Wednesday, August 07, 2013

ထိုင္းႏိုင္ငံလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပ႒ာန္းမႈအေပၚ ကုလသမဂၢသတိေပး

Wednesday, August 07, 2013
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုးဆိုးရြားရြားခ်ိဳးေဖာက္ထားသူမ်ားအား အျပစ္စီရင္ျခင္းမခံရဘဲလြတ္ေျမာက္သြားေစမည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဥပေဒမ်ိဳးအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္း မေဆာင္ရြက္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံအားကုလသမဂၢ လူအခြင့္အေရးမ်ားရုံးကသတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။
ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္ ေကာ္မရွင္နာရုံးမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူအမ်ိဳးသမီးေခ်ခ်ိလ္ ပူယီလိကယခုရက္သတၱပတ္တြင္ ပါလီမန္၌ တင္သြင္းမည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ အစိုးရ ဆန္႕က်င္ေရးဆႏၵျပပြဲအားစစ္တပ္မွ ၿဖိဳခြဲရာတြင္လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳမိႏိုင္ေၾကာင္းေထာက္ျပသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ သူမက “ ထိုင္းအစိုးရသည္ လ ့ူအခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ မျပဳမိေစရန္ ေသခ်ာစီစဥ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏွင့္ထိုသို႕ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအားတရားစီရင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္ ” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကိုလူစုခြဲႏွိမ္နင္းစဥ္က ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာေသဆုံး သူ ၉၀ခန္႕ ႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႕အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ၎တို႕မွ ဖြဲ႕စည္းထားေသာစုံစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားအတိုင္းလိုက္ နာေဆာင္ရြက္ေသာအားျဖင့္ အစဥ္ အလာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေျပာၾကားလိုက္သည္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List