Friday, February 22, 2013

ႏ်ဴစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ရန္ အဆို လႊတ္ေတာ္တြင္ ႐ံႈးနိမ့္

Print This Post


အနာဂတ္ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ကုိ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုမွ ထုတ္ယူ ျဖည့္ဆည္းသင့္ေၾကာင္း အဆုိသည္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၂၉မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၁၀ မဲျဖင့္ ရႈံးနိမ့္သြားသည္
အနာဂတ္ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ကုိ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုမွ ထုတ္ယူ ျဖည့္ဆည္းသင့္ေၾကာင္း အဆုိကုိ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ယမန္ေန႔က မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ ၂၉မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၁၀ မဲျဖင့္ ရႈံးနိမ့္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအဆုိကုိ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈) မွ ေဒါက္တာ ျမင့္ၾကည္က တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္ (၅) မွ ဦးေစာထြန္းျမင့္ေအာင္ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၇ ဦးက ေဆြးေႏြးၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယေန႔ထုတ္ အစုိးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ပါရွိသည္။
စက္မႈလယ္ယာသုိ႔ ကူးေျပာင္းေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဖူလုံေရးမွာ အေရးႀကီးရာ ထို႔အတြက္ ကာဗြန္ လုံး၀ မထြက္ဘဲ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ မရွိသည့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိ မ်ားကုိ အသုံးျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အဏုျမဴ စြမ္းအင္ေအဂ်င္စီ (IAEA) ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူၿပီး လုံၿခဳံသည့္ေနရာ ရွာေဖြကာ ပညာရွင္မ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး သုေတသနျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ လူထုေထာက္ခံမႈ ရရွိရန္ ပညာေပး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္ဟု သိရသည္။
သုိ႔ေသာ္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သန္းဦးက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌   ေလာေလာဆယ္   ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိ တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေသာ္လည္း ေလ့လာထားရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။
အေရွ႕အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ အဏုျမဴ ဓာတ္ေပါင္းဖုိ ၁၁၇ လုံး လည္ပတ္ေနၿပီး   ေဆာက္လုပ္ဆဲ ၄၄ လုံးရွိသည္ဟု သိရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္   ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က “ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိတလုံး တန္ဖုိးကလည္း မ်ားတယ္၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကို ထိန္းဖုိ႔မလြယ္ဘူး။ မလုပ္သင့္ေသးဘူးပဲ ယူဆတယ္” ဟု ေျပာသည္။
အလားတူ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစုကလည္း သဘာ၀အရင္းအျမစ္ မ်ားျပားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္မွာ မလုိအပ္ေသးေၾကာင္း၊ ႏ်ဴကလီးယား စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူသားမ်ားကုိ ထိခုိက္ႏုိင္မႈကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္ေပါင္းဖုိ၏ လုံၿခဳံေရးအတြက္လည္း အားနည္ခ်က္မ်ား ရွိႏုိင္ေၾကာင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးသည္ဟု ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ဆိုသည္။
စစ္အစုိးရလက္ထက္က ႏ်ဴကလီးယား စီမံကိန္းအတြက္ဆုိကာ စစ္ဖက္အရာရွိမ်ားကုိ ႐ုရွားႏုိင္ငံသုိ႔ ပညာေတာ္သင္မ်ား ေစလြတ္ၿပီး ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိတလုံး တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ရာ ႏုိင္ငံတကာ၏ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္မႈကုိ ခံခဲ့ရသည္။
သုိ႔ေသာ္ အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္မူ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းတြင္ လုိအပ္ခ်က္ရွိသည့္အတြက္ ယင္းစီမံကိန္းကုိ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ကာ IAEA ႏွင့္လည္း သေဘာတူလက္မွတ္ထုိးရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တဦးျဖစ္သည့္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ကမာၻေပၚရွိ နည္းပညာ တုိးတက္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားပင္လွ်င္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိန္းသိမ္းမႈပုိင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ေနရေၾကာင္း၊ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ ႂကြယ္၀သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တျခားေသာ ေရအား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြတုိ႔မွ ထုတ္ယူ သင့္ေၾကာင္း ဆုိသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အရင္းအျမစ္မ်ား   ေပါႂကြယ္၀သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလုံေလာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။
စစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ရခုိင္ကမ္းလြန္မွ ထြက္သည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိက္လုိင္းမ်ားျဖင့္ သြယ္တန္းကာ ေရာင္းခ်ထားၿပီး မုတၱမ ပင္လယ္ေကြ႔မွ ထြက္သည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကုိ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိသည္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List