Tuesday, November 26, 2013

အစိုးရႏွင့္ျပည္သူညီညြတ္ဖို႔လိုၿပီ

Tuesday, November 26, 2013

ယခုဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးအသြင္သို. ကူးေျပာင္းလာခဲ.သည္မွာ ၂ႏွ စ္ခြဲေက်ာ္ (အစိုးရ/လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတစ္၀က္ေက်ာ္)သို. ေရာက္ရွိခဲ.ျပီ ျဖစ္သည္ ။ ကုန္လြန္ခဲ.ေ သာ ကာလကို ျပန္ေျပာင္းၾကည္.လ်ွင္ ျပည္သူလူထုအားလံုး ဒီမိုကေရစီစနစ္အေၾကာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိ သူမ်ား အင္မတန္ နည္းပါးေၾကာင္း ေလ.လာေတြ.ရွိရပါသည္ ။

ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမွဳ. ၊ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားေတြကို ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြပဲ သိ ဖို. လိုအပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သာမန္ သူလိုကိုယ္လို ရပ္သူရြာသားေတြကအစ ျပည္သူေတြအားလံုး သိဖို. လိုအပ္ ပါတယ္ ။ ဒီမိုကေရစီကို ထူေထာင္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုရဲ. အသိအျမင္ ၊ အေတြး အျမင္ေတြ ဟာ ျမင္.မား ေနဖို. လိုအပ္တယ္ဆိုတာ ေျပာျပဖို.ေတာင္ လိုအပ္မည္ မထင္ပါ ။ အဲဒီလို ျမင္.မားေ နဖို.ဆို ရင္ ပညာရွင္ ဆိုတဲ.သူေတြ ပညာတက္ေတြဟာ သာမန္ျပည္သူေတြရဲ. ဘ၀ ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ဆႏၵေတြနဲ. ကိုက္ညီတဲ. အေတြးအေခၚ ၊ အယူအဆေတြကိ္ု ေျပာဆို ၊ေရးသား၊ ျဖန္.ခ်ီ ၊ ထုတ္ေ၀ေနဖို.လည္း လိုအပ္ ပါတယ္။
မိမိတို.ေနထိုင္တဲ. ႏိုင္ငံကို ျပည္သူေတြကပဲ ပိုင္ပါတယ္။ ႏိုု္င္ငံကို ဘယ္အဖြဲ.အစည္း ၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ကမွ မပို င္ ပါဘူး ။ သူလိုကိုယ္လို သာမန္ႏိူင္ငံသား ျပည္သူေတြကပဲ ပိုင္ဆုိင္ၾကတာပါ ။ သမၼတဆိုတာ ကလ ည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို မိမိတို. ကိုယ္စား ခဏတာ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို. ေရြးခ်ယ္ထားတဲ. ကိုယ္စားလွယ္ပါပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္.လည္း သမၼတ ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ဥာဏ္အေျမာ္ အျမင္ရွိသူ ၊ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကို လိုလားသူ ကို သာ ေရြးခ်ယ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒီမိုကေရစီ ၀ါဒဆိုတာ အစိုးရမင္းေတြရဲ. ထင္ရာျမင္ရာ ၊ လုပ္ခ်င္တာကို လုပ္ဖို. အသိအမွတ္မျပဳပါဘူး ။ အစိုးရဆိုတာ ျပည္သူေတြ ေစခိုင္းရာကို လုပ္ဖို.အတြက္ ဖြဲ.စည္းထားတဲ. အဖြဲ.ပဲလို. သတ္မွတ္ထားတာပါ ။ ယေန.ေခတ္က လူတစ္ေယာက္ (သို.) လူတစ္စုက တိုင္းသူျပည္သားေတြကို ထင္သလို လုပ္ျပီး အုပ္ ခ်ဳပ္တဲ. ေခတ္ မဟုတ္ေတာ.ပါဘူး ။

ျပည္သူေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ သူတို.ရဲ. ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဆႏၵမဲေတြနဲ. ေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္ ။ အဲဒီကို္ယ္စားလွယ္ေတြကမွတဆင္. ျပည္သူအားလံုး လိုက္နာရမယ္. ဥပေဒေတြကို ေရးဆြဲျပဌာန္း ၾကပါ တယ္ ။ ဒါေၾကာင္. ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျပဳလုပ္တဲ. ဥပေဒေတြဟာ ျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္တဲ. ဥပေ ဒေတြ လိုပါပဲ ။ ျပည္သူအားလံုးကလည္း ဒီဥပေဒကို လိုလိုခ်င္ခ်င္ လိုက္နာရပါမယ္ ။

သို.ေသာ္ ယခုလက္ရွိမွာေတာ. ျပည္သူအမ်ားစုဟာ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဘာမွန္းမသိ ျဖစ္ေနပါတယ္ ။ သူ မ်ား ေအာ္လို လိုက္ေအာ္ေနတာ ၊ သူမ်ားေျပာလို လိုက္ေျပာေနတာ မ်ားပါတယ္ ။ အမ်ားစုေသာ ျပ ည္ သူေတြက ဒီမိုကေရစီ ရရင္ ငါတို.ဘာလုပ္လုပ္ လုပ္လို.ရျပီလို. ထင္ေနၾကပါတယ္ ။ စစ္အစိုးရဘ က္ က ျပဳျပင္ဖို. လိုေနေသးသလို ျပည္သူေတြ အေနနဲ.လည္း ျပင္ဆင္ရမယ္. အခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနပါေ သးတယ္ ။ ယေန.ေခတ္ Social Network ေတြ အသံုးျပဳေနၾကတဲ.အခ်ိ္န္မွာ ဘယ္အရာမဆို ဖံုးကြယ္ ထားဖို. မျဖစ္ႏိုင္ေတာ.ပါဘူး ။ ပြင္.လင္းျမင္သာမွဳ.နဲ.အတူ လူအမ်ားရဲ ေ၀ဖန္ အၾကံျပဳသံေတြကို ခံစားရမွာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ သတင္းေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ဖတ္ၾကည္.မိရင္ ျပည္သူေတြရဲ. စိတ္သေဘာထားေတြကို သိႏိုင္ပါတယ္ ။ ယေန.မွာေတာ. တိုင္းျပည္တိုးတက္တာက နည္းနည္း ၊ မွဳခင္းေတြ ျဖစ္တာက မ်ား မ်ား ျဖ စ္ေနပါတယ္ ။ ဘာေၾကာင္.လဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည္.ပါ ။ အေျခခံ အက်ဆံုးလို. ေျပာရရင္ ျပည္သူေတြရဲ. ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ.ေၾကာင္.လို. ေျပာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အစိုးရက ျပည္သူေတြကို အခြင္.အေရးေတြ လုပ္ပိုင္ ခြင္.ေတြ မေပးႏိုင္တာလည္း ပါပါတယ္ ။ အဓိက အက်ဆံုးက လူေတြရဲ. စိတ္ဓါတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အဲဒီ စိတ္ဓါတ္ေတြကုိ ျပဳျပင္မွသာ က်ြန္ေတာ္တို. ႏိုင္ငံဟာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ အရာမဆို ေသေသခ်ာခ်ာ ေရေရရာရာ မသိဘဲ စမ္းတ၀ါး၀ါးနဲ. လုပ္တက္ၾကတာ က်ြန္ေတာ္တို. ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြရဲ. အက်င္.ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီလို အက်င္.ရွိေနၾကပါတယ္ ။

အရင္ကဆို အာဏာရွင္ေတြကို ေ၀ဖန္ရင္ အဖမ္းခံရေပမယ္ အခုဆိုရင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေ၀ဖန္လို. ရ ပါျပီ ။ သို.ေသာ္္ လည္း မိမိ ေ၀ဖန္မယ္. အေၾကာင္းအရာကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိရွိျပီး ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏို င္ ေျပာ တက္ဖ္ို.ေတာ. လိုအပ္ ပါတယ္ ။ သတင္း ျဖန္.ေ၀ျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အင္မတန္ အေရးပါပါတယ္ ။သာမန္ျပည္သူေတြ အေနနဲ. သတင္း အမွန္ကို ရေအာင္ရွာေဖြဖို.နဲ. ရရွိလာတဲ. သတင္းေတြ ကို ေကာင္းေ ကာင္း အသံုးခ် တက္ဖို. ကလည္း လိုအပ္ပါတယ္ ။ ကိုယ္ရရွိလာတဲ. သတင္းေတြကို ကို္္ယ္ထက္ပိုျပီး တ က္သိနားလည္တဲ. မိတ္ေဆြ ေတြနဲ. တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျပီး သူတစ္ပါးကို ျပန္လည္ ျဖန္.ေ၀ဖို.လည္း လိုအပ္ ပါတယ္ ။ ကိုယ္နဲ. ပတ္သက္တဲ. ျပႆနာေတြကို စုေပါင္းတိုင္ပင္ျပီး မလုပ္ရင္ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူစုက လာျပီး အားလံုးကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ သြားပါလိမ္.မယ္ ။ ဒါေၾကာင္. ျပည္သူလူထူအားလံုး လက္တြဲျပီၤး မိမိတို. ကို ယ္တိုင္လည္း ျပဳျပင္ျပီး တျခား ျပဳျပင္သင္.တာကို လက္တြဲညီညီ ျပဳျပင္ႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ ၾကီးထြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ေကာင္းစံ

No comments:

Post a Comment

My Blog List