Wednesday, March 28, 2012

ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ျမစ္ဆုံအေရးကိစၥမ်ားအတြက္ဘာသာေပါင္းစုံ၊တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံပါ၀င္ေသာဆုေတာင္းပြဲကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ျမစ္ဆုံအေရးကိစၥမ်ားအတြက္ဘာသာေပါင္းစုံ၊တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံပါ၀င္ေသာဆုေတာင္းပြဲတစ္ရပ္ကို၂၀၁၂ခုႏွစ္မတ္လ၂၇ရက္ေန႔ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပည္လမ္းရွိယုဒႆန္ဗိမာန္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ဆုေတာင္းပြဲကိုညေန၄နာရီအခ်ိန္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီးဗုဒၶဘာသာ၊ခရစ္ယာန္၊အစၥလာမ္၊ဟိႏၵဴစသည့္ဘာသာႀကီးေလးခုမွတက္ေရာက္လာသူမ်ား၊ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသခံမ်ား၊ကရင္၊ရွမ္း၊ခ်င္း၊မြန္၊ရခိုင္စသည့္တိုင္းရင္းသားမ်ား၊၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားစသူတို႔ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီးဆုေတာင္းပြဲျဖစ္ေျမာက္ရန္ က႐ုဏာရွင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕မွစီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီေန႔ကေတာ့ဒုတိယေျမာက္လုပ္ျဖစ္တဲ့ဆုေတာင္းပြဲပါ။ပထမအႀကိမ္ကုိမတ္လဆန္းမွာလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ကကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွာလက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနေတြေၾကာင့္ခံစားေနရတဲ့ေဒသခံေတြအတြက္၊ေနာက္ၿပီးျမစ္ဆုံအတြက္၊လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ဆုေတာင္းခ်င္ပါတယ္”ဟုက႐ုဏာရွင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕မွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာျပသည္။
အဖြင့္မိန္႔ခြန္းကိုယုဒႆန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွေဒါက္တာအာသာကိုေလးကေျပာၾကားခဲ့ၿပီးႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္စကားကုိက႐ုဏာရွင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕မွေဒၚနန္ပူကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသခံေဒၚနန္ေရာ္ကအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္စစ္ေၾကာင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသက္ေရာက္ခံစားရျခင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ေမ့မထားသင့္ေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခန္းက႑စသည္တို႔ကိုေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။
၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူကိုမင္းကိုႏုိင္ကၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ျပည္တြင္းစစ္သည္မိမိတုိ႔မေမြးဖြားမီကပင္ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း၊ႏွစ္၅၀ခန္႔ေဆြးေႏြးေသာ္လည္းမေအာင္ျမင္ဘဲစေတးခံရသည္မွာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ကေလးငယ္မ်ား၊ေဒသခံမ်ားျဖစ္ကာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ရလဒ္ေကာင္းေပၚထြက္ေအာင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္းမရွိပါကျပည္သူသာခံစားရေၾကာင္း၊ျမစ္ဆုံအေရးျဖစ္ေပၚစဥ္က ျပည္သူလူထုကယုံၾကည္ၾကသူမ်ားႏွင့္နယ္ပယ္အသီးသီးကပါ၀င္ခဲ့မႈေၾကာင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့ကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္လည္းအဆိုပါနည္းျဖင့္ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း၊၀တ္ျပဳဆုေတာင္းမႈကဲ့သို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိသင့္ေၾကာင္း၊ေက်ာင္း၀င္းထဲမွေဒါင္းအလံကိုင္လ်က္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ပထမဆုံးအႀကိမ္ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ကာပြင့္လင္းေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ေပးဆပ္ခဲ့ရသူမ်ားမ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသခံေဒၚခြန္ဂ်ာကလက္ရွိအခ်ိန္အထိကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းေဒသခံမ်ားေနရပ္မွစြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရမႈမ်ား၊မၿငိမ္းခ်မ္းေသးေသာအေျခအေနမ်ားကုိတင္ဆက္ရွင္းျပခဲ့သည္။
ေနာက္ဆုံးအစီအစဥ္အျဖစ္ဆုေတာင္းရာတြင္အစုိးရ၊စီးပြားေရး၊ပညာေရး၊ဘာသာေရး၊မိသားစု၊အႏုပညာ၊အားကစားႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊လူထုဆက္သြယ္ေရးစေသာနယ္ပယ္အသီးသီးအတြက္တက္ေရာက္လာသူမ်ားကဖေယာင္းတိုင္မီးထြန္းညႇိဆုေတာင္းခဲ့ၾကကာအခမ္းအနားကုိ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ‘ျမန္မာျပည္ကို ခ်စ္ပါ’ သီခ်င္းျဖင့္ ပိတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List