Wednesday, March 28, 2012

လာမည့္ဧၿပီလအတြင္း ျပည္တြင္းအင္တာနက္ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္မည္ဧၿပီ၉ရက္မတုိင္မီအင္တာနက္Bandwidth10GBအထိတုိးျမႇင့္မည္။လာမည့္ဧၿပီလ၉ရက္ေန႔မတုိင္မီအင္တာနက္Bandwidth10GBအထိတုိးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။လက္ရွိအေနျဖင့္အင္တာနက္Bandwidthစုစုေပါင္း3.72GBခ်ိတ္ဆက္ထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Sea-Me-We3မွ3.2GBအားမတ္လ၂၈ရက္ေန႔အၿပီးခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္-ျမဝတီ(ထိုင္းနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဆက္ေၾကာင္း)မွ2.5 GBအားလည္းေကာင္းစုစုေပါင္း10GBအထိWCDMA မုိဘိုင္းတယ္လီဖုန္းမ်ားစတင္ေရာင္းခ်မည့္ဧၿပီလ၉ရက္ေန႔မတိုင္မီအၿပီးခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား၌အင္တာနက္အသံုးျပဳရာတြင္WCDMAႏွင့္EDGEစနစ္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

WCDMAစနစ္မွာ(UMTS)စနစ္3rdGenerationMobileDataစနစ္ျဖစ္ၿပီးအျမန္ႏႈန္း500KBမွ2MBအထိအသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းEDGEမွာ2.5Gသာျဖစ္၍အျမန္ႏႈန္း80KBမွ130KBအထိအသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၂၀၁၂ခုႏွစ္မတ္လ၂၉ရက္ေန႔ထုတ္Internetဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List