Wednesday, November 27, 2013

ထုိင္းနုိင္ငံမွ ဆႏၵျပပြဲမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ကို ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္

Wednesday, November 27, 2013
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ရက္က ထုိင္းႏုိင္ငံ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ တရားရံုးကအစုိးရ ဆန္႕က်င္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳ လု ပ္ေနသူမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ဆူသပ္ေတာင္ဆူဘန္ကုိ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွွင့္ အစုိးရ၏ ေအဂ်င္စီ အေဆာက္ အဦမ်ားကို သိမ္းပိုိက္၊ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားအတြက္ ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္လုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆူသပ္သည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅၇က္က ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု၏ ၀န္းအတြင္း သုိ႔ လူႏွစ္ ေယာက္ႏွင့္ အထက္ရွိေသာ အေရအတြက္ႏွင့္အတူ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အတင္း၀င္ေရာ က္ျခင္းသ ည္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၅ ႏွင့္၃၆၃ တုိ႕ႏွင့္ ၿငိစြန္း ေနသည္ဟု ဆုိသည္။ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၀င္ ဆူသက္သည္ အဂၤါေန႕က ကန္႕ကြက္ သူမ်ားကုိ ၀န္ႀကီးဌာနအားလံုး ၀င္စီးနင္းထားရမည္ဟု တုိက္တြန္းခဲ့ သည့္အတုိင္း လူအမ်ားကလည္း သူ၏ဦးေဆာင္မႈ ေနာက္ လုိက္ခဲ့ၾကသည္။
ယခု ၀ရမ္္းထုတ္ျခင္းသည္ ဆူသက္ပ္ကိုယ္တုိင္ ရပ္တန္းကရပ္နိုင္ရန္ သို႕တည္းမဟုတ္ ဖမ္းဆီး အ ေရးယူ ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ကဆုိေသာ္လည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျ ပာဆုိတတ္ေ သာဆူ သပ္က သူ႔ကုိအ ေရးယူမည္ကုိ လည္း မေၾကာက္သလုိ၊ရဲမ်ားထံသုိ႔ သြားေရာက္အညံ့ခံမည္လည္း မဟုတ္ ဟု ဆုိသည္။

အမ်ဳိးသာလံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူး ပါရာဒိရန္ ပန္တန္နာတာဘက္က လြန္ခဲ့ေသာ နွ စ္ႏွစ္က ဒီမုိကရတ္တစ္ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က ဒုတိယ -၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သူ ဆူသပ္ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္မတုိ င္မီ အစီရင္ခံစာ တင္ျခင္းမရွိလွ်င္ သူ႕အေပၚစြဲခ်က္မ်ားသည္ ထိတ္လန္႕ဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျပင္း ထန္းသြားမည္ဟုဆုိသည္။ 

အစုိးရဆန္႕က်င္သူမ်ားသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင္ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ာကုိလည္း လူအုပ္ျဖင့္ ပိတ္ထားၾကသည္။ 

Ref: Al jazeera

No comments:

Post a Comment

My Blog List