Monday, November 11, 2013

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚထြန္းေရး ပူပန္ရန္မလိုဟု ဦးေအာင္မင္း ဆို

Monday, 11 November 2013

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တို႔ၾကား ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္အျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ျဖစ္ေရးတို႔အတြက္ စိုးရိမ္ရန္ မလိုဟု သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုလက္ရွိ ဦးတည္ ေဆြးေႏြးေနတဲ့အထဲမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာေရးဆိုတာ ပါၿပီးသားပါ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုမွေတာ့ သူနဲ႔ညီၫြတ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတို႔ ျပည္ ေထာင္စုနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ တပ္မေတာ္တို႔ ဆိုတာေတြက ျဖစ္လာမွာပါ။ အဓိကက ဖက္ဒရယ္ကို ရည္ၫႊန္း တာျဖစ္လို႔ ဘာမွ အခက္အခဲမျဖစ္ပါဘူး။ ဘာမွ စိုးရိမ္စရာမျဖစ္ပါဘူး”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဂဟာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္က ေျပာၾကားသည္။
ဦးေအာင္မင္းက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္သည္ဟု ႐ႈျမင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚေပါက္သည္အထိ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ဆံုေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ လကုန္ပိုင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံကာ အစိုးရကမ္းလွမ္းထားသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးရန္အျပင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေသးသည္။
ထို႔ေနာက္ အစုိးရႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ယခုလဆန္းပိုင္း၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း တိက်သည့္ သေဘာ တူညီမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရရိွခဲ့ဘဲ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္လည္း ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ထပ္မံေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ ျဖစ္ ေပၚလာေရး အဓိကထား ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ DKBA ကလို႔ထူးေဘာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္အေျခစိုက္ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴးႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေစာဆန္းေအာင္က မဇိၥ်မသို႔ ေျပာဆိုထားသည္။
အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးလွေမာင္ေရႊကမူ လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ရန္ ရွိေနေသး သည္ဟု သံုးသပ္သည္။
“ကၽြန္ေတာ္နားလည္တာကေတာ့ လက္ရွိေျပာင္းလဲေနတဲ့စနစ္မွာ တစ္ခါတည္း အကုန္လံုးကို ေျပာင္းလိုက္မယ္ဆိုတာကေတာ့ မရဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ အခုက အစိုးရနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ ႏွစ္ဖြဲ႕တည္းပဲ ေဆြးေႏြး ေနေသးတာေလ၊ အပစ္ရပ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးေနတယ္ဆိုတာလည္း မွန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရး ေျဖရွင္းရမယ့္ ကိစၥေတြကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဆြးေႏြးရမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ျမင္တယ္”ဟု ေျပာသည္။
ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ကိစၥ တည္ေထာင္ေရးသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ အင္အားစုမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အႀကံဉာဏ္မ်ားကိုလည္း ရယူသင့္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္သာ အေျဖျဖစ္မည္ဟု ႐ႈျမင္သည္။
လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ခြဲမထြက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးျခင္းမျပဳလွ်င္ လြတ္လပ္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ ထို႔ျပင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳေျပာဆိုထား ၿပီး အစြန္းမေရာက္ရန္ လိုသည္ဟု ဦးသိန္းစိန္က သတိေပးထားသည္။

Mizzima

No comments:

Post a Comment

My Blog List