Monday, December 02, 2013

အတိတ္ကျဖစ္ရပ္ေတြကိုျပန္သတိရဖို.လိုျပီ

Monday, December 02, 2013 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၾကီးျပင္းလာတဲ. တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ.အစည္းေတြနဲ.. စစ္တပ္အတြင္းမွာ ရွိတဲ. စစ္သားတုိင္းရဲ. တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို.ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုပဲ ျငိ္ မ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ပါတယ္ ေျပာဆိုပါေစ။ လက္ေတြ.က်က် တိုက္ပြဲ၀င္ေနရတဲ. စစ္သားေတြေလာက္ ဘ ယ္ သူကမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလိုမရွိၾကပါဘူး။ ထိုသို. ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ရန္အ တြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲေရး မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲ ၾကရပါတယ္။ ထိုသို. ေရးဆြဲ ရာတြ င္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္လံုး သေဘာတူ လက္ခံႏိုင္ဖို.မွာလည္း အလြန္ အေရးပါလွပါသည္။ 
လိုင္ဇာေဆြးေႏြးပြဲ ျပီးတဲ.ေနာက္မွာ UNFC က ေရးဆြဲတဲ. မူၾကမ္းက ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆိုတဲ. အဓိ ပါၸယ္ ဖြင္.ဆိုခ်က္ကို ဖတ္ၾကည္.လိုက္ပါတယ္။ ေရးသားထားတဲ.အခ်က္ေတြ၊ ေတာင္းဆိုထားတဲ. အခ် က္ ေတြက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ. စစ္တပ္ကို ရန္တိုက္ေပးထား တဲ. စစ္ေၾကျငာ စာၾကီးလို ျဖစ္ေ နတာကိုး။  က်ြန္ေတာ္တို. ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုင္းျပည္ကို တိုးတက္ ခ်င္လ်င္ စစ္တပ္ရဲ. အခန္းကဏၭကို ေလ် ာ.ခ်ျခင္လွ်င္ ၊ ျပည္တြင္းစစ္ကို အျပီးသတ္ရမွ ရမယ္ဆိုတာ လူတိုင္းသိပါတယ္။

စစ္ကိုရပ္ဖို.နဲ. ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ဖို.ဆိုတာ အေျပာလြယ္သေလာက္ လက္ေတြ.မွာ မလြယ္ပါ ဘူး။ ျပည္နယ္ေတြ ခြဲေ၀သက္မွတ္ရမယ္.ကိစၥ ၊ အာဏာနဲ. ႏိုင္ငံရဲ. အရင္းအျမစ္ေတြနဲ. ဆိုင္တဲ. ႏိုင္ငံေရး ကိစၥ ေတြဆိုတာ ပါလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ စစ္အစိုးရနဲ. တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတြအၾကား  လက္ေ တြ.က် ျပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ. ညိွႏိုင္းမွဳ.ေတြ လုပ္ဖို.လိုအပ္သလို ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူ ညီဖို. လည္း လို အပ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆိုတာ စာသားေလး လွသလို နားေထာင္ လိုလ ည္း ေ ကာင္းပါတယ္ ။ သိုေသာ္ လက္ေတြ.လုပ္ေဆာင္ဖို.ဆိုရင္သာ ခက္ေနတာပါ ။တဖက္နဲ. တဖက္ ေတာင္း ဆိုမွဳ.ေတြက မျဖ စ္ႏိုင္တာေတြ မ်ားေနတာ ေတြ.ရပါတယ္ ။ သဘာ၀က်က် ျဖစ္သင္.တာကို မေတာင္း ဆိုဘဲ UNFC မွ ႏိုင္ငံ ေရး စားဖားၾကီးမ်ားက ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္သည္. အခ်က္အလက္ မ်ားကို သာ ေတာ င္းဆိုေနတာ ေတြ.ရပါတယ္ ။ 

လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမွဳ. ျပင္းထန္ေနတဲ. ျမန္မာျပည္ၾကီးမွာ  တပ္မေတာ္ကို တိုင္းရင္းသားတပ္ရင္းေတြနဲ. သီးျခ ားစီ ဖြဲ.စည္းခဲ.လို.  တိုင္းရင္းသားေတြ တပ္ရင္းလိုက္ ေတာခိုျပီး ကိုယ္.တပ္စြဲထားတဲ. ျမိဳ.ကို ကိုယ္ျပန္ သိ မ္းခဲ.တဲ. သာဓကေတြလည္း အသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို တကယ္.တမ္း တိုက္ၾကျပီဆိုရင္ အခြင္.အ ေရး လိုခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ. ႏိုင္ငံေရး ပုဂၢိဳလ္ၾကီးေတြက ေရွ.တန္းက်က် လိုက္ပါျပီး တိုက္ပြဲ ၀င္ၾကလိုလား? သူတို က ေနာက္ကြယ္ကေနပဲ တိုင္းရင္းသားေတြကို အသံုးခ်ျပီး ခိုင္းေစေနတာ ပါ ။ အေျခအေန မဟန္ေတာ.ရင္ ႏိုင္ငံျခားကို ထြက္ေျပးမယ္ ။ဒီလိုနဲ.ပဲ ေနလာတာ သူတို. တစ္သက္ပဲ ရွိေနပါျပီ ။ခုလည္း စစ္အစိုးရကို ေျခ ရာတိုင္းဖို. လုပ္လာျပန္ပါျပီ။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ အားလံုး ေပါင္းမွ အင္းအားက စစ္တပ္ ရဲ. ေလးပံုတစ္ပံုေလာက္ပဲ ရွိတာပါ။ ဒါကို စစ္အစိုးဘက္က လိုက္ေလ်ာေပးတိုင္း ရႏိုင္သမွွ် အခြင္.အေရးေတြ ယူေနတာ ျဖစ္သလို ခုလည္း ေပၚတင္ စိန္ေခၚျ ပီး ေ တာင္းဆိုလိုက္ျပန္ပါျပီ ။ 

ေတာင္းဆိုထားတာေတြကေတာ. တိုင္းရင္းသား အဖြဲ.အစည္းေတြကေန ၾကည္း ၊ ေရ ၊ ေလ စစ္ဦးစီး ခ်ဳပ္ ေတြမွာ တဖြဲ.ခ်င္.က အလွည္.က်  ၀င္လုပ္ အံုးမယ္ဆိုဘဲဗ်ာ ။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကိုလည္း လူမ်ိဳး လို က္ တပ္ရင္းေတြအေပၚအေျခခံျပီး  အလွည္.က် လုပ္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္မွတ္ထိုးမယ္ ဆိုတာပါပဲ။ စဥ္းစားၾကည္.ၾကပါ။ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ.အစည္း အင္အား မျဖစ္စေလာက္နဲ. ေတာထဲမွာဘဲ တစ္သက္ လံုးေနလာတဲ. အဖြဲ.ေတြ ၊ လက္နက္ အစုတ္ေတြနဲ. အျမင္.ဆံုး တိုက္ပြဲဆိုလို. ရြာထဲကို၀င္ျပိး ဆက္ေၾကး ေတာင္းတာေလာက္ပဲ တိုက္ခဲ. ဖူးတဲ.  ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ. လက္ထဲကို တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုး ၀ ကြက္အပ္ရမ ယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိူင္ပါ.မလား ။ ျဖစ္ႏိုင္တာကို စဥ္းစားျပီးမွ ေျပာေစခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ျငိမ္း ခ်မ္းေရး မလိုခ်င္ လို. ေတာင္းဆိုမွန္း ဘယ္သူမဆို သိႏိုင္ပါတယ္။

 တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ဆိုတဲ.ေကာင္ေတြကလည္း  အသိဥာဏ္နည္းေတာ. ဒီလိုလုပ္ရင္ ေငြေတြ ၊ အခြင္.အေရးေတြ မ်ိ္ဳးမ်ိဳးျမတ္ျမတ္္ ရႏိုင္တယ္ဆုိျပီး  UNFCက ႏိုင္ငံေရး စားဖားေတြ ေျပာသမွ် အဟုတ္ၾ ကီး ေတြ ထင္ျပီး လုိက္လုပ္ေနၾကတာပါ။ မျဖစ္ႏိုင္တဲ. အခြင္.အေရးေတြကို တိုးျပီး ေတာင္းခိုင္းမယ္။ အစိုးရက မလိုက္ေလ်ာေပးႏိုင္ေတာ. အစိုးရေၾကာင္. ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရဘူးဆိုတဲ. ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး အျပစ္ ပံုခ်မယ္ ။ တို င္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ. အစိုးရကို အဆင္မေျပျဖစ္ေအာင္ တိုက္ေပးျပီး ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ ခ် င္တဲ. စိတ္ဓါတ္ကိုေတာ. ၾကိဳက္လြန္းလို.ပါ။

  အစိုးရက ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းဖြင္.ေပးတဲ. အခြင္.အေရး ေတြကိုလည္း ရသေလာက္ အကုန္ယူတ ယ္ ။ ေနာက္ထပ္လည္း မျဖစ္ႏိုင္တဲ. အခ်က္ေတြကို အစိုးရက လိုက္ေလ်ာေပးရင္ အျမတ္ပဲဆိုျပီး ထပ္ေ တာင္းဆိုတယ္ ။ ဒါကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခုတုန္းလုပ္ျပီး အျမတ္ထုတ္ေနၾကတဲ. ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ. လုပ္ရပ္ပါပဲ။ ဒီလို ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဖို. ေတြ.ဆံုပြဲေတြ ခနခနလုပ္မွ ႏိုင္ငံေရး စားဖားၾကီးေတြအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားမ်ားက်န္မွာေလ ။

 ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို  အစကတည္းကမွ ေမ်ာ္မွန္းမထားတဲ. UNFC က ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ. ဘန္ေ က ာက္ျမိဳ. အဲယားကြန္းအခန္းထဲက ေဆာင္းတြင္းအိမ္မက္ မက္ျပီး ေရးခ်လိုက္တဲ.  ျပည္ေထာင္စု တပ္မေ တာ္ ဆိုတဲ. မူၾကမ္းၾကီးကို လက္ခံေဆြးေႏြးဖို. မေျပာပါနဲ. ။ ျမန္မာျပည္ထဲကို ယူေဆာင္ မလာတာကိုက အေက ာင္း`ဆံုးပါ ။မျဖစ္ႏိုင္တာကို သိသိနဲ.  ေတာင္းဆိုထားတဲ. ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို အစိုးရကလည္း လို က္ေ လ်ာေပးပါလိမ္.မယ္ ။ ၄၈ ၄၉ တုန္းက ရန္ကုန္အစိုးရ လုပ္ခဲ.သလိုေပါ. ။ အားလံုး မွတ္မိၾကလိမ္. မယ္လို. ေမ်ွာ္လင္.ပါတယ္။

ကိုစိုးၾကီး

No comments:

Post a Comment

My Blog List