Friday, November 29, 2013

သဘာ၀မက်တဲ့ UNFC ၏ စိတ္ကူးအိမ္မက္မ်ား

Friday, November 29, 2013 
ယခုဆိုရင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကုန္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကို ေရာက္ဖို႔အခ်ိန္ကလည္း တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားအားလုံး အလိုခ်င္ဆုံးဆႏၵတစ္ခု ျပည့္၀တဲ့ႏွစ္ျဖစ္မလား ဆို တာကို ေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အားလုံး ပါ၀င္တဲ့ အပစ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးမယ္လို႔ အစိုးရ ကေၾကညာထား လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စဲရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံးရဲ႕ ရင္ထဲက အျဖစ္ ခ်င္ဆုံးဆႏၵတစ္ခုဆိုတာ မွားမယ္မထင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္သူအားလုံးက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာအစိုးရနဲ႔ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား အပစ္ရပ္ဆဲေရး တကယ္လုပ္ႏိုင္မလားဆိုတာကို စိတ္၀င္ တစားန႔ဲ ေစာင့္ ၾကည့္ေနၾကမွာ အေသအခ်ာပါ။ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလ တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသား လက္န က္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားက တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းမ်ားကို အျပန္အလွန္ေပး ပို႔ထား ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရေပးပို႔ထားတဲ့ အပစ္ရပ္ေရးစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကိုေတာ့ UNFC ၏ အတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္ဟံ သာက ဤစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းက တိုင္းရင္းသားေတြ အေနနဲ႔ လက္မခံႏိုင္ပါဘူးလို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ရဲ႕ ၃၀ % ခန္႔သာလက္ခံ ႏိုင္ၿပီး အမ်ားစုမွာ လက္မခံႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းေတြ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ တုန္႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ ဒီစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို တိုင္းရင္းသားလက္ကိုင္အ ဖဲြ႕ေတြအားလုံး ကိုယ္စားလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ ခု ကိုယ္စားလား၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခံစားခ်က္နဲ႔ တုန္႔ျပန္တာလားဆိုေတာ့ စဥ္းစားစရာပါပဲ။ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ UNFC အဖဲြ႕၏ လႈပ္ရွားမႈ ပိုမိုမ်ားလာတာ ကို ေတြ႕ရပါတယ္။ MPC အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ စြာေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ UNFC ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ခုကို ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ခ်င္းမိုင္မွာ ေတြ႕ဆုံပဲြျပဳ လုပ္ေပးခဲ့သလို ရန္ကုန္သို႔လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚၿပီး မည္သည့္အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္မဆိုေတြ႕ဆုံဖို႔လဲ ခြ င့္ျပဳ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ တိုးတက္လာၿပီးလို႔ ဆိုႏိုင္ပါ တယ္။

UNFC အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္အတြက္ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕လား။ UNFC ေခါ င္းေဆာင္ေတြကလည္း အမွန္တကယ္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္တဲ့သူေတြလား။ အစုိးရက ဘာလုပ္လုပ္ ကန္႔ ကြက္ ေနမယ္၊ တစ္ဖက္သတ္အျပစ္ေတြကိုသာ ေျပာေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ဆို တာ ေ၀း သာ ေ၀းျဖစ္ေနဦး မွာပဲ။ တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ရင္ မတူတာေတြ ခဏေဘးဖယ္ထားၿပီး ေရွ႕ဆက္ သြားမွ သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွႏိုင္မယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။ UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိျဖစ္ခ်င္တာ ထက္ ျဖ စ္သင့္တာကို ဦးစားေပး သင့္ပါတယ္။ အေျပာကသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေ အာင္ ေဆာင္ ရြက္ေနတယ္ လို႔ နားေ ထာင္ေကာင္းေအာင္ ေျပာေနမည့္ အစား လက္ေတြ႕မွာ အမွန္တကယ္ ပူးေပါင္းညိွႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္ဖို႔ လိုပါ လိမ့္မယ္။ 

အစိုးရ၏ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္သလို ၎တို႔တင္ျပထားသည့္ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း ကို လည္း ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္ေတြက တကယ္ျဖစ္ႏိုင္သလား၊ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး လားဆိုတာ သိသာပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြ အခ်ိဳးက် ပါ၀င္ေရး၊ တိုင္းရင္း သား တပ္ရင္းေတြ ဖဲြ႕စည္းေရး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တာ၀န္ကို တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕ေတြထဲမွ အလွည့္က် တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ စသည့္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရိွရပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အလွည့္က် လုပ္ဖို႔၊ တိုင္းရင္းသားတပ္ရင္းေတြဖဲြ႕ဖို႔၊ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)တပ္မ်ားမွာ အခ်ိဳးက် တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ဖို႔ဆို တာေတြက ေျပာသေလာက္ လြယ္ကူလိမ့္မည္ဟု မထင္မိပါဘူး။ UNFC ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြက သ ဘာ ၀မက်တဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြပဲလို႔ ထင္မိပါတယ္။ မျဖစ္ႏိုင္မွန္းသိလ်က္နဲ႔ ေတာင္းဆိုေနတာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို မလိုခ်င္လို႔ လားဟု ထင္မိပါတယ္။ UNFC အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔တကယ္ႀကိဳး ပမ္းေန တာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ၎တို႔ အာဏာရဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာလားဆိုတာေတာ့ ေ၀ခဲြမရ ျဖ စ္ေနပါတ ယ္။ ႏို၀င္ ဘာ ၂၅ ရ က္ေန႔ ရန္ကုန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္က လည္း အျပန္အလွန္အာဏာ ရေ ရးကိစၥေတြ ကို သေဘာတူၾကေသးတယ္။ ေဒၚစုၾကည္က ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္တည္ေထာင္ဖို႔ သေဘာ တူသလို UNFC က လည္း ေဒၚစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ဖို႔ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္သင့္တယ္ လို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

UNFC အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္အဖဲြ႕အားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္သလား၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို အမွန္လိုခ်င္သလား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုလားပါက UNFC အဖဲြ႕၏ သဘာ၀မက်ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားနဲ႔ အာဏာ လိုခ်င္ေသာ စိတ္ကူးအိမ္မက္မ်ားကိုေဘးဖယ္ထားၿပီး တိုင္းရင္းသားျပည္သူ အားလုံးေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ စစ္မွန္ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါတယ္။

ညီေနာင္ဘြား

No comments:

Post a Comment

My Blog List