Thursday, January 07, 2016

တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သစ္ကုန္သြယ္မႈ တရား၀င္ျဖစ္ရန္ နားလည္မႈ စာခြၽန္ေရးထုိးရန္ ေဆာင္ရြက္မႈ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ၈၀ ၀န္းက်င္ ေတာင္းဆုိ


တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ သစ္တရား၀င္ ေရာင္းခ်မႈအတြက္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ေရးထုိးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ၈၀ ၀န္းက်င္က ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈ အေနျဖင့္ အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Global Environmental Institute ၏ Blue Moon Fund သုိ႔ စာေရးသားေပးပုိ႔ ေတာင္းဆုိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ Campaign ကုိ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနသူ မထက္ထက္က ေျပာၾကားသည္။
Blue Moon Fund တာ၀န္ရွိသူမ်ားသုိ႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေရးသား ေပးပုိ႔ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အစီအစဥ္အတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္အထိ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ၈၀ ၀န္းက်င္က ေထာက္ခံလက္မွတ္ ေရးထုိးထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခု လုပ္ေနတာက ႏွစ္ဖက္ အစုိးရပဲ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူးလုိ႔ ျမင္တယ္။ အားလုံးကလည္း ဒီလုိမ်ဳိး လုပ္တယ္ဆုိရင္ ျပႆနာ ေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ အကုန္လုံး ပါ၀င္ခြင့္အတြက္ လုပ္ေပးပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိလာတဲ့အတြက္ လုပ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Blue Moon Fund ကေတာ့ ႏွစ္ဖက္အစုိးရ အဖြဲ႕ေတြ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ပံ့ပုိးေပးတဲ့ အဖြဲ႕ေပါ့။ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေပါ့။ Global Environmental Institute ကေနၿပီးေတာ့ အခု လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြပ့ံပုိးတဲ့ အဖြဲ႕ေပါ့။ တရား၀င္ ျဖစ္လာမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အဓိကေတာ့ အခုလုိမ်ဳိး အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပုိၿပီးေတာ့ ပါ၀င္မႈ ရလာမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔နဲ႔ ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိ အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္မလဲ ဘယ္လုိ ေတာင္းဆုိ မလဲ ဆုိတာကုိ အားလုံးေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးလုိ႔ ရမယ္။ တကယ္လုိ႔ ဒီႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ကပဲ ေဆြးေႏြးၿပီး ၿပီးသြားမယ္ဆုိရင္ ဘာမွ မသိလုိက္ဘဲနဲ႔ ၿပီးသြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလုံးက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ လုပ္ေပးပါလုိ႔ ေျပာတဲ့သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မထက္ထက္က ေျပာၾကားသည္။

ယခု အခ်ိန္တြင္ သစ္ခြဲစိတ္၊ သစ္ေခ်ာထည္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စုိက္ခင္းလုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာဘက္မွ သစ္အလုံးလုိက္ တင္ပုိ႔မႈကုိ ပိတ္ပင္ထားသျဖင့္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ သစ္အလုံးလုိက္ မဟုတ္ဘဲ သစ္ခြဲသား၊ သစ္ေခ်ာ ထည္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈအပုိင္းအရ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ေျမယာႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆုိင္ရာ ရပုိင္ခြင့္မ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားၾကား အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ သစ္အေခ်ာထည္ စက္႐ုံလုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ စုိက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ အလားတူ ေျမယာျပႆနာမ်ားအျပင္ ပုိမုိဆုိးရြားေသာ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ကုိလည္း ပူပန္စုိးရိမ္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္မိေၾကာင္းလည္း Blue Moon Fund တာ၀န္ရွိသူမ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔မည့္စာတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ Global Environmental Institute မွ ပံ့ပုိးကူညီေပးေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ အစုိးရ ႏွစ္ဦးထဲသာ ေတြ႕ဆုံ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိးကုိ စုိးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။ ယခု ေဆြးေႏြးမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း သစ္ေတာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သယံဇာတမ်ားကုိ မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ ႐ုိက္ခတ္မႈ ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ အသိေပး ေဆြးေႏြးမႈ မရွိခဲ့သည့္အျပင္ ႏွစ္ဖက္အစုိးရ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကုိမွ် ဖိတ္ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ပါ” ဟု ေပးပုိ႔မည့္စာတြင္ ေရးသားထားသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ Close Forest ဟုေခၚဆိုသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းရွိ ပိန္းပိတ္ေနသည့္ သစ္ေတာေကာင္းမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ရာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း သစ္ေတာဆံုး႐ံႈးမႈမွာ ဟက္တာေပါင္း ၂ ဒသမ၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိသည္ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမ၏ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းမ်ဳိးသူက ေျပာၾကားသည္။ ထိုသို႔ ျပဳန္းတီးရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးအစရွိသည့္ ေဒသမ်ားမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ေလ့လာခ်က္အရ သစ္ေတာဟက္တာေပါင္း ၁၈၆၂၉၃၀၉ ဒသမ ၂၅ ရွိၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သစ္ေတာ ဟက္တာေပါင္းမွာ ၁၆၃၄၉၃၀၈ ဒသမ ၁၆ သာ က်န္ရွိေတာ့ၿပီး သစ္ေတာဆံုး႐ံႈးမႈ ပမာဏမွာ ၂၂၈၀၀၀၁ ဒသမ ၀၀၉ အထိ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး စုစုေပါင္း သစ္ေတာဆံုး႐ံႈးမႈမွာ ၁၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနသည္ဟု ဦး၀င္းမ်ဳိးသူက ဆိုသည္။

တရားမ၀င္ႏွင့္ တရား၀င္ သစ္ခုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ၂၅၆၀၅၉၁၂ ဒသမ ၅၁ ဟက္တာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၂၅၇၁၁၃၁၈ ဒသမ ၅၂ သာ က်န္ရွိေတာ့ၿပီး ၁၁ ႏွစ္အတြင္း ၁၀၅၄၀၆ ဒသမ ၀၁ ဟက္တာ ေလ်ာ့နည္းသြားကာ ေရာ္ဘာ၊ ဆီအုန္း စသည့္ သစ္ေတာမ်ား အစားထိုး စိုက္ပ်ဳိးရန္ ခုတ္ယူမႈေၾကာင့္ ဟက္တာေပါင္း ၅၇၀၉၄၅ ဒသမ ၇၅ ဟက္တာ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း ဦး၀င္းမ်ဳိးသူက ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သစ္မ်ား ခိုးထုတ္ေနသျဖင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း သစ္အလံုးလိုက္ ခိုးထုတ္မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံဖိုးခန္႔ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိခဲ့ကာ တမလန္းသစ္မ်ား ခိုးထုတ္၍ လက္လီႏွင့္ သစ္အေခ်ာထည္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တစ္ခုတည္းတြင္ပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံဖိုးခန္႔အထိ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း EIA မွ တြက္ခ်က္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့သစ္မ်ား ခိုးထုတ္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ သစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ FAO ၏ ကမၻာ့သစ္ေတာ ျပန္လည္ဖံုးလႊမ္းမႈ ျမင့္တက္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့သစ္ေတာ အမ်ားဆံုး ျပဳန္းတီးေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ကမၻာ့သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ အဆိုးဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List