Saturday, July 07, 2012

ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အျမန္လိုအပ္ေန

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံတခုမွာ အတူတူေတြ႔ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ (ဓာတ္ပံု – AP)
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သို႔ မူဝါဒခ်မွတ္ၿပီး မည္သည့္ဗ်ဴဟာအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ကို ထူေထာင္သြားမည္ဟူေသာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ား နည္းပါးေနေသးသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္၏  ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမ်ား ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမည့္နည္းတူ ယင္းေရစီးေၾကာင္းတြင္ လူငယ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ေရးသည္လည္း အလြန္အေရးႀကီးသည္။

ယခု ျပန္လည္က်င္းပေနေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္းက ပညာေရးစနစ္မူဝါဒကို ဖတ္ၾကားတင္သြင္းရန္ ရွိေနသည့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာျပည္ပညာေရးကို အျမန္ျပန္လည္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး ပညာရွင္မ်ားက လိုလားေနၾကသည္။
မၾကာေသးခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေဒါက္တာ ဦးျမင့္၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားပညာေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားခဲ့ၿပီး အာရွတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သည္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး တကၠသိုလ္တခုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ထားၿပီး အမ်ိဳးသားအေမြအႏွစ္ႏွင့္ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္အတြက္ အေရးပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
“ဧရာဝတီလိုပါပဲ။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဟာ သူ႔ရဲ့ အရင္က ရွိခဲ့တဲ့ ဂုဏ္ေရာင္နဲ႔ အေသြးေရာင္စုံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပယ္လြင့္ခဲ့ရသည္” ဟု ဦးျမင့္က ေရးသားထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တကၠသိုလ္မ်ားကို လံုၿခံဳေရးအျမင္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တကၠသုိလ္၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အႏွစ္သာရ ေပ်ာက္ဆံုးေနရေၾကာင္း အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘြဲ႔ လက္ခံစဥ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“က်မတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူငယ္ေတြမွာေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေတြလည္း မရွိၾကပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြ စည္းကမ္းတက် ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတဲ့ အျမင္မ်ဳိးနဲ႔ ထိန္းထားခ်င္တဲ့ အတြက္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြဟာ မပီျပင္ ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။ ဒါဟာ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားဆုိတာမ်ဳိးက ဒီလုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားလုိ႔ မရပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။
တကၠသုိလ္ဟူသည္၊ ေက်ာင္းဟူသည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ သူတုိ႔ကိုယ္ပိုင္ ကမာၻေတြအျဖစ္ ဖန္တီးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ကမာၻႀကီးကို သူတုိ႔ စိတ္ကူးေတြႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ ဖန္တီးခြင့္ ရသင့္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား ဘ၀မ်ားမွာမူ အႏွစ္သာရ ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ျပသည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေျမာက္အီလီႏြိဳက္ တကၠသုိလ္မွ Intellectual  Property Protection (IPR-2001) ကုိ တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပညာေရးက႑မ်ား၌ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေဇာႏုိင္ကလည္း ျမန္မာ့ပညာေရး နိမ့္က်မႈမွာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးကုိ ကန္႔သတ္ထားသလုိ ျဖစ္ေနသည့္ အလြတ္က်က္ခုိင္းၿပီး ျပန္ေရးခိုင္းေသာစနစ္အား ယေန႔အထိ လက္ခံက်င့္သုံးေနေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။
“ဒါကို ေက်ာင္းသားေရာ ဆရာေရာက သေဘာက်ေနတယ္။ အလားတူ မိဘကလည္း အမွတ္မ်ား ၿပီးေရာပဲ။ ဒီေခါက္႐ုိးက်ိဳးေနတဲ့ ဆရာ၊ မိဘ၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြကုိ ေျပာင္းပစ္ရမယ္။ မေျပာင္းရင္ ပညာေရး တုိးတက္ဖုိ႔မလြယ္ဘူး” ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ေဇာႏုိင္က ေျပာသည္။
အစုိးရအဆက္ဆက္ ထိုသို႔ ေခတ္မီသည့္ပညာေရး အယူအဆအေပၚ အေျခခံၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ မလုပ္ဘဲ အေပၚယံက်သည့္ အေျပာင္းအလဲကို စနစ္မမွန္ဘဲ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းပညာေရး ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေနရေၾကာင္းလည္း ၎ဆိုသည္။
ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေဇာႏုိင္က ဆက္လက္ၿပီး  “ဆရာေတြကလည္း ေက်ာင္းသားေတြကုိ Critical Thinking ေရာ၊ Creative Thinking ေရာ မေပးႏုိင္ဘူး၊ သူတုိ႔မွာလည္း မရွိဘူး။ ေနာက္ သင္႐ုိးညြန္းတမ္းဆုိတာ အၿမဲတမ္း ရွင္သန္ေနတယ္။ အခုေတာ့ တႏွစ္လည္းဒါပဲ၊ ေနာက္တႏွစ္လည္း ဒါပဲျဖစ္ေနတယ္။ ဒါ ပညာေရးမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲျမန္မႈရဲ႕ အားနည္းခ်က္နဲ႔ ေခါက္႐ုိးက်ိဳးေနတဲ့ ဆရာဗဟုိျပဳ သင္ၾကားမႈစနစ္ကေန ေက်ာင္းသားဗဟုိျပဳ မေျပာင္းလဲႏုိင္တာေတြေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြမွာ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခား တီထြင္ႏုိင္တဲ့စြမ္းရည္ မရွိေတာ့ဘူး၊ ေနာက္ တကၠသုိလ္ေတြဟာ လြတ္လပ္မႈမရွိဘဲ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေအာက္မွာ ရွိေနမႈ၊ သင္႐ုိးညြန္းတမ္းကုိ အၿမဲတမ္း ေခတ္နဲ႔အညီ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ မျပဳျပင္ႏုိင္မႈေတာ့ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္” ဟု ဆိုသည္။
“ေနာက္တခုက ျပည္သူနီတိ မသင္တဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး ပညာေရးအေတြးအေခၚ ပ်က္သြားေတာ့ ဒါကုိ သင္ကုိသင္ရမယ္။ ေက်ာင္းသားေတြလည္း စာၾကည့္တုိက္ သုံးတတ္ဖုိ႔ သင္ရမယ္။ အခုပညာေရး အေျခအေနက ပတ္၀န္းက်င္ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ နိမ့္က်႐ုံတင္မကဘူး က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ပညာေရး ရွိပါေသးရဲ႕လားလုိ႔ေတာင္ ေမးခြန္းထုတ္ရမယ့္ အေျခအေနပဲ” ဟုလည္း ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေဇာႏုိင္က ေျပာသည္။
ပညာေရးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခန္းက႑တြင္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ေရးသားျပဳစုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မၾကာေသးမီက အားလုံးအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳေဆာင္းပါးမ်ား ဆုိသည့္ ပညာေရးက႑ တုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ စာအုပ္ေရးသားခဲ့သူ အၿငိမ္းစား ေဆးတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ျမင့္ျမင့္ခင္ကလည္း “ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ မွတ္ခ်က္ေပးရရင္ (၁) ညံ့တယ္၊ (၂) ညံ့တယ္၊ (၃) ညံ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္ညံ့လည္းဆုိေတာ့ ပိတ္ထားလုိ႔။ ပညာေရးစနစ္ကုိ မညံ့ခ်င္ရင္ မူလတန္းကစၿပီး ျပင္ရမယ္။ ျပင္ဖုိ႔ေကာင္းတာ ၂ ပုိင္းရွိတယ္။ အျမစ္ကလွန္ၿပီး ျပင္ရလိမ့္မယ္။ တို႔ကနန္း၊ ဆိတ္ကနန္း လုပ္လုိ႔မရဘူး” ဟု ဆိုသည္။

ယခု ဧရာဝတီက အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္း ေရႊဂုံတုိင္ရွိ SSC အထူးကုေဆး႐ုံႀကီး၌ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကုိ တက္ေရာက္ကုသေနရေသာ ေဒါက္တာ ေဒၚျမင္ျမင့္ခင္က “က်မအလုိအရ ေျဖရရင္ အျမစ္ကလွန္ၿပီး အကုန္ျပင္ရမယ္။ အခုဟာကေတာ့ ဒီလုိေမးမယ္၊ ဒီလုိက်က္၊ ဒီလုိေျဖ၊ ဒီလုိေအာင္ ျဖစ္ေနတယ္၊ ႏႈတ္တုိက္အာဂုံေဆာင္တာကုိ ပယ္ဖ်က္ရမယ္၊ သင္ၾကားပုံနဲ႔ သင္ယူပုံနည္းနာကုိ ျပင္ရမယ္။ သင္တန္းအခန္းထဲမွာ ဆရာကရြတ္ သူကျပန္ဆုိ စနစ္ကုိျပင္ရမယ္။ ေနာက္ စာေမးပြဲစစ္တဲ့ပုံစံကုိ ျပင္ရမယ္။ အဲဒီလုိသာျပင္ရင္ ေတာ္႐ုံအဆင့္တခုကုိ ျမွင့္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ထင္တယ္” ဟု ေျပာဆိုသည့္ အျပင္ ပညာေရးအသုံးစရိတ္ ပိုသုံးရန္လည္း တိုက္တြန္းသြားသည္။
သမုိင္းသုေတသနဌာနတြင္ သုေတသနမႉးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ အသက္ ၉၀ အရြယ္ ေဒၚၾကန္ ျမန္မာစာအဖြဲ႔၀င္) ကလည္း “ပညာေရးက်ဆင္းတယ္ဆုိတာ တုိင္းျပည္အေျခအေန၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး စတဲ့အေျခအေနေတြနဲ႔ ဆုိင္တယ္” ဟု ေဝဖန္ေထာက္ျပကာ “က်မတုိ႔ ဟုိတုန္းက ကြ်န္ပညာသင္ရေပမယ့္ အခုကေလးေတြကုိေတာ့ နိမ့္တယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ ဟုိတုန္းကေတာ့ အခုေခတ္လုိ က်ဴရွင္ေတြဘာေတြ မရွိဘူး၊ ဒီလုိပဲသင္ရတာ။ တတ္စရာရွိရင္ အခုေခတ္ကေလးေတြက ပုိတတ္ရမယ္၊ တခုခုမွားလုိ႔ပဲ။ ျပဳျပင္ရမယ္” ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ဧရာ၀တီ(org)

No comments:

Post a Comment

My Blog List