Tuesday, November 26, 2013

ျမန္မာျပည္ႀကီးတိုးတက္ေစခ်င္

Tuesday, November 26, 2013 
ကမာၻသိ ကမာၻေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရိွသလို သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ားစြာထြက္ရိွသည့္ႏိုင္ငံ၊ ေရွ႕ေဟာင္း ယဥ္ေ က်းမႈေတြေပါမ်ားတဲ့ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏွင့္ အာရွ တြင္ စီးပြားေရး အရ အခ်က္အျခာက်ေသာ ပထ၀ီ အေျခအေန အထား ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ႏိုင္ငံ ဗုဒၶ ဘာသာ ထြန္းကား ေသာ ႏိုင္ငံဆိုၿပီး ကမာၻေပၚမွာ ရပ္တ ည္ေနတာ ေရွးယခင္ ကတည္းကပါ။ လြတ္လပ္ေရး ကို အဂၤလိပ္ ဆီကေန ရျပီး ကိုယ့္ပိုင္ကိုယ့္ လူမ်ဳိးနဲ႔ ကို ယ္အုပ္ခ်ဳပ္လာတာလဲ ၆၅ႏွစ္ေက်ာ္လို႔ ၆၆ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ သည္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုး တက္မႈ မွာ အရမ္းေနွးေကြးတယ္လို႔ ထင္ရပါသည္။ အဖက္ဖက္မွာ အျခားေသာ ႏိုင္ငံ မ်ားထ က္ ေနာက္ က် ေန ရပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ လဲ??? ဘယ္လိုအတြက္ေၾကာင့္လဲ ??? ဆိုတာ စဥ္းစားဖို႔ လိုေနပါျပီး။
 ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး စရတာနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အတူ ဆိုးေမြးအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းေရာင္စုံ ေသာင္း က်န္း သူေတြပါလာခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရး မရခင္ တုန္း ကေတာ့ အတူတူ ပူတြဲျပီး တိုက္လာခ ၾကသည့္ သူေတြ အခ်င္းခ်င္း လြတ္လပ္ေရးႀကီး လဲ ရၿပီးလာေရာ အခ်င္းခ်င္းကို အာဏာေတြ မိန္းေမာၿပီး တိုက္ခို က္ၾကတာ အခုထိကို မဆုံးႏိုင္ၾကေတာ့ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြလဲ အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ေပမယ့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး က ေျပာသေလာက္ကို အဆင္မေျပေသးဘူး။ တဖက္နဲ႔တဖက္ တိုက္ေနၾက တဲ့ တိုက္ပြဲ အဲဒီတိုက္ ပြဲေတြမွာ အသုံးျပဳတဲ့ လက္နက္ခဲယမ္းေတြက ဘယ္က ပိုက္ဆံေတြနဲ႔ သုံးတာလဲ၀ယ္တာလဲ ?? ထုတ္လဲ ? ? ဒီႏိုင္ငံက ရိွတဲ့ သယံဇာတက ေနဘဲ ထုတ္ယူသုံးစြဲေနတာဘဲ မဟုတ္လား။ တဖက္နဲ႔တဖက္နဲ႔ မယုံၾကည္ မႈေတြ အမုန္းပြားမႈေတြ ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီး တိုးတက္မႈ ဆုတ္ယုတ္ေ နရ တာပါ။ လက္န က္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံရယ္လို႔ ကမာၻ႕မွာ နံပါတ္ ထိပ္ဆုံး ေနရာ မွာ ခ်ိတ္တဲ့ အေနအထားမွာရိွ ပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တဖက္အဖြဲ႔နဲ႔ တဖက္အဖြဲ႔ အျမင္မၾကည္မႈေတြ အရမ္းကို မ်ားျပားေန ကာ ငါဆိုတဲ့ အတၱ၊ ငါမဟုတ္ဘဲ တျခားသူတစ္ဦးလုပ္ရင္ မေကာင္းဘူးဆို တဲ့ အျပစ္ေျပာဖို႔ ေတြက အရမ္းကိုမ်ားျပားေနတဲ့ တို င္းျပည္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ေနာက္တစ္ခုက သက္ဦးဆံပိုင္ အာဏာရွင္ စနစ္ကို မလိုခ်င္ဘူး ပါးစပ္ က ေနေျ ပာ ေနေသာ္လည္း ေျပာေနတဲ့သူ ကိုယ္တိုင္ အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္ဆန္က်င့္သုံးေန တယ္လို႔ ေတြ႔ျမင္ ယူ ဆ ေနရပါသည္။ တေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ကူညီမႈ ရိုင္းပင္းမႈမရိွဘဲ အျပစ္ေျပာဖို႔ေလာက္တာ စဥ္းစားေန ၾက ပါသည္။ မင္းသားႀကီး မလုပ္ရလွ်င္ ပတ္မႀကီး ထိုးခြဲမယ့္ ပုံစံမ်ဳိးကို လုပ္ေနၾကတာပါ။ 

တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ တစ္ဖြဲ႔နဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ ကို အျမင္ၾကည္ၾကည္နဲ႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကမယ္။ ကူညီ ေထာက္ ပံ့ေပးၾကမယ္ဆိုရင္ အၾကံေကာင္း ဥာဏ္ေကာင္းေတြ ေပးမယ္ဆိုရင္ အရမ္းကို လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာမွာ အမွန္ဘဲျဖစ္ပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အမုန္းတရားေတြ မယုံၾကည္မႈေတြကို ေလ်ာ့ ၿပီး ႏိုင္ငံၾကီးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ အာင္ မယုံၾကည္မႈေတြ ျဖစ္ေအာင္လို႔ တျခားသူေတြမွ မဟုတ္ၾကဘဲ…… ဟိုးေရွ႕ယခင္ ကတည္းက အတူ တူ တကြ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ညီအစ္ကိုအရင္း တိုင္းရင္းသားေတြပါဘဲ ပူးေပါင္းျပီး အခက္အခဲမ်ား ကို ေပါင္း စ ပ္ေျဖရွင္း ၾကမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ခဲခက္တဲ့ အခက္အခဲေတြဘဲျဖစ္ျ ဖစ္ ေက်ာ္ လြားႏိုင္မွာ ပါျဖစ္ပါ သည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာေပါင္းစည္းမႈေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ထိပ္တန္း ေရာက္ခဲ့တဲ့ သာဓကေ တြရိွသ လို ေပါင္းစည္းမႈ စည္းလုံးမႈမရိွလို႔ ႏိုင္ငံလဲ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲခဲ့ သာဓကေတြ လည္းရိွခဲ့ပါသည္။ ဒါေၾက ာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံႀကီး ၿပိဳကြဲမသြားေအာင္ ႏိုင္ငံႀကီး ႏိုင္ငံတကာ အလယ္မွာ မ်က္နွပန္းလွေ အာင္ တို င္းရင္းသား အားလုံးေပါင္းစည္း ညီညႊတ္ၿပီး တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးကူညီ အၾကံဥာဏ္ေ ပးၿပီး ေ ဆာင္ရြက္လုပ္ ေဆာ င္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံႀကီးအခ်ိန္တိုအတြင္း တိုးတက္လာ မွာျဖစ္ပါ သည္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မွ ႏိုင္ငံကို ေကာင္းေအာင္ တိုးတက္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ က်တဲ့ အခန္း က႑ ကေန ပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆလိုက္ပါသည္။ ***

 မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမွ ထိခိုက္လိုျခင္းမရိွ မိမိ၏ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္သာ ျဖစ္ပါ သည္။ အမွားမ်ားပါခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္၏ေလ့လာမႈအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။ *** 

ႏိုင္ငံကိုေကာင္းေစခ်င္သည့္ ေမာင္ေကာင္းထက္

No comments:

Post a Comment

My Blog List