Thursday, March 29, 2012

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သန္းေခါင္စာရင္းေျပာင္းေရႊ႕မည္မဟုတ္


ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံမည့္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္သို႔သန္းေခါင္စာရင္းေျပာင္းေရႊ႕၀င္ေရာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ
ဦးခြန္သာျမင့္ကေျပာသည္။

၎က “အဲဒီကိစၥေတြလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္လည္းမေပးႏိုင္တာနဲ႔ တန္လည္းမတန္တာနဲ႔ မ၀င္ေတာ့ပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးေဆြးေႏြးၿပီးဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။” ဟုေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လက္ရွိတြင္ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊တကၠသို္လ္ရိပ္သာလမ္းအိမ္အမွတ္ ၅၄၊၅၆ တြင္သန္းေခါင္စာရင္း၀င္ထားၿပီးယင္းသန္းေခါင္စာရင္းတြင္၎တစ္ဦးသာရွိသည္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List