Sunday, August 18, 2013

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဒ သခံမ်ား လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုက္လုိင္းကုမၸဏီမွ ေထာက္ ပံ့ကူညီမည္

Saturday, August 18, 2013
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ရွိ ေဒသခံမ်ား အေရးတႀကီး လိုအပ္ သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား၊ ေက်း ရြာခ်င္းဆက္ လမ္းေဖာက္ေပးမႈ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုက္လုိင္းကုမၸဏီ မွ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းကုမၸဏီ SEAGP ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာ ရွ ေရနံကုမၸဏီ (SEAOP) မွ သိရသည္။
ပိုက္လိုင္းကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေဒသခံမ်ားအ တြက္ ေဒၚ လာႏွစ္သန္း ေပးအပ္လွဴဒါန္း သည့္ အစီအစဥ္အရ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အေရးတႀကီး လိုအပ္သည့္ ပညာေရး၊ ေဆး၀ါးကုသမႈ၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား၊ေသာက္သံုးေရ၊ ကေလးမ်ား သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ရြာခ်င္း ဆက္လမ္း ေဖာက္ေပးမႈမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းကုမၸဏီ SEAGP အေနျဖင့္ ပံ့ပိုးေရးလုပ္ငန္း ၁၈ ရပ္ကို တာ၀န္ယူ၍ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္စာသင္ေက်ာင္းကိုးေက်ာင္း၊မိဘမဲ့ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြက္စာသင္ေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းမိဘမဲ့ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္း၊ ရြာေရတြင္း ႏွစ္တြင္းႏွင့္ ရြာခ်င္းဆက္ လွ်ပ္စစ္ကြန္ရက္ လုပ္ငန္းႏွစ္ရပ္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း သိရသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရနံကုမၸဏီ SEAOP အေနျဖင့္ ပံ့ပိုးေရးလုပ္ငန္း ၁၅ ရပ္အရ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ စာသင္ေက်ာင္း ခုနစ္ေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း လမ္းတစ္လမ္း၊ ရြာခ်င္းဆက္လမ္း လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ရြာေဆးခန္းတစ္ခန္း ကူညီပံ့ပိုး၍ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီးအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းသံုးေက်ာင္း၊ ရြာေဆးခန္း တစ္ခန္း၊ သားဖြားရိပ္ သာတစ္ခု ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းကုမၸဏီ SEAGP ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရနံကုမၸဏီ SEAOP အေနျဖင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္း လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္အတြက္ Socio-Eco ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ၃၁ ရပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List