Wednesday, February 20, 2013

နာကူ-ရန္ကုန္မွာ အလုပ္သမားဗဟိုျပဳအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ၂ ရက္ၾကာ က်င္းပ

Photo: နာကူ-ရန္ကုန္မွာ အလုပ္သမားဗဟိုျပဳအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ၂ ရက္ၾကာ
က်င္းပ
Wednesday, February 20, 2013

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၁၇ ရက္ေန႔မ်ားက သုခခန္းမ (နာေရးကူညီမႈအသင္းရန္ကုန္) တြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အလုပ္ သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလြတ္လပ္ စြာထူေထာင္ႏုိင္ေရးအလုပ္သမား ေရးရာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား တရား မွ်တစြာေျဖရွင္းေပးေရးဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ အလုပ္သမားဗဟိုျပဳအလုပ္ သမားေရးရာအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမား
ေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား ကြန္ယက္ မွ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္
က်င္းပခဲ့သည္။

အဆုိပါကြန္ယက္ကို Action Labour Rights အဖြဲ႕၊ ျမန္မာ အလုပ္သမား
ကြန္ယက္၊ LRDP အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင္တင့္သူမ်ား
အဖြဲMITUစက္ မႈဇုန္အလုပ္သမားမ်ားသမဂၢ၊ CCTUအလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ပူးေပါင္းေရးေကာ္မတီတို႔အပါအ၀င္  အလုပ္သမားအဖြဲ႕ ၉ ဖြဲ႕စုေပါင္း ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အလုပ္သမားအေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း
ေဒၚအိေရႊစင္ၫြန္႔မွေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသိုILO ကမၻာ့အလုပ္ သမားအဖြဲ႕မွ အထူးအရာရွိေရာ့၀ီဆင္
တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၿပီး “အလုပ္ရွင္ေတြက အလုပ္သမား  အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဥပေဒေတြကို ေလးစားရမယ္လုိက္နာရမယ္အလုပ္ သမားအခြင့္အေရးကို တာ၀န္ယူရမယ္ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား ၾကားမွာ ေလးစားမႈဆုိတာအရမ္း အေရးႀကီးတယ္”ဟုေျပာသည္။

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္း ပြားမႈေျဖရွင္းေရးခုံသမာဓိေကာင္စီ ၀င္၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူဦးရဲႏုိင္၀င္းကလည္း “ဒီလိုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြ ညီလာခံေတြဟာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ တကယ့္လုပ္ငန္းခြင္ထဲကအသံေတြ တကယ္ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ပိုပိုေကာင္းမြန္ တဲ့ အနာဂတ္ေတြ ဖန္တည္းဖို႔ ျမင္ပါတယ္။ မဆလေခတ္ကလို အမည္ခံသက္သက္
ျပင္ပကမၻာ ကိုျပယုဂ္ေကာင္းေအာင္သက္သက္ ဆုိရင္ေတာ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းအေျဖရွာႏုိင္မွာ
မဟုတ္ဘူး။ ဒီအခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးအေလးအနက္ သတိထားရလိမ့္မယ္”ဟု ေျပာ သည္။ 

အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို နံနက္ (၈း၃၀) နာရီမွ ညေန (၅း၀၀) နာရီအထိ က်င္းပၿပီး စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားမွ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅၀) ခန္႔တက္ ေရာက္ေဆြးေႏြးကာအလုပ္သမား  ေရးရာမ်ားကို ႏွီးေႏွာ
ဖလွယ္ခဲ့ၾက သည္။

ေဇာ္ျမင့္
The Hot Newsေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၁၇ ရက္ေန႔မ်ားက သုခခန္းမ (နာေရးကူညီမႈအသင္းရန္ကုန္) တြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အလုပ္ သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလြတ္လပ္ စြာထူေထာင္ႏုိင္ေရးအလုပ္သမား ေရးရာအျငင္းပြားမႈမ်ားအား တရား မွ်တစြာေျဖရွင္းေပးေရးဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ အလုပ္သမားဗဟိုျပဳအလုပ္ သမားေရးရာအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား ကြန္ယက္ မွ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္က်င္းပခဲ့သည္။
အဆုိပါကြန္ယက္ကို Action Labour Rights အဖြဲ႕၊ ျမန္မာ အလုပ္သမားကြန္ယက္၊ LRDP အလုပ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင္တင့္သူမ်ားအဖြဲMITUစက္ မႈဇုန္အလုပ္သမားမ်ားသမဂၢ၊ CCTU အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား ပူးေပါင္းေရးေကာ္မတီတို႔အပါအ၀င္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ ၉ ဖြဲ႕စုေပါင္း ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အလုပ္သမားအေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းေဒၚအိေရႊစင္ၫြန္႔မွေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသိုILO ကမၻာ့အလုပ္ သမားအဖြဲ႕မွ အထူးအရာရွိေရာ့၀ီဆင္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၿပီး “အလုပ္ ရွင္ေတြက အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဥပေဒေတြကို ေလးစားရမယ္လုိက္နာရမယ္အလုပ္ သမားအခြင့္အေရးကို တာ၀န္ယူရမယ္ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား ၾကားမွာ ေလးစားမႈဆုိတာအရမ္း အေရးႀကီးတယ္”ဟုေျပာသည္။

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္း ပြားမႈေျဖရွင္းေရးခုံသမာဓိေကာင္စီ ၀င္၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူဦးရဲႏုိင္၀င္းကလည္း “ဒီလိုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြ ညီလာခံေတြဟာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ တကယ့္လုပ္ငန္းခြင္ထဲကအသံေတြ တကယ္ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြ ကို ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ ပိုပိုေကာင္း မြန္ တဲ့ အနာဂတ္ေတြ ဖန္တည္းဖို႔ ျမင္ပါတယ္။ မဆလေခတ္ကလို အမည္ခံသက္သက္ျပင္ပကမၻာ ကိုျပယုဂ္ေကာင္းေအာင္သက္သက္ ဆုိရင္ေတာ့ အလုပ္သမားေတြ ရဲ႕ ျပႆနာေတြ ကို ေျဖရွင္း အေျဖ ရွာႏုိ င္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီအခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးအေလးအနက္ သတိထားရလိမ့္မယ္”ဟု ေျပာ သည္။

အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို နံနက္ (၈း၃၀) နာရီမွ ညေန (၅း၀၀) နာရီအထိ က်င္းပၿပီး စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားမွ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅၀) ခန္႔တက္ ေရာက္ေဆြးေႏြးကာအလုပ္သမား ေရးရာမ်ားကို ႏွီးေႏွာ
ဖလွယ္ခဲ့ၾက သည္။

ေဇာ္ျမင့္
The Hot News

No comments:

Post a Comment

My Blog List