Saturday, April 06, 2013

ျပည္တြင္းျဖစ္ ေပတူၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တ႐ုတ္ တုိးခ်ဲ႕ ထုတ္လုပ္

Photo: ျပည္တြင္းျဖစ္ ေပတူၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တ႐ုတ္ တုိးခ်ဲ႕ ထုတ္လုပ္


တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ေပတူၿဂိဳဟ္တုစနစ္ (BDS) အား တုိးခ်ဲ႕ ထုတ္လုပ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ အသံုးျပဳသူ မ်ားအား ပုိမုိ ဖိတ္ေခၚႏုိင္ရန္ အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္အား ျပည္တြင္းလုပ္ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ အေပၚတြင္ အေျခခံထားၿပီး အခ်က္အလက္ ျပည့္စံု ေသာ သတင္း စုေဆာင္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ အျဖစ္ ဟူေပးျပည္နယ္ ဝူဟန္ တကၠသိုလ္ရိွ ဓာတ္ခြဲခန္းက ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝူဟန္ၿမိဳ႕ရွိ သတင္း နည္းပညာဆုိင္ရာ စုေဆာင္းေရး ဌာနသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ ခန္႔မွန္းေရး ဘူမိေဗဒဆုိင္ရာ သတင္း အခ်က္အ လက္ စုေဆာင္းေရး စနစ္တစ္ရပ္ ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ သေဘာ တူညီမႈ တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထုိး ခဲ့သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေခတ္မီ နည္းပညာမ်ား၊ ဘူမိေဗဒ တုိင္းထြာခ်က္မ်ား ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားကို လက္ခံရယူရန္ အတြက္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၁၉ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၌ တ႐ုတ္-ထုိင္း စက္မႈလုပ္ငန္းပုိင္း နယ္ပယ္တြင္ BDS hardware ပုိင္း ဆုိင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈ မ်ားလည္း ပါဝင္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။  

 http://www.myawady.net.mm/allnews/global/item/10953-2013-04-06-08-44-10တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ေပတူၿဂိဳဟ္တုစနစ္ (BDS) အား တုိးခ်ဲ႕ ထုတ္လုပ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္း သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ အသံုးျပဳသူ မ်ားအား ပုိမုိ ဖိတ္ေခၚႏုိင္ရန္ အ တြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္အား ျပည္တြင္းလုပ္ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ အေပၚတြင္ အေျခခံထားၿပီး အခ်က္အလက္ ျပည့္စံု ေသာ သတင္း စုေဆာင္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ အျဖစ္ ဟူေပးျပည္နယ္ ဝူဟန္ တကၠသိုလ္ရိွ ဓာတ္ခြဲခန္းက ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ရွိ သတင္း နည္းပညာဆုိင္ရာ စုေဆာင္းေရး ဌာနသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ ခန္႔မွန္းေရး ဘူမိေဗဒဆုိင္ရာ သတင္း အခ်က္အ လက္ စုေဆာင္းေရး စနစ္တစ္ရပ္ ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ သေဘာ တူညီမႈ တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထုိး ခဲ့သည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေခတ္မီ နည္းပညာမ်ား၊ ဘူမိေဗဒ တုိင္းထြာခ်က္မ်ား ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားကို လက္ခံရယူရန္ အတြက္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၁၉ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ထား ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၌ တ႐ုတ္-ထုိင္း စက္မႈလုပ္ငန္းပုိင္း နယ္ပယ္တြင္ BDS hardware ပုိင္း ဆုိင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈ မ်ားလည္း ပါဝင္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/global/item/10953-2013-04-06-08-44-10

No comments:

Post a Comment

My Blog List