Friday, March 30, 2012

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဟတ္ႀကီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမႇ ထြက္ရႇိမည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်မည္


 သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းတေနရာ

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းသံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္တည္ေဆာက္မည့္ဟတ္ႀကီးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမႇထြက္ရႇိမည့္လ်ပ္စစ္မ်ား၏၉၀ရာခုိင္ႏႈန္းအားထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရႇိပါသည္။

 ဟတ္ႀကီးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္အမႇတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံေရးဦးစီးဌာနႏႇင့္ထုိင္းႏိုင္ငံမႇEGATInternationalCo.,Ltdတို႔သည္၂၀၀၅ခုႏႇစ္ၾသဂုတ္လ(၉)ရက္ေန႔၌ပဏာမသေဘာတူညီမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရႇိရသည္။

၂၀၁၀ျပည့္ႏႇစ္ဧၿပီလ၂၄ရက္ေန႔တြင္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံေရးဦးစီးဌာန၊တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမႇSinoHydroCor-porationLimited၊ထိုင္းႏုိင္ငံမႇEGATInternationalCo.,Ltdႏႇင့္InternationalGroupofEntre-preneursCo.,Ltdတို႔သည္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးသေဘာတူညီမႈစာခြၽန္လႊာကိုလက္မႇတ္ေရးထိုးခဲ့သည္ဟုသိရႇိရသည္။

''၂၀၀၈ခုႏႇစ္ဇူလိုင္မႇာEGATကEIAလုပ္တာၿပီးသြားတယ္။ဒါေပမယ့္အခုထိထုိင္းျပည္သူေတြေရာျမန္မာျပည္သူေတြပါအဲဒီ EIAကုိမရေသးပါဘူး''ဟုအဆိုပါစီမံကိန္းအားေလ့လာထားသူထိုင္းႏုိင္ငံEarthrightsInternational မႇတာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္းပုံစံငယ္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈမ်ားအေနျဖင့္SinoHydroCorporationသည္ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ျဖင့္ ပါ၀င္ထားၿပီးEGAT International Co.,Ltdက၃၆ရာခိုင္ႏႈန္းရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံထားသည္ဟုသိရႇိရသည္။

 

''လြန္ခဲ့တဲ့ႏႇစ္၂၀ေက်ာ္ကတည္းကဒီဆည္စီမံကိန္းေတြကိုလုပ္ဖို႔စတင္ခဲ့တာပါ။ထိုင္းႏုိင္ငံမႇာရႇိတဲ့သံလြင္ေပၚမႇာဆည္ႏႇစ္ခုေဆာက္မယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမႇာသံလြင္ျမစ္ေပၚမႇာဆည္ငါးခုေဆာက္မယ္လုိ႔အစီအစဥ္ရႇိပါတယ္''ဟု၎ကေျပာျပသည္။

အဆိုပါေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မည့္ေနရာသည္ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ႏႇင့္၃၃ကီလိုမီတာသာေ၀းကြာၿပီးဆည္ေၾကာင့္သက္ေရာက္မႈသည္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမကထိုင္းႏုိင္ငံ၌လည္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေျခရႇိေနသည္ဟုသိရႇိရသည္။
''ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ကရြာေျခာက္ရြာကေရ၀ပ္ဧရိယာမႇာက်မယ္လို႔EGATကေျပာထားတယ္။ဒါေပမယ့္ထုိင္းနယ္စပ္မႇာေနတဲ့ေဒသခံေတြဆီကြင္းဆင္းေလ့လာတုန္းကေတာ့ေရ၀ပ္ခံရမယ့္ရြာေတြဟာ၃၂ ရြာေလာက္ရႇိမယ္လို႔ခန္႔မႇန္းတာကိုေတြ႔ရႇိရပါတယ္''ဟုEarthrights International မႇတာ၀န္ရႇိသူကေျပာၾကားသည္။

တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားသည့္ဟတ္ႀကီးဆည္သည္စက္တပ္ဆင္အား၁၂၀၀မဂၢါ၀ပ္ခန္႔ရႇိကာဆည္၏ခန္႔မႇန္းအျမင့္မႇာ၃၃မီတာျဖစ္သည္ဟုသိရႇိရသည္။

၁၉၉၈ခုႏႇစ္၀န္းက်င္ကဂ်ပန္ႏိုင္ငံမႇJapanese Development Consultantကေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ဆည္သည္ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းအားမဂၢါ၀ပ္၃၀၀ရႇိကာယင္းပမာဏျဖင့္တြက္ခ်က္တည္ေဆာက္ပါကျမစ္သည္ပုံမႇန္အတုိင္းစီးဆင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသုံးသပ္ခဲ့သည္။သို႔ေသာ္EGAT က၂၀၀၅ ခုႏႇစ္၌ထပ္မံေလ့လာမႈျပဳလုပ္ကာစက္တပ္ဆင္အားမဂၢါ၀ပ္၁၂၀၀အထိတိုးျမႇင့္ရန္စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
''ျမစ္ကိုပိတ္ရင္ေရလမ္းေၾကာင္းကေတာ့မတူေတာ့ပါဘူး။ေအာက္ေရမရႇိသေလာက္စီးဆင္းမႇာျဖစ္ပါတယ္။ျမစ္ကမ္းစိုက္ပ်ဳိးေရးထိခိုက္မယ္။ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲေတြထိခိုက္မယ္။ေနာက္ၿပီးသစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေတြလည္းရႇိလာမႇာျဖစ္ပါတယ္''ဟု၎ကေျပာျပသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ကရြာေျခာက္ရြာကေရ၀ပ္ဧရိယာမႇာက်မယ္လို႔EGATကေျပာထားတယ္။ဒါေပမယ့္ထုိင္းနယ္စပ္မႇာေနတဲ့ေဒသခံေတြဆီကြင္းဆင္းေလ့လာတုန္းကေတာ့ေရ၀ပ္ခံရမယ့္ရြာေတြဟာ၃၂ ရြာေလာက္ရႇိမယ္လို႔ခန္႔မႇန္းတာကိုေတြ႔ရႇိရပါတယ္ . . .

ဟတ္ႀကီးဆည္တည္ေဆာက္ပါကထိုင္းႏုိင္ငံတြင္လည္းသက္ေရာက္မႈမ်ားၾကံဳေတြ႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဆည္တည္ေဆာက္ေရးႏႇင့္ပတ္သက္၍ရပ္တန္႔ရန္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာလႈပ္ရႇားသူမ်ားကေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး၂၀၀၉ခုႏႇစ္တြင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ခြဲမ်ားထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ေနာက္ပုိင္းတြင္ထုိင္းႏုိင္ငံ၌အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ယင္းအဖြဲ႔မ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

''အခုအထိေတာ့ဆည္ကမစရေသးပါဘူး။ေရႇ႕မဆက္ရေသးပါဘူး။ဆည္ေဆာက္မယ့္ေနရာနဲ႔သိပ္မေ၀းတဲ့ေနရာမႇာေကအင္န္ယူေတြရႇိတယ္။ထိုင္းႏုိင္ငံဘက္ကထိုင္းကရင္ေတြကေတာ့ဒီဆည္ဟာသူတို႔ကရင္ေတြေနတဲ့ေဒသေတြကိုေရလႊမ္းေဒသေတြျဖစ္ေစမယ့္ေနရာလုိ႔ယူဆထားၾကတယ္။ ဒီဆည္စီမံကိန္းကၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔လည္းဆက္စပ္ေနပါတယ္''ဟု Earthrights International  မႇတာ၀န္ရႇိသူကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သံလြင္ျမစ္သည္ဆည္လုံး၀မတည္ေဆာက္ရေသးသည့္ျမစ္တစ္စင္းျဖစ္ၿပီးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမစ္လည္းျဖစ္သည္။
လက္ရႇိအခ်ိန္တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး၌လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲႏုိင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းမႇာ၂၂ရာခိုင္ႏႈန္းသာရႇိေသးေၾကာင္း၊ထိုင္းႏုိင္ငံ၏လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈမႇာမဂၢါ၀ပ္၂၃၉၀၀ေက်ာ္ရႇိကာျမန္မာႏုိင္ငံ၏လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲႏိုင္မႈမႇာမဂၢါ၀ပ္၁၅၀၀ေက်ာ္သာရႇိေသးေၾကာင္းသိရသည္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List