Wednesday, March 28, 2012

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားကိုေက်းဇူးတင္ထုိက္သူမ်ားအျဖစ္ ကာခ်ဳပ္ ေျပာၾကား


အရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႔လက္ထပ္တြင္ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ေနျပည္ေတာ္၌ျပဳလုပ္ေသာတပ္မေတာ္ေန႔စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ထူးျခားမႈအျဖစ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊစသည့္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားအေပၚေက်းဇူးတင္ထုိက္သူမ်ားအျဖစ္ေျပာၾကားခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏တပ္မေတာ္ေန႔စစ္ေရးျပမိန္႔ခြန္းမွေကာက္ႏုတ္ခ်က္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္တဲ့ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဟာဂ်ပန္ေတြဆီကစစ္ပညာသင္ယူခဲ့ၿပီး၁၉၄၁ဒီဇင္ဘာ၂၇ရက္ေန႔မွာ(B.I.A)ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကိုစတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ကာလေတြမွာလဲလူ၊လက္နက္အင္အားတိုးတက္ေအာင္၊စစ္ပညာရပ္မ်ားျမင့္မားေရးတို႔ကိုအေျခအေနေပးသေရြ႔နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစျပည္တြင္းျပည္ပအႏၱရာယ္မ်ိဳးစံုနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မွာလဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းေခါင္းေဆာင္တဲ့တပ္မေတာ္မ်ားဟာအႏၱရာယ္ေတြကိုရင္ဆုိင္ရင္းနဲ႔တပ္မေတာ္အင္အားတိုးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့တယ္။၁၉၈၈ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းမွာလည္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊဦးေဆာင္တဲ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာႀကည္း၊ေရ၊ေလတပ္မေတာ္တစ္ရပ္လံုးကိုေခတ္နဲ႔အညီရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ေအာင္လက္နက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊တပ္မေတာ္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးအတြက္တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာတကၠသိုလ္စစ္ေက်ာင္းႀကီးမ်ားနဲ႔ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းႀကီးမ်ားကိုအဆင့္ျမွင့္ျခင္း၊ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းစတာေတြကိုေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္။တပ္မေတာ္ဖခင္ျဖစ္တဲ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္စတင္တည္ေထာင္ေပးခဲ့တဲ့ဒို႔တပ္မေတာ္ကိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းနဲ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊတို႔က လက္ဆင့္ကမ္းအေမြဆက္ခံၿပီးစည္းကမ္းေကာင္းတဲ့စနစ္တက်ရွိတဲ့ေခတ္မွီတပ္မေတာ္အျဖစ္ေခတ္ကာလနဲ႔အညီတည္ေဆာက္ေပးခဲ့တာကိုေက်းဇူးတင္ထိုက္စြာျမင္ေတြ ႔ရမွာျဖစ္တယ္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List