Thursday, September 20, 2012

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းဦးတင္းဦးေျပာခဲ့သည့္ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးမွာ ပါတဲ့မင္းဆိုတာ တေန႕ေပ်ာက္သြားရမည့္ဆိုေသာ စကား


၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက ျဖစ္ သည္။ ၃-၃-၆၄ေန႔တြင္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ခေပါင္းေက်းရြာတြင္ က်င္းပမည့္ စတုတၳ အႀကိမ္ ေတာင္သူလယ္သမားႏွီးေႏွာပြဲ အတြက္ ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္းရွိေတာင္ သူလယ္သမားမ်ားအား ေခၚယူ၍ တုိင္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦးဘ၀ျဖင့္ တုိင္းစည္းေ၀း ခန္းမတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတစ္ရပ္က်င္းပျပဳလုပ္ ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ သည္မ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားခဲ့ရပါ သည္။ မိန္႔ၾကားခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ ႏုတ္တင္ျပရလွ်င္..

သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား ေတာင္သူ လယ္သမား ကြန္ဂရက္အဆင့္ေရာက္ ေအာင္ခ်ီတက္တဲ့အပိုင္းကလည္း ခ်ီတက္ ေနပါၿပီ။ ထိုေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ကိုလည္း တကယ္ဘ၀ အသိအမွန္ျဖစ္ တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားအလုပ္ လုပ္ စားေသာ လယ္ယာလုပ္အလုပ္သမား ဘ၀သို႔ ကူးေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ လည္း မေျပာရင္ မၿပီးႏိုင္ပါ။ ယေန႔ လည္း ဤႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုလံုး၏ ကုန္ ထုတ္ရင္းႏွီးအင္အားစုဓနအင္အားကို လုပ္ကို လုပ္သားျပည္သူတို႔က ေရွ႕ေဆာင္ လုပ္ကိုင္ထုတ္လုပ္ေနသျဖင့္ လုပ္သား ျပည္သူတုိ႔ အလုပ္၏ ကုိယ္စားလွယ္ အစစ္အမွန္ပါေသာ လုပ္သားျပည္သူ ေကာင္စီကို ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေနပါတယ္။
ေတာင္သူလယ္သမား ကြန္ဂရက္ ေရာ လုပ္သားျပည္သူေကာင္စီကိုေရာ၊ ကိုုယ္စားလွယ္ အစစ္အမွန္ေရြးခ်ယ္ရန္ မွာ ဆုိရွစ္လစ္ဒီမုိကေရစီနည္းအရ ဒီမုိက ေရစီအက်ဆံုးျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါ တယ္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈႏွစ္ခုကိုလည္း ပါတီ ၏အေရွ႕ေဆာင္မွာျဖင့္ ခ်ီတတ္ရမည္ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီဥကၠ႒ႀကီးရဲ႕ ပုပၸားေတာင္သူ လယ္သမားေဆြးေႏြးပြဲတုန္းက ေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကို ထပ္ၿပီးေတာ့ ရွင္းဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါက ဘာလဲဆိုရင္ ေနာက္က်ရင္ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးထဲမွာ မင္း ဆိုတာ ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ရပါ့မယ္။ ဘယ္ေတာ့ေပ်ာက္မလဲဆိုေတာ့တကယ္ ေတာင္သူလယ္သမား လုပ္သားျပည္သူ တို႔၏ ကိုယ္စား၊ ေသေသခ်ာခ်ာေရြးတင္ တဲ့အခါမွာ ႏွိပ္စက္တဲ့ မင္းမဟုတ္ေတာ့ ဘဲ လုက္ေရတစ္ျပင္စီးအလုပ္လုပ္မဲ့ အဖဲြ႕ အစည္းအစိုးရမ်ိဳးရေအာင္ လုပ္ရပါ့မယ္။
အရင္တံုးကေတာ့ သူတို႔တင္ေပးတဲ့ လူ သူလုပ္ေပးမွာပဲဆိုတာထင္ေနတယ္။ ခုေတာ့ ဒီလုိအဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ကိုယ္လုပ္မွျဖစ္မယ္ဆုိတာ နည္းလည္ ရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္မွာ အစီအစဥ္ ေတြရွိပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမွလုပ္ မယ္။ တစ္ကယ္လူထုကိုယ္စားလွယ္ အ စစ္အမွန္ရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆို တာရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ထပ္ၿပီးရွင္း ေအာင္ေျပာရရင္ ဘယ္သူ႔အက်ိဳး ဘယ္ လူမ်ိဳးကို မၾကည့္ ကိုယ့္တုိင္းရင္းသား အက်ိဳးကိုသာၾကည့္ၿပီးလုပ္မယ္။ သူမ်ား ႏုိင္ငံမွာ ဘာဆိုရွယ္လစ္ေျပာေျပာ သူတို႔ လူမ်ိဳးမွာ အဓိကပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရ အေနနဲ႔ အၿမဲတမ္းေၾကညာေနပါတယ္။ ဆိုရွစ္လစ္နည္းလမ္းေတာင္ သူမ်ားႏုိင္ငံ ဆိုရွယ္လစ္မဟုတ္ဘူး။ ဗမာႏုိင္ငံက ဆုိ ရွယ္လစ္ဆိုၿပီး ျပည္သူျပည္သားမ်ားေတြ ကို ထိပ္တန္းတင္ထားပါတယ္။
ကိုယ့္တုိင္းရင္းသား ကိုယ့္လူမ်ိဳး ထက္ေတာ့ အျခားႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို မည္သူမွ်ပိုၿပီးမခ်စ္ႏုိင္ဘူးဆိုတာေတာ့ နားလည္ေစလိုပါတယ္ စသည္ျဖင့္ ဗိုလ္ မွဴးႀကီးတင္ဦးသည္ တုိင္းမွဴးတာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနသည့္ကာလ အရြယ္ကႏုနယ္ တာ၀န္ႀကီးမား စိတ္အားက ထက္သန္ ခ်ိန္္၌ တက္ႂကြႏိိုးၾကားေသာ အသိစိတ္ ဓာတ္တို႔ျဖင့္ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္မ်ား ကို စာေရးသူယေန႔တုိင္ အထင္းသား ျမင္ေယာင္၍ မေမ့ႏုိင္ဘဲ ရွိေနပါသည္။
သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးဆိုသည္မွာအ တက္အက်ရွိစၿမဲျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသံသ ရာႀကီးထဲတြင္ တက္သူတက္လာ၊ က်သူ က်၊ ကၽြမ္းပ်ံသူက ကၽြမ္းပ်ံ၊ မိုးထိုးသူက မိုးထိုး မည္သူမွ မတည္မၿမဲ ေဖာက္လႊဲ ေဖာက္ျပန္ျဖစ္ရတဲ့ေလာကႀကီးပင္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာ စကားပံုတြင္ သစ္ငုတ္ျမင့္ တုံ ျမက္ျမင့္တံု၊ ဘံုလံုတစ္လွည့္ ငါးဖ်ံ တစ္လွည့္၊ ခ်က္ႀကီးႏွင့္ေရႊပန္း အစရွိ သည့္ ဆို႐ိုးစကားမ်ားႏွင့္အညီ တပ္မ ေတာ္တြင္ ဒု၊ ဗိုလ္ဘ၀မွ အဆင့္ဆင့္တိုင္း မွဴးမွ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္ထိႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတြင္ ေဒသပါ တီဥကၠ႒အဆင့္မွ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္အထိ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးသံသရာႀကီးလည္ ပတ္မႈတစ္ခုတြင္ အထူးခ်ခံခဲ့ရ ဖမ္းဆီး ေထာင္သြင္းျခင္းခံခဲ့ရသည့္တုိင္ေအာင္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဇြဲ၊ စိတ္ ဓာတ္ခံယူခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳး ျပဳ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဒီမိုကေရစီ အလံေတာ္ ကို ကိုင္ေဆာင္ရင္း ဒီမုိကေရစီေရးပါတီ တစ္ခု၌ နာယကႀကီးအျဖစ္ ယေန႔တုိင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ဂုဏ္ယူအားက် စရာပင္ျဖစ္ပါသည္။
မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ယေန႔ျပည္သူမ်ား ႏွင့္အတူ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ မိမိႀကိဳက္ ႏွစ္သက္သည့္ လူပုဂ္ၢိဳလ္ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို မိိမိတို႔လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵအရ တရားမွ်တစြာေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ ေဆာက္ၾကမည္ဆိုပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း ဦးတင္ဦးေျပာခဲ့သည့္ မတရား ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္တတ္ေသာ မိမိေဆြ ေတာ္မိသားစု ေကာင္းစားေရးသာ ေဆာင္ရြက္ေသာ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးတြင္ ပါ၀င္ေသု မင္းညစ္မင္းဆိုးတို႔သည္ မၾကာလွေသာ တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ တြင္ အမွန္ပင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ယူဆေနမိပါေတာ့ သတည္း။
ေစာေက်ာ္ေအး

From -HotNewsJournal 

No comments:

Post a Comment

My Blog List