Monday, November 11, 2013

ပညာရွင္ကို ေနရာမွန္ေပးပါ
(ေဆာင္းပါးရွင္ - ေမာင္တင္ဦး (ေျမာင္းျမ))

ပညာရွင္
ပညာရွိ၊ ပညာရွင္၊ ပညာတတ္၊ ပညာေက်ာ္၊ ပညာသည္၊ ပညာသင္စတဲ့ ပညာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေ၀ါဟာရမ်ား ကြဲျပားေနသလို လူပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ အရည္အခ်င္း၊ ရပ္တည္ခ်က္ေတြလည္း အနည္းနဲ႔အမ်ား ကြဲျပားေနပါတယ္။
ပညာဆိုေသာ စကားလံုးကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ တင္ျပပါမယ္။ knowledge, learning, education, schooling, skill, craft လို႔ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္မွာ ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။ ဗဟုသုတ ၾကြယ္ျခင္း၊ သင္ယူတတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းစာေပ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ လက္မႈအတတ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။ အျခားဖြင့္ဆိုခ်က္က ပညာဆိုတာ အမွားအမွန္ ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္တဲ့ အသိ၊ အတတ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဆိုေတာ့ ပညာရွိ (Man of wisdom, sage, savant) ဆိုတာ အတတ္ေတြ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ ႐ံုသာမက အမွားအမွန္ ခြဲျခားႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရမွာပါ။ လက္ရွိပညာရွိ (မိမိကိုယ္မိမိ ပညာရွိလို႔ သတ္မွတ္ထားသူမ်ား) မ်ား အမွန္တကယ္ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားသိျမင္သလို အမွန္ဘက္မွ ရဲရင့္တည္ၾကည္စြာ ရပ္တည္ေပးပါရဲ႕လား။ ရပ္တည္ရဲပါရဲ႕လား၊ ရပ္တည္ေနပါသလား။
ပညာရွင္ (scholar in a particular branch of knowledge or study, skilled practition) ပညာရပ္တစ္ခု တတ္ေျမာက္ၿပီး အဲဒီပညာရပ္နဲ႔ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳသူျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းဆိုရရင္ ပညာရွင္ဟာ မိမိတတ္ေျမာက္ထားတဲ့ ပညာရပ္ရဲ႕ ရပ္၀န္းမွာ က်င္လည္က်က္စား ေနထိုင္သူ ျဖစ္ရပါမယ္။ ပညာရပ္နဲ႔ ေ၀းရာမွာ ေနထိုင္ျခင္းဟာ မိမိပညာကို ပစ္ပယ္လိုက္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ၾကာေလေလ မိမိတတ္ေျမာက္ထားတဲ့ ပညာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏုိင္သလို မိမိရဲ႕ ပညာရွင္ ဘ၀ကိုပါ လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေဆာင္းပါးရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္က ပညာရွင္ အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အျခားပညာနဲ႔ ဆိုင္ရာေတြကို ေနာင္အလ်ဥ္းသင့္မွ တင္ျပပါမယ္။
ပညာရွင္ဆိုတာ အျခားနယ္ပယ္မ်ားနဲ႔ သိပ္မတူလွပါဘူး။ မိမိပညာရပ္ကို လက္ေတြ႕နယ္ပယ္ထဲမွာ အသံုးခ်၊ အသံုးက်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ သူ႔မွာ ကိုယ္ပိုင္အယူအဆ၊ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ ရွိရပါတယ္။ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္လို အထက္ကခိုင္းမွ လုပ္တတ္တဲ့သူမ်ဳိး မျဖစ္ရပါဘူး။ အထက္ကို တာ၀န္ခံရတာထက္ မိမိကုိယ္မိမိ တာ၀န္ခံရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ရင္မွန္သလို တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္သလို မွားရင္လည္း သတၱိရွိရွိ တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး တာ၀န္ယူ မေျဖရွင္းႏုိင္ရင္ မိမိဒီတာ၀န္နဲ႔ မထိုက္တန္သူအျဖစ္ ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံလိုက္ၿပီး ႏုတ္ထြက္သည္အထိ တာ၀န္ယူရပါမယ္။ ဒီအျပဳအမူဟာ သာမန္လူတို႔အတြက္ ပညာရွင္တို႔ အတုယူ ေလးစားစရာ အဆင့္ျမင့္ အျပဳအမူပါ။
သုေတသနရွိမွ ပညာရွင္ေပၚထြက္မယ္
ဒီႏုိင္ငံမွာ တစ္ပြဲတိုးနည္းနဲ႔ အရာရာကို ေျဖရွင္းတတ္ပါတယ္။ လတ္တေလာ အထက္က လူႀကီးေတြ သေဘာက်ဖို႔ လုပ္တတ္တဲ့ အေလ့အထဟာ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပါၿပီ။ ဒါမ်ဳိးမျဖစ္ဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ၿပီးစလြယ္ မတည္ေဆာက္ပါနဲ႔ ေဆာင္းပါးနဲ႔ တင္ျပသတိေပးခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီ ေဆာင္းပါးေရးၿပီး Daily သတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦး တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့တဲ့ တံတားဟာ ဖြင့္ၿပီးႏွစ္ရက္အၾကာမွာ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းဘက္က ေျမၿပိဳက်ခဲ့တဲ့သတင္း ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။
ထို႔အတူ ေဆာက္ၿပီးတုိက္ခန္းေတြ ၿပိဳက်တဲ့ သတင္းေတြ၊ ၾကက္ဆူပင္ေတြ စီမံခ်က္နဲ႔ ေက်ာင္းေတြ၊ ရပ္ကြက္ေတြ၊ ရြာေတြမွာ မျဖစ္မေန စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၿပီး ဇီ၀ေလာင္စာ မျဖစ္ဘဲ ခ်ဳံပုတ္ျဖစ္သြားတာေတြ၊ ဒါေတြဟာ သုေတသနမရွိ စိတ္ထင္သလို လတ္တေလာ အဆင္ေျပသလို လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ လုပ္ရပ္ရဲ႕ အက်ဳိးရလဒ္ေတြပါပဲ။ အကယ္၍ သုေတသန အားေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံ၊ သုေတသနကို အေလးအနက္ျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံ၊ သုေတသနျပဳေနတဲ့ ပညာရွင္ကို ေနရာေပး အေလးထားတဲ့ ႏုိင္ငံသာ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာ၊ လုပ္အားအခ်ိန္ေတြ အလဟႆ ျဖစ္စရာ မရွိေတာ့ပါဘူး။
ေက်ာင္းေတြမွာလည္း တစ္ပြဲတိုး အေလ့အထဟာ ေက်ာင္းသားေတြဆီ ကူးစက္ေနပါၿပီ။ Guide ဆရာမက ဒီလပတ္ စာေမးပြဲမွာေမးမယ့္ သင္ခန္းစာ အေမးအေျဖကို မနက္ျဖန္ေျဖဖို႔ ဒီေန႔မရရေအာင္ ႏႈတ္တိုက္က်က္ခိုင္းၿပီး တစ္ပြဲတိုး ေျဖေစပါတယ္။ နားလည္ေအာင္ ဆရာမကလည္း သင္မေပးပါဘူး။ ကေလးကလည္း နားမလည္ခ်င္ပါဘူး။ စာေမးပြဲ ေျဖႏိုင္ဖို႔ပဲ အေရးႀကီးေနပါတယ္။ စာေမးပြဲေျဖၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ ထပ္ေမးမၾကည့္ပါနဲ႔။ ကေလးေတြ ဘာမွမမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။ ဒါကလည္း သုေတသနပိုင္းက အားမရွိလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံျခားမွာ မွာယူတင္သြင္းတဲ့ ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားေတြဟာ ခရီးသည္ေတြ ကားေပၚတက္ရာမွာ ဒူးအေကြး အဆင္ေျပဖို႔၊ လက္လွမ္းကိုင္ရာမွာ အဆင္ေျပေစဖို႔၊ ထိုင္ခံုေတြ ေက်ာအဆန္႔၊ ေျခအဆန္႔ အဆင္ေျပေစဖို႔ သုေတသန အထပ္ထပ္လုပ္ၿပီး ေစ်းကြက္မွာ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေရာင္းခ်ၾကတာပါ။
အဲဒီကားေတြ ျမန္မာျပည္ထဲ ေရာက္လာေတာ့ ခရီးသည္ အဆင္ေျပေရးထက္ ကားပိုင္ရွင္ ပိုက္ဆံပိုရေရးက ပိုအေရးႀကီး သြားပါတယ္။ ခရီးသည္ အဆင္းအတက္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔ သုေတသန အထပ္ထပ္ လုပ္ထားတဲ့ လက္ကိုင္တန္းေတြကို ခရီးသည္က ကိုင္ဆင္းတာကို စပယ္ယာလို႔ေခၚတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ပညာရွိပီသတဲ့ ေလသံနဲ႔ "လက္လႊတ္ဆင္းပါ။ ေလးဘီးစလံုး ရပ္ထားပါတယ္" တဲ့။ ဒီႏိုင္ငံမွာ လူ႔တန္ဖိုးက ဟိုးေအာက္ဆံုး သုညရဲ႕ေအာက္ကို ေရာက္ေနတာ ထင္ရွားေစတဲ့ ျမင္ကြင္းပါ။
သုေတသန အားနည္းျခင္းက ပညာရွင္မ်ား ထြက္ေပၚမလာျခင္း၊ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ ေနရာေပ်ာက္ျခင္း၊ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚမလာျခင္း၊ ေစ်းကြက္မ်ား စနစ္တက် မျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ မေရးဆြဲႏိုင္ျခင္း၊ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ႀကိဳတင္ေရးဆြဲ မထားႏိုင္ျခင္း၊ လတ္တေလာ ျပႆနာမ်ားမွာသာ ပတ္ခ်ာလည္ေနျခင္း၊ လတ္တေလာ ျပႆနာကို လတ္တေလာနည္းနဲ႔ ဒီကိစၥကို ၿပီးေအာင္ရွင္းၿပီးမွ ရွင္းလိုက္တဲ့နည္းရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ေနာက္က လိုက္ရွင္းေနရတာ လက္ညႇိဳးထိုးမလြဲျဖစ္ခဲ့။ ျဖစ္ေနဆဲပါ။ ထို႔အတူ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား မေရမရာ ေမွးမွိန္ေနျပန္ပါတယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ပညာရွင္
တကၠသိုလ္မွ စာသင္ေကာင္းတဲ့၊ ဘာသာရပ္ ႏိုင္နင္းကြၽမ္းက်င္တဲ့ ပါေမာကၡ တစ္ေယာက္ကို ရာထူးတိုးေပးတဲ့ အေနနဲ႔ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားလိုက္တာဟာ ပညာရွင္ဘ၀ကို ဖ်က္ဆီးလိုက္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ အကယ္၍ ရာထူးအတိုးေပး ခံရသူဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ စိတ္မ၀င္စားဘဲ ကြၽမ္းက်င္မႈ မရွိရင္ ပညာရွင္ ဘ၀လည္းဆံုး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အပိုင္းမွာလည္း မေအာင္မျမင္နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္မွ အဘက္ဘက္မွ ဆံုး႐ံႈးရပါတယ္။ ဒီလို အျဖစ္အပ်က္ေပါင္း မ်ားစြာဟာလည္း ဒီႏိုင္ငံမွာ ၾကံဳခဲ့ေပါင္း မ်ားလွပါၿပီ။
ထို႔အတူ ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ မူလတန္းမွာျဖစ္ျဖစ္၊ အလယ္တန္းမွာျဖစ္ျဖစ္၊ အထက္တန္းမွာျဖစ္ျဖစ္ အေတြ႕အၾကံဳ ၾကြယ္၀လာၿပီး သင္ၾကားေရးမွာ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ လာ႐ံုနဲ႔ ရာထူးမတိုးပါဘူး။ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္၊ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္၊ ပညာေရးမွဴးစတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ေျပာင္းမွ ရာထူးတိုးပါတယ္။
စင္စစ္ ပညာရွင္တစ္ေယာက္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေကာင္း ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မွာပါ။ သူကြၽမ္းက်င္ရာ နယ္ပယ္ကို သူလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္လႈပ္ရွားတာဟာ ပညာရွင္ အတြက္ေရာ တိုင္းျပည္အတြက္ပါ အလြန္အက်ဳိး ရွိေစပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းဟာ ပညာရွင္ လုပ္ငန္းနဲ႔ မတူကြဲျပားတာကို အားလံုးလက္ခံ ထားၿပီးသားပါ။
ဒါကို သိပါလ်က္ ပညာရွင္ေတြကို ပညာရွင္ေနရာမွာ မထားတာဟာ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသလားလို႔ အေတြးပြားစရာပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၀န္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပံု၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးပံုဟာ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြ မရွိသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပညာရွင္လို႔ အသတ္မွတ္ ခံထားရတဲ့ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြဟာ အလုပ္၀င္ခါစ မူလတန္းဘ၀မွ အသက္ ၆၀ ျပည့္ ပင္စင္ယူသည္အထိ မူလတန္းျပ ရာထူးနဲ႔ပဲ အဆံုးသတ္သြား ၾကတာပါ။
အျခားဌာနေတြမွာ လုပ္သက္နဲ႔ ရာထူးတုိးေပးေပမယ့္ ပညာေရး ဌာနမွာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ ဆရာအတတ္သင္ လက္မွတ္ရွိမွ ရာထူးတိုးခြင့္ ရတာပါ။ ရာထူးတိုးၿပီးရင္လည္း သူကြၽမ္းက်င္တဲ့ေနရာ (ေက်ာင္း) မွာ ဆက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ သူမကြၽမ္းက်င္တဲ့ ေနရာအသစ္မွာသြား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါတယ္။
ရာထူးတိုးေပးတာဟာ လစာတုိးရ႐ံု အဆင့္တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ခံရ ႐ံုကလြဲၿပီး ပညာရပ္ပိုင္းမွာ တုိးတက္မသြားဘဲ ပညာရွင္ခမ်ာ ရာထူးနဲ႔ ထုိက္တန္ေအာင္ အစက ျပန္ေလ့လာ ရျပန္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ပညာရွင္မ်ားကို ၾကာရွည္ထိန္းထား ႏိုင္ေရးအတြက္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ပံုစနစ္ ျပဳျပင္ရပါမယ္။ ပညာရွင္ကို ပညာရွင္ေနရာမွာပဲထားၿပီး ရာထူးတုိးေပး ရပါမယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ကိုယ္တိုင္က အာဏာသံုးရပ္ကို ခြဲေ၀အပ္ႏွင္း ထားပါတယ္။ အစိုးရဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို အပ္ႏွင္းခံထားရတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပညာရွင္ကိုေနရာ (ရာထူး)ေပး ေခၚခန္႔တာဟာ ေကာင္းသေယာင္နဲ႔ အမွတ္မထင္ ဆိုးက်ဳိးကို ျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။ အထက္မွာ ေရးခဲ့သလို ပညာရွင့္ ဂုဏ္ရည္ပ်က္စီး သြားေစပါတယ္။ ဒါကို ပညာရွင္ ကိုယ္တိုင္လည္း သိသလို ပညာရွင္ကို ေနရာေပး ေခၚခန္႔တဲ့ပုဂၢိဳလ္ (အဖြဲ႕အစည္း) လည္း သိမွာပါ။
ဒါေပမဲ့ အခ်ဳိ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို မလြန္ဆန္ႏုိင္တာ၊ မလြန္ဆန္ရဲတာ၊ တိုးေပးတဲ့ ရာထူးကို မက္ေမာတာေတြေၾကာင့္ ပညာရွင္ဘ၀ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ ေျပာင္းကုန္ၾကတာ အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တြက္ဆၿပီး ရာထူးအေျပာင္းအေရႊ႕ လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ပညာရွင္ဘ၀ကို သတ္ပစ္လိုက္တာပါပဲ။
ပညာရွင္ စစ္စစ္ဟာ အခြင့္အေရးရတုိင္း မယူပါဘူး။ ဒါကို ယူခ်င္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ယူေတာ့မွ ပညာရွင္လည္း အခြင့္အေရးသမားလို႔ သတ္မွတ္ၾကျပန္တာပါ။ ပညာရွင္အျဖစ္ ရပ္တည္လိုရင္ မိမိတတ္ေျမာက္ထားတဲ့ ပညာအေပၚ သစၥာရွိရပါမယ္။ ပညာရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပညာရွင္ကို ေျခာက္လည္းေၾကာက္စရာ မလိုပါဘူး။ ေျမႇာက္လည္းေျမာက္စရာ မလိုပါဘူး။ မိမိပညာရပ္ကို တိုးတက္ေအာင္ အခ်ိန္တိုင္း သုေတသန ျပဳေနရမွာပါ။ သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္ မ်ားစြာေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါတယ္။

သုေတသန လုပ္ငန္းႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ထြန္းကားပါေစ။
 
 Myanmar Express

No comments:

Post a Comment

My Blog List