Tuesday, December 24, 2013

ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကရုဏာရွင္မ်ားအား ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုေရးရာအဖြဲ႔၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာထုတ္ျပန္

24-12-2013

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မံစီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း KIAအဖြဲ႔မွ အဓမၼတပ္သားသစ္ ဖမ္းဆီးေနမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ဖမ္းဆီးထား သူမ်ားအား ျပန္လည္လႊတ္ေပးေရး၊ အဓမၼဆက္ေၾကးေကာက္ခံေနမႈရပ္တန္႔ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈ ရပ္တန္႔ေရးတို႔အတြက္ ျပည္နယ္တြင္းေန ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္KIA မဟုတ္ေသာအျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားပါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ၿပီး (၂၀-၁၂-၂၀၁၃)ေန႔တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ရဲမွဴးထံသို႔ တရား၀င္ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရန္ (၁၅-၁၂-၂၀၁၃)ေန႔၌ ေတာင္းခံတင္ျပခဲ့သည္။ (၁၉-၁၂-၂၀၁၃)ေန႔ ည(၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း တရား၀င္စာျဖင့္ တားဆီးခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္ မရခဲ့ေပ။ သို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုစည္း၍ အစည္းအေ၀းက်င္းပကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသပြဲကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ KIAစတင္ေပၚေပါက္လာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္(၆၀)အတြင္း KIAအဖြဲ႔၏ ဖိႏွိပ္ညွင္းစဲ သတ္ျဖတ္မႈေအာက္တြင္ ထိန္႔လန္႔တၾကား ေၾကာက္ရြ႕ံစြာ ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနခဲ့ရမႈမ်ားကို ယေန႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ စုစုစည္းစည္း ညီညီညြတ္ညြတ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ျခင္း မျပဳသည္ကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ေဒသခံရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀)အတြင္း KIAအဖြဲ႔၏ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ပထမဦးဆံုးေသာ ျပည္နယ္လံုးဆိုင္ရာ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ သမိုင္းမွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

တကယ္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရွမ္းမ်ားနည္းတူ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအားလံုးသည္ ပါ၀င္သင့္သကဲ့သို႔ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္ကူညီသင့္ပါသည္။ KIAအဖြဲ႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ လိုက္ေလ်ာထားျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလုထုအခ်င္းခ်င္း နာက်ည္းမႈ အမုန္းတရား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ ဆိုခ်င္သည္မွာ အစိုးရသည္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ထိေရာက္စြာ မကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ႀကီးမားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

ရန္ကိုရန္ခ်င္း မတံု႕နင္းပါဘဲ ရန္ၿငိဳးသံသရာမဖြဲ႔ ျမတ္ဗုဒၶအဆံုးအမေအာက္တြင္ အသိတရားတစ္ခုျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀း စည္းေ၀း၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လိုက္ရသည္ကိုပင္ ျပင္းထန္ေသာေပါက္ကြဲမႈဟု ဆိုက ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေတြးအေခၚအယူအဆ တက္ၾကြၿပီး ၾကြတက္ခ်င္ၾကေသာ လူငယ္ထုမွာ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပၾကမည္၊ တစ္ဖက္မွ အေႏွာက္အယွက္ျပဳလာလွ်င္ အေသခံ တုန္႔ျပၾကမည္ဟု ေၾကြးေက်ာ္လာၾကေသာ္လည္း လူႀကီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစည္းေ၀းစုစည္းမႈကို လက္ခံလိုက္နာၾကသည္။ ထိုသို႔ လူႀကီးစကား နားေထာင္ လိုက္နာေပးၾကသည္ကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္မဆံုး ျဖစ္ရပါသည္။ ေနာင္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တို႔ထံမွ တရားခြင့္ျပဳခ်က္ကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္တင္ျပေတာင္းဆိုၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တစ္ျပည္နယ္လံုး လွဳပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တပ္လွန္႔ထားလိုက္ပါသည္။ မည္သူ တရားပ်က္ပ်က္ ကုိယ္တရားမပ်က္ပါ- ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ခ်င္ေသာ ဆႏၵရွိသည္ကို သက္ေသျပသ လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံတကာမွပုဂၢိဳလ္မ်ားေရာက္ရွိေနသည့္ SEA Game ကာလျဖစ္၍ ခြင့္မျပဳႏိုင္ဟူေသာ အေၾကာင္းသည္ ခိုင္လံုမႈမရွိေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ KIAအဖြဲ႔မွ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ထိပါးေႏွာက္ယွက္ေနျခင္းကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဦးစားေပး လုပ္သင့္သည္ကို ဥေပကၡာျပဳေနျခင္းသည္ သဘာ၀မက်ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ KIA(ကခ်င္)အဖြဲ႔ မဟုတ္ေသာ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘ၀သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ KIAအဖြဲ႕၏ အဓမၼတပ္သားသစ္စုေဆာင္းခံရျခင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံရျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈခံရျခင္းတို႔မွ လႊတ္ေျမာက္ေရး၊ ထိုသို႔လႊတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အဖြဲ႔သည္ နည္းပါးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရေၾကာင္းကို ရင္ဖြင့္ မေျပာဆိုရဲျခင္း၊ စသည္တို႔ကို ကမၻာသိ ျမန္မာသိ ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းႏွင့္ သိေစခ်င္သည္။ ထိုသို႔ သိၾကၿပီး KIO/KIA အဖြဲ႔အား နည္းေပးလမ္းျပ ေဖ်ာင္းဖ်နားခ်ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးေပါေပါက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမန္ဆံုး ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

ထိုသို႔ေသာ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ကမၻာသို႔ သိေစျခင္းငွာ မီဒီယာမ်ားမွ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို အမွန္အတိုင္း ၾကားသိေစၾကသျဖင့္ အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အဖိႏွပ္ခံ အေစာ္ကားခံ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရသည့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် မျမင္ရေသာ္လည္း ကုိယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေပးၾကေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကရုဏာရွင္မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း…….

စိုင္းစန္းေ၀
ဒု-ေခါင္းေဆာင္
ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုေရးရာအဖြဲ႔(ျမန္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း)
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕

ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားဆီက
မတင္မွီအရင္ဖ်က္ပစ္ပါ ျပန္ေခါက္ထားေပးပါ

No comments:

Post a Comment

My Blog List