Tuesday, February 09, 2016

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္လွ်င္ ျပည္သူ႕အတြက္ သိသာသည့္ အေျပာင္းအလဲေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု သုံးသပ္သူမ်ားေျပာ


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သမၼတရာထူးရရွိမည္ဆုိပါက အစုိးရအဖဲြ႕ ႏွင့္လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ သိသာသည့္ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္း အလဲကုိ ညီၫြတ္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္းအခ်ဳိ႕ ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူတုိ႔က သံုးသပ္ေျပာ ၾကားသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္အစုိးရလက္ထက္တြင္ အစုိးရအဖဲြ႕ႏွင့္ သူရဦးေရႊမ န္းဦးေဆာင္သည့္လႊတ္ေတာ္တုိ႔အၾကား သေဘာထားကဲြလဲြ မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ သိသာသည့္ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္းက သံုးသပ္သည္။

‘‘ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးမွာ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဦးေရႊမန္း၊ အစုိးရအဖဲြ႕နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကဲြသြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေျပာင္းလဲေရးကိုမလုပ္ႏုိင္ဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ဒါကုိ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္လုပ္ႏုိင္မယ့္အေနအထားရွိ တယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ျခင္း ခံရမည္ဆုိပါက ၁၉၆၂ေနာက္ ပုိင္းျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလာက တြင္အားအေကာင္းဆံုး အစုိးရအဖဲြ႕ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္အစုိးရအဖဲြ႕ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ပါတီ ဦးေဆာင္သည့္လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ႏုိင္စြမ္းမွာလည္း အေျပာင္းအလဲကို ဟန္ခ်က္ညီစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက ေျပာသည္။ ‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့အစုိးရနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ တဲ့လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ ေခတ္မီတပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ တပ္မေတာ္ ရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္လည္း ပုိၿပီးအက်ဳိးျပဳႏုိင္လိမ့္မယ္’’ဟု ၎က သံုးသပ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ဆင္းရဲမဲြ ေတမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ ဘဲ အဂတိလုိက္စားမႈကိစၥရပ္ မ်ားကုိလည္း ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္းျပည္ ႏွင့္ျပည္သူလူထုအက်ဳိးအတြက္ေဆာင္ရြက္မႈပုိင္းလည္း အားနည္းခဲေၾကာင္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာေနသူအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအႏုိင္ရပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ျမင္ေတြ႕လုိသည္ဟု ျပည္သူအခ်ဳိ႕က 7Day Daily သတင္းစာ ၏ ျပည္သူ႔က႑တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သာသမၼတျဖစ္လာပါက တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာႏုိင္မည္သာမက တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ျပည္သူ႔ဘ၀လံုၿခံဳေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ားရရွိလာမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ထား ၾကသည္။

‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာျပည္မွာ သမၼတအျဖစ္သင့္ဆံုးပုဂၢိဳလ္ပါပဲ။ ျပည္သူေတြအားလံုးက ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္က အုပ္ခ်ဳပ္ရင္ တစ္တုိင္းျပည္လံုးကလည္း စိတ္ဓာတ္ေတြတက္ႂကြမယ္။ စိတ္ဓာတ္ေတြျပင္ ဆင္ၿပီး ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏုိင္ ၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္’’ ဟု ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI) ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးမုိးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိ ၂၀၀၈ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉(စ) အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ေသာ္လည္း ၎၏ သားႏွစ္ဦးမွာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားခံယူထားျခင္းေၾကာင့္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခံထားရသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List