရိကန္ အထူးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

SSA-S အဖြဲ႕အား ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳသည့္ တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုအျဖစ္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က စာရင္းသြင္းထားေသာ္လည္း တပ္ဖြဲ႕မွ အရာရွိမ်ားကမူ ေဒသတြင္း ၿမဳိ႕ရြာမ်ားတြင္ အတင္းအက်ပ္ လူသစ္ စုေဆာင္းျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေတာ့ဟု ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔အျပင္ SSA-S သည္ ထုိင္းႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူးယစ္ေမွာင္ခုိ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိသည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရၿပီး အဖြဲ႕က ျငင္းဆိုသည္။ အဖြဲ႕အတြက္ ရန္ပံုေငြရရွိရန္ ယင္းတုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသတြင္းရွိ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းမ်ား အပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကားမ်ားအား အခြန္ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္။

KHTun
The Ladies News

No comments:

Post a Comment

My Blog List