Friday, September 21, 2012

"႐ိုဟင္ဂ်ာ" ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းရပ္တန္႔ေပးပါရန္


    ျမတ္ဆုေ၀ (သံတြဲ)

သို႔
ျပည္တြင္း ျပည္ပ၌ရွိေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္ဖြားတိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ သတင္းမီဒီေလာက၌ျဖတ္သန္းေနၾကေသာ တိုင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အသိႏွင့္သတိရွိေစရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။
မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သလို ကိုယ္ပိုင္ ႐ိုးရာ၊ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ပိုင္ဆိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည္ကို ေမ့ေမ့ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့၊ ေပါ့ေပါ့ဆဆ မေနၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခက္အဆက္ဆက္၊ စနစ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ အစိုးရမ်ား၏အားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူလွ်က္၊ လူ႔အခြင့္အေရးဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ေအာက္မွ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးအျဖစ္ အသံုးျပဳကာ ကမာၻႏွင့္ျမန္မာတြင္ ဘယ္ေသာခါမွ် မရွိခဲ့ေသာ "႐ိုဟင္ဂ်ာ" ဟူေသာလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးေပၚေပါက္လာေအာင္ မူဆလင္ဘာသာ၀င္ ဘဂၤလီမ်ားကလုပ္ႀကံဖန္တီးေနသည္ကို သတိထားရန္ လိုအပ္သည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပမီဒီယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသတိထားေစလိုပါသည္။
မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိုးရအဆက္ဆက္၏ ေပ်ာ့ည့ံျခင္းေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား မဆင္းရဲသင့္ဘဲ ဆင္းရဲေနရသည္။ျပည္သူလူထုမွာလည္း ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ႀကိဳးစားေနရသည္။ ဤသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဘဂၤလီမ်ားက ေငြေၾကးျဖင့္အႏိုင္ပိုင္းခဲ့ၾကသည္။ သတင္းေလာကကို ေငြျဖင့္၀ယ္ယူခဲ့ၾကသည္။
မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း အမ်ိဳးမခ်စ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲေငြေနာက္လုိက္ကာ အမ်ိဳးသားေရး လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖယ္သြားခဲ့ၾကသည္။
ဘဂၤလီမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးကို အေၾကာင္းျပကာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မ်က္ရည္ခံထိုး၍ျမန္မာျပည္ကို ထိုးစစ္ဆင္ေနသည္။ ေငြအားကို အသံုျပဳကာ သတင္းမီဒီယာမွတဆင့္"႐ိုဟင္ဂ်ာ" ဟူေသာ စကားလံုးကုိ ကမာၻက သိေအာင္နည္းလမ္းေပါင္းစံုႀကိဳးစားၿပီး၊ ႀကိဳးစားေနဆဲလည္းျဖစ္သည္။
ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမႏွင့္အညီ ႏူးည့ံသည့္ ႏွလံုးသားကို ပုိင္ဆိုင္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း
ဘဂၤလီတို႔၏ လုပ္ႀကံဖန္တီးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေပ်ာက္ကာမူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားေနထိုင္သည့္ ဘဂၤလီႏိုင္ငံျဖစ္လာမည္ကို တြက္ဆသင့္သည္။
ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အမည္ခံ "႐ိုဟင္ဂ်ာ" လူမ်ိဳးႏွင့္တဖံု၊ဘာသာႏွင့္တစ္မ်ိဳး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တသြယ္ နည္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီးလူဦးေရတိုးပြါးႏႈန္း စစ္လက္နက္တပ္ဆင္ကာ ျမန္မာကိုထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနသည္။
ဘဂၤလီမ်ား၏ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းကို တိုက္ပြဲ၏မ်က္ႏွာစာတြင္ရွိေနေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ အဓိက ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အထူးသျဖင့္
ရခိုင္ျပည္ရွိ ေမယုေဒသျဖစ္ေသာ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိျပည္သူအမ်ားမွာ စစ္ပြဲ၏အဆိုးဆံုးဒဏ္ကုိ ခံစားေနရသည္။
ေမယုေဒသကိုလက္လႊတ္ အဆံုး႐ံႈးခံလိုက္ရပါက ရခိုင္ျပည္ႀကီးက်ဆံုးသြားမည္ျဖစ္သလို ရခိုင္ျပည္ႀကီး က်ဆံုးသြားပါက ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး
က်ဆံုးသြားမည္ကို လက္ရွိအစိုးရႏွင့္တကြ ျမန္မာတိုင္းရင္းညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား သတိရွိရန္လိုအပ္ေပသည္။
ဘဂၤလီမ်ားက ေငြအားျဖင့္အသံုးျပဳကာ ကမာၻတြင္ "႐ုိဟင္ဂ်ာ" ဟူေသာလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးေပၚေပါက္လာေအာင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ထိုးေဖာက္ေနျခင္းအား"႐ိုဟင္ဂ်ာ" ဟူေသာ စကားလံုးကို ပေပ်ာက္သြားေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္ဖြား
တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားမွ သမိုင္းေပးတာ၀န္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္။ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္
သတင္းမ်ားထုတ္လႊင့္၊ ေရးသား၊ ေျပာဆိုရာတြင္" ႐ိုဟင္ဂ်ာ" ဟူေသာ စကားလံုးကလံုး၀မသံုးရန္လိုအပ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မ်က္ရည္ခံထိုးၿပီးငိုျပေနျခင္းကို လူသားခ်င္းစာနာေသာသူ မ်ားမွာလည္း
မိမိတို႔တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးကုိ အျမစ္ျဖဳတ္ရန္ က်ဴးေက်ာ္ေနေသာနယ္ခ်ဲ႕တို႔ကို စုစည္းတြန္းလွန္သင့္ေပသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာအားေရွ႕တန္းမတင္ဘဲလူဦးေရတိုးပြါးႏႈန္းကို လက္နက္ႀကီးသဖြယ္ အသံုးျပဳကာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလူမ်ိဳးေရးအရ၊ ဘာသာေရးအရ ၀ါးမ်ိဳရန္ႀကိဳးစားေနသည္ကိုသတိထားရန္လိုအပ္ေပသည္။
ျမန္မာျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး အေနျဖင့္လည္း ရခုိင္တြင္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအေရးသည္ ရခိုင္အေရးသက္သက္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေရးဟု ေတြးျမင္ကာက်ဴးေက်ာ္လာသူ နယ္ခ်ဲ႕မ်ားအား တစ္စုတစ္စည္းတည္း တြန္းလွန္ရန္လိုအပ္ေပသည္။
"႐ိုဟင္ဂ်ာ" ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းေပၚေပါက္လာရန္ လုပ္ႀကံဖန္တီးေနေသာသူ၊လူဦးေရ တုိးပြါးႏႈးကို စစ္လက္နက္ သဖြယ္ အသံုးျပဳေနေသာမူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းအစဥ္အလာအရ ေနထိုင္ေသာမူလတိုင္းရင္းသားမ်ားမဟုတ္ဘဲ
နည္းလမ္းေပါင္းစံုးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ကာျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ေနသူမ်ား စသည္တို႔သည္
ျမန္မာျပည္ကို နယ္ခ်ဲ႕ရန္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဘဂၤလီဖြါး မူဆလင္ ဘာသာ၀င္တစ္ခုတည္းကသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိမူသင့္သည္။
လူမ်ိဳးရွိမွ ဘာသာရွိမည္၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာရွိမွ တိုင္းျပည္ရွိမည္ဟူေသာမူကုိကိုင္ကာ ျပည္ပမွ ဘဂၤလီမ်ားက "႐ိုဟင္ဂ်ာ" ဟူေသာ အသံကိုတစ္ကမာၻလံုးသို႔ ျပန္ႏွ႔ံသြားရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး၊ ျပည္တြင္၌လည္းမူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ "႐ိုဟင္ဂ်ာ" ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအားကန္႔ကြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ေထာက္ခံသူမ်ားအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလြတ္သေဘာေျပာဆိုျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း ရပ္တန္႔ေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိလိုက္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ကမာၻတည္သ၍ တည္တံ့ႏိုင္ပါေစ။

from - http://arakantimes.net/burmese
 

No comments:

Post a Comment

My Blog List