Monday, April 01, 2013

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာကားျပပြဲျပဳလုပ္က်င္းပ..

Photo: ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာကားျပပြဲျပဳလုပ္က်င္းပ..
Sunday, March 31, 2013

ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၄)ႏိုင္ငံမွ ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီ(၃၈၄)ခုက သူတို႔၏ ထုတ္ကုန္
မ်ားကိုျပသသည့္ ဆိုးလ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပပြဲကိုမတ္လ(၂၉)ရက္ေန႔
ကဂြိဳင္အန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္က်င္းပခဲ့သည္။၄င္းပြဲတြင္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ
“သူ(၁.၂)သန္းကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားက ၀ယ္ယူသူ၊(၁) ေသာင္း
ခြဲရွိၿပီး ၀င္ေငြေဒၚလာသန္း(၉၀၀)ကိုရရွိေစရန္ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထား
ၾကသည္။သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မည့္ ကားမ်ားကိုျပသထား
သည့္ အဆိုပါျပပြဲတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရး
ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဟြန္ဒိုင္းေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္စပ္ေန
သည့္ ကီယာေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီအျပင္BMW,Audi,Mercedes ႏွင့္
Ford ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီမ်ား အပါအ၀င္ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
ကကားထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီေပါင္း(၂၉)ခုက ၄င္းတို႔၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ
ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္တြင္
တီထြင္ထုတ္လုပ္မည့္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကိုျပသခဲ့ၾကသည္။ကားထုတ္
လုပ္ေရးအခ်ဳိ႕က လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ဘက္ထရီနဲ႔ေလာင္စာ
ဆီႏွစ္မ်ဳိးသံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုျပသခဲ့ၿပီး ေမာ္ေတာ္ကားအမ်ဳိးအစား
သစ္(၉)ခုကိုလည္းျပသခဲ့ၾကေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနကတင္ျပ
သြားသည္။

SkyNet TV Browserႏိုင္ငံေပါင္း(၁၄)ႏိုင္ငံမွ ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီ(၃၈၄)ခုက သူတို႔၏ ထုတ္ကုန္ မ်ားကိုျပသသည့္ ဆိုးလ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပပြဲ ကိုမတ္လ(၂၉) ရက္ေန႔ ကဂြိဳင္အန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္က်င္းပခဲ့သည္။၄င္းပြဲတြင္ လာေ ရာက္ ၾကည့္႐ႈ“သူ(၁.၂)သန္းကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားက ၀ယ္ယူ သူ၊(၁) ေသာင္းခြဲရွိၿပီး ၀င္ေငြေဒၚလာသန္း (၉၀၀)ကိုရရွိေစ ရန္ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မည့္ကားမ်ားကိုျပသထားသည့္အဆိုပါျပပြဲတြင္ ေတာင္ကိုရီး ယားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္ လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဟြန္ဒိုင္းေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ကီယာေမာ္ေတာ္ ကားကုမၸဏီအျပင္BMW,Audi,Mercedes ႏွင့္Ford ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီမ်ား အပါအ၀င္ျပည္ တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကကားထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီေပါင္း(၂၉)ခုက ၄င္းတို႔၏ ေနာက္ဆံုးေပၚေမာ္ေတာ္ ကားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္တြင္တီထြင္ ထုတ္လုပ္မည့္ ေမာ္ေတာ္ ကားမ်ားကိုျပသခဲ့ၾကသည္။ကားထုတ္လုပ္ေရးအခ်ဳိ႕က လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ဘက္ထရီနဲ႔ေလာင္ စာဆီႏွစ္မ်ဳိးသံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကိုျပသခဲ့  ၿပီး ေမာ္ေတာ္ကားအမ်ဳိးအစား သစ္(၉)ခုကိုလည္းျပ သခဲ့ ၾကေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနကတင္ျပသြားသည္။

SkyNet TV Browser

No comments:

Post a Comment

My Blog List